FANDOM


Cruciatuse needus on üks kolmest andestamatust needusest.

Cruciatuse needust võib pidada ka piinamisneeduseks, kuna sellega põhjustatakse oma ohvrile tohutut valu. Cruciatuse needusega piinas Bellatrix Lestrange hulluks Neville Longbottomi auroritest vanemad.

Vaata kaEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.