FANDOMLa Poció de la mutació és una poció molt complicada que permet al bevedor assumir la forma d'una altra persona.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.