Harry Potter Wiki
Advertisement

Tavalise Võluritaseme Eksamid ehk TVT-d on eksamid, mida sooritavad kõik Sigatüüka õpilased oma viienda kooliaasta lõpus. Sellest sõtlub, milliseid ained õpilased oma viimasel kahel aastal edasi õpivad. Kui õpilane ei soorita oma TVT eksamit antud aines nõutud hindele, siis seda ainet ta enam edasi õppida ei saa.

Advertisement