FANDOM


ג'יקוב קולובסקי
ג'ייקוב קולובסקי
מידע ביוגרפי
כינויים

"מותק" (ע"י קוויני גולדשטיין)

מידע ביולוגי
מין

זכר

צבע שיער

כהה

צבע עיניים

חומות

צבע עור

בהיר

מידע משפחתי
הסתפחויות
מקצוע

עבד בבית החרושת לשימורים, עכשיו ידוע כאופה

נאמנות

המאפייה "קולובסקי, מאפים ומגדנות, לחם טרי"

גֶ'יְיקוֹב קוֹלוֹבְסְקִי הוא אל-קס (אל קסם, מוגל) אשר בַתחילה עבד בבית החרושת לשימורים, ולבסוף במאפיה שהקים: "קולובסקי, מאפים ומגדנות, לחם טרי".

הוא מצטרף למסע יחד עם נִיוּט סָלַמָנְדְרָה, שמטרתו היא להחזיר את ארבעת החיות שברחו ממזוודתו של ניוט בסרט "חיות הפלא והיכן למצוא אותן".

עבודתו של ג'ייקוב קולובסקיעריכה

PDVD 125

ג'ייקוב קולובסקי בבית החרושת לשימורים

ג'ייקוב קולובסקי עבד בַתחילה בבית החרושת לשימורים. מקום זה דיכא אותו מאוד.

בתחילת הסרט "חיות הפלא והיכן למצוא אותן", הוא הלך לבנק וניסה לגרום לפקיד הבנק שלו (מר בִּינְגְלִי) להשתכנע לתת לו להקים את המאפייה "קולובסקי, מאפים ומגדנות, לחם טרי", אך מר בינגלי דרש עירבון. ג'ייקוב הציע לו את הסופגניות אשר מוכנות ע"פ המתכון של סבתו, אבל מר בינגלי לא השתכנע.

בסוף הסרט, ניוט סלמנדרה החליף את המזוודה שלו עם המזוודה של ג'ייקוב. ג'ייקוב פתח אותה וגילה בה ביצי אוֹקָאמִי כסופות, ועליהן פתק:

מר קולובסקי היקר,

כישוריך מבוזבזים בבית החרושת לשימורים.

קבל נא את ביצי האוקאמי האלו כעירבון למאפיה שלך.

על החתום, דורש בשלומך.
PDVD 127

המאפייה "קולובסקי, מאפים ומגדנות, לחם טרי"

בסצנה האחרונה בסרט, לג'ייקוב קולובסקי כבר יש מאפייה. התור שם ארוך מאוד והמאפים מפוסלים בצורות הדֶמִיגֶיְיז, הנְיפְלֶר והאֶרוּמְפֵּנְטִית. הפעמון מצלצל וקוְוִינִי גוֹלְשְׁטֶיְין נכנסת למאפייה. היא וג'ייקוב בוהים אחד בשני זמן מה, וג'ייקוב מתחיל לחייך.

ההיכרות של ג'ייקוב קולובסקי עם עולם הקסמיםעריכה

עולם הקסמים מתגלה לעיני ג'ייקוב לראשונה בבנק, בקסם "אַצִיוֹ" ומיד לאחר מכן התעתקות יד ביד יחד עם ניוט סלמנדרה.

ג'ייקוב מתחיל לחשוד בניוט כאשר הוא מתיח בו בחוזקה את מזוודתו, שאחרי זמן מה מתגלית כמזוודתו של ניוט, יחד עם כל חיות הפלא בפנים.

ג'ייקוב כבר מתחיל להתרגל לעולם הקוסמים בבית גוֹלְשְׁטֶיְין, כאשר קוויני מחינה ארוחת ערב.

עולם הקוסמים נשכך מג'ייקוב קולובסקי בסוף הסרט, מגשם אשר נוצר ע"י ארס של סָעַרֶשָע, שפְרָנְק ההִיפּוֹגְרִיף תפס במקורו והמריא אתו לשמיים.

"יש לארס הזה פעולות מחיקת זיכרון חזקות מאוד. הם לא יזכרו דבר."
—ניוט סלמנדרה[src]