FANDOM


Cuthbert Binns

CuthbertBinns

První výskyt Harry Potter a Kámen mudrců
Poslední výskyt Harry Potter a Princ dvojí krve
Informace
Postavení Duch, učitel Dějin čar a kouzel
Bydliště Bradavice

Cuthbert Binns je jediným učitelem v Bradavicích, který je duchem, učí dějiny čar a kouzel. V knize je řečeno, že už byl velmi starý, když si ve sborovně zdříml a ve spánku zemřel. Když se probudil, tak se jednoduše zvedl a šel učit svou další třídu.

Jeho hodiny jsou nepřekonatelně nudné, protože dokáže i o možná zajímavých událostech mluvit naprosto bez vzrušení a monotónním hlasem.

Jeho nejdůležitějším činem v knize bylo, když ve druhém díle studentům Nebelvíru vyprávěl o tajemné komnatě. Tehdy byl prý dokonce překvapen, že na něj vůbec nějaký student mluví, a neznal žádného z nich jménem. Tato hodina byla jednou z mála, ve kterých ho studenti poslouchali. Ve filmu se ale neobjevil, protože o tajemné komnatě studentům pověděla profesorka McGonagallová.