FANDOM


על כל תלמידי השנה הראשונה בהוגוורטס לעבור מבחנים כדי להמשיך לשנת הלימודים השנייה. ישנה בחינה אחת בכל מקצוע. 

בחינות ידועותעריכה

"למרבה הפתעתם, גם הוא וגם רון עברו עם ציונים טובים; להרמיוני, כמובן, היו את הציונים הכי טובים בשכבה. אפילו נוויל הצליח לעבור, הציון הטוב שלו בתורת הצמחים פיצה על ציונו העגום בשיקויים."
—הארי פוטר מסכם את תוצאות הבחינות.[src]

לחשיםעריכה

"פרופסור פליטיק קרא להם אחד-אחד לכיתתו, לבדוק אם הם מצליחים לגרום לאננס לרקוד סטפס על שולחנו."
—מבחני סוף השנה בלחשים ב-1992.[src]

הבחינה בלחשים כללה הפחת חיים בחפץ דומם. ב-1992 היה זה לגרום לאננס לרקוד על השולחן.

שינויי צורהעריכה

350x263x2-20-2

הפיכת עכבר למאפרה

"פרופסור מקגונגל הביטה בהם הופכים עכבר למאפרה."
—מבחני סוף השנה בשינויי-צורה 1992.[src]

הבחינה בשינויי צורה כללה הפיכת יצור חי לחפץ. ב-1992 התלמידים התבקשו להפוך עכבר למאפרה. הם קיבלו תוספת נקודות אם המאפרה הייתה יפה, וקנס אם היו לה אוזניים.

שיקוייםעריכה

"סנייפ הלחיץ את כולם ונשף להם בצוואר בזמן שניסו לזכור איך מכינים שיקוי שכחה."
—בחינות סוף השנה בלחשים 1992.[src]

הבחינה בשיקויים כללה רקיחת שיקוי ללא מתכון או הוראות. ב-1992 נתבקשו התלמידים לרקוח שיקוי שכחה.

תולדות הקסםעריכה

"רק עוד שעה אחת של שאלות על קוסמים מטורללים שהמציאו קדרות שמערבבות את עצמן והם יהיו חופשיים..."
—בחינות סוף השנה בתולדות הקסם 1992.[src]

הבחינה בתולדות הקסם ב-1992 נמשכה כשעה והייתה בנושא קדרות בעלות בחישה-עצמית.

הופעותעריכה


חינוך בעולם הקוסמים
Beauxbatons Hogwarts DurmstrangCrest
בתי ספר: האקדמיה לקסמים בובאטון · קאסטלאוברושו · מכללת דורמשטרנג · בית הספר הוגוורטס לכישוף ולקוסמות · מאהוטוקורו · וואגאדו · אקדמיית הקסם לאומנויות הבמה
בחינות: בחינות השנה הראשונה · בחינות השנה השנייה · בחינות השנה השלישית · בחינות השנה הרביעית · בחינות הבגרות · בחינות כשיפומטרי
מקצועות ליבה: אסטרונומיה · לחשים · התגוננות מפני כוחות האופל · תורת הצמחים · תולדות הקסם · שיקויים · שינוי צורה
מקצועות בחירה: אלכימיה · כשפומטיקה · טיפול ביצורי פלא · גילוי עתידות · חקר המוגלגים · חקר לחשים עתיקים
שיעורי בחירה מתקדמים: התעתקות · תעופה · מקהלת הוגוורטס
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.