FANDOM


Otus (engl. Beast) on yksi Taikaministeriön kolmesta kategoriasta, joihin kaikki elävät olennot luokitellaan. Kaksi muuta kategoriaa ovat henkilö ja haamu.

Otukseksi määritellään sellaiset olennot, joiden älykkyys ei riitä ymmärtämään taikayhteisön lakeja. Myös olennot, jotka ymmärtävät lait, mutteivät väkivaltaisen luonteensa vuoksi kykene noudattamaan niitä, luokitellaan otuksiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi Akromantella sekä Sfinksi. Lisäksi Kentaurit ja Vedenväki - jotka sekä älykkyytensä että luonteensa puolesta kykenevät noudattamaan lakia - pyysivät tulla luokitelluiksi otuksiksi, koska eivät halunneet tulla nimitetyiksi henkilöiksi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.