Kansainvälinen velholiitto (engl. International Confederation of Wizards) on useiden - mahdollisesti kaikkien - maiden velhohallintojen muodostama järjestö. Se toimittaa ilmeisesti jotakuinkin samaa virkaa kuin jästien Yhdistyneet kansakunnat, joskin velhojen organisaatio on ollut olemassa paljon kauemmin: se perustettiin jo ennen ennen 1690-lukua. Kansainvälisen velholiiton merkittävin toimi on sen 1692 julistama velhojen kansainvälinen salaisuussäädös, joka määräsi velhokansan piiloutumaan jästeiltä. Kansainvälisen velholiiton johtajasta käytetään nimeä ylihörhö.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.