FANDOM


Els Maleficis imperdonables són uns maleficis que estan penats amb cadena perpètua a Azkaban. Són el Malefici Imperatiu, el Malefici del Suplici i el Malefici de la Mort. El que diferencia aquests tres maleficis de la resta és que per efectuar-los correctament, el bruixot ha de tenir voluntat de fer mal a la seva víctima. Per exemple, si un bruixot fa el malefici de la mort a algú però en realitat no té ganes de matar-lo, la seva víctima no morirà. Normalment les úniques persones que els utilitzen són els Cavallers de la Mort.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.