Τα νίφλερ είναι μικρά πλάσματα με πλατύ ρύγχος και πλούσιο τρίχωμα. Χρησιμοποιούνται από τους μάγους με σκοπό την εύρεση πολύτιμων αντικείμενων και την ξεθεμελίωση κτιρίων διότι έχουν τη δυνατότητα να σκάβουν σε μεγάλο βάθος εφόσον έχουν πόδια σε σχήμα φτυαριού, με μεγάλες αντοχές.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.