FANDOM


El Malefici Imperatiu és el Malefici Imperdonable més lleu, ja que no provoca cap mena de dolor físic. Aquesta malefici permet que el bruixot que el fa pugui controlar tot el que fa la seva víctima. Els cavallers de la mort van utilitzar-lo sovint per intentar controlar la Conselleria d'Afers Màgics. El conjur és Impero

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.