FANDOM


בנדימן
מידע על הזן
מולדת

נפוץ בכל העולם

דירוג משרד הקסמים

XXX

סטטוס

נפוץ

כאשר הבנדימן נמצא במצב מנוחה הוא נראה כערמת טחב בעל זוג עיניים. אולם כאשר הוא נבהל הוא מתרומם על רגליו הרבות והדקות ורץ במהירות.

הבנדימן הוא יצור מזיק. הוא מתגורר מתחת לרצפה ולשיפולי הקיר, מפריש נוזל הגורם לרקבון ביסודות הבניין ומלווה בריח מצחין. הוא אמנם אינו יצור מסוכן, וכישופי טיהור פשוטים מבריחים אותו, אך אם הוא מתגלה מאוחר מדי הוא עלול לגרום להתמוטטות הבניין תחתיו הוא שורץ. לכן, אם מצאתם בנדימן גדול-מידות מתחת בתיכם, פנו מייד למחלקה לרישוי ופיקוח על יצורי פלא, שיפנו אותו.

יכולות ושימושיםעריכה

  • הפרשת הבנדימן משמשת מרכיב בנוזלי ניקוי קסומים.