FANDOM


בשנת 1931 לערך, נטשה הענקית פרידוולפה את בעלה הקוסם, מר האגריד, ואת בנה הצעיר, רובאוס האגריד. רובאוס היה חצי-ענק, אך היה נמוך משאמו הייתה רוצה. פרידוולפה חזרה לבני מינה בהרים, שם מצאה בן זוג חדש. כעבור זמן מה ילדה את גרעפ, שאף שהיה ענק, היה יחסית נמוך; לכן, פרידוולפה נטשה גם את בנה השני.

בספר החמישי מחזיק האגריד את גרעפ ביער האסור ומנסה ללמד אותו אנגלית, באמצע השנה האגריד מכיר אותו להארי והרמיוני וכשהם הולכים עם אמברידג' גרעפ מציל אותם מהקנטאורים.

גובהו של גרעפ הוא חמישה עד שבעה מטרים.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.