El caçador és el jugador més important en un equip de Quidditch. La seva funció és caçar la papallona, la pilota més petit i ràpida de totes, abans que el caçador de l'altre equip. Per això, el caçador ha de ser el jugador més àgil i ràpid de l'equip, perquè quan caça la papallona el joc s'acaba i guanya 150 punts.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.