FANDOM


Ascensors2

Vestíbul on hi ha els ascensors.

Els ascensors de la Conselleria d'Afers Màgics són el mitjà de transport utilitzar per moure's de planta a l'edifici de la Conselleria.


Ubicació

Els ascensors estan situats a l'atri de la Conselleria d'Afers Màgics. Al fons de l'atri hi ha una doble porta que porta a un vestíbul petit. Allí hi ha vint ascensor que estaven darrere unes reixes daurades

Disseny

Ascensors1

Ascensor de la Conselleria d'Afers Màgics

Els ascensors són grans i es mouen verticalment. A cada pis on hi ha les parades pels ascensor hi ha unes reixes daurades que protegeixen. L'ascensor un panell de botons on s'ha de pitjar el botó corresponent a la planta on es vol anar. Quan l'ascensor arriba a una planta, la reixa s'obre i una veu femenina anuncia la planta on s'ha parat amb el nom del departament correponent i les seves divisions. Del sostre de l'ascensor pengen cordes d'or on els passatgers es poden subjectar.

Personal

Abans que en Pius Thicknesse fos Conseller d'Afers Màgics , a l'ascensor hi havia una persona del Servei de Manteniment Màgic que vigilava que el funcionament dels ascensors fos el correcte i que no hi hagués cap problema. A la pel·lícula Harry Potter i l'Orde del Fènix la persona encarregada de supervisar el funcionament dels ascensors va vestit amb un uniforme blau marí, com tots els membres del Servei de Manteniment Màgic.

Curiositats

  • A les pel·lícules la veu que anuncia la planta, el nom del departament i les subdivisions és la de Daisy Haggard .
  • A les edicions nord-americanes, els ascensor es diuen elevadors.
  • L'ascensor, a més de transportar persones i els seus equipatges, també transporta les comunicacions internes de la Conselleria . Aquestes comunicacions són avions de color violeta que serveien per comunicar-se dins de l'edifici de la Conselleria. Abans es feien servir mussols però a causa del desorde causat es van substituïr pels avions de paper.

Aparicions

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.