FANDOM


הורקרוקס הינו חפץ המכיל חלק נשמה של קוסם אשר הופרדה ממנו על ידי קסם אפל. ההורקרוקס הינו המצאה של כותבת סדרת ספרי "האריפוטר", ג'יי קיי רולינג.
ההורקרוקסים מהווים חלק מרכזי בעלילת הספרים "הארי פוטר והנסיך חצוי הדם" ו"הארי פוטר ואוצרות המוות".
בבלוג שלה, מתארת ג'יי קיי רולינג את ההורקרוקס ככלי של קוסם בו הוא מחביא חלק מהנשמה שלו בכדי להגיע אל האלמוות. ללא הריסת כל ההורקרוקסים, לא ניתן להשמיד את האדם שיצר אותם.
את דרכי היצירה של ההורקרוקסים רולינג נותנת בשני שלבים, כשבשלב הראשון רואים זיכרון של הוראס סלגהורן אומר לטום רידל שניתן ליצור עד שישה הורקרוקסים, ובשלב השני הרמיוני מוצאת את ספר "הסודות של אומנויות האופל" ומגלה את אופן היצירה.
הורקרוקס נחשב לחפץ הקסום האפל ביותר, מכיוון שבשביל ליצור אותו הקוסם צריך להרוג אדם אחר. על כל אדם שהורגים ניתן לפצל חלק נשמה אחד. בנוסף, אדם שיצר יותר משישה הורקרוקסים קורע את נשמתו לחלוטין, כמו שקרה ללורד וולדמורט.
כמו כן, גם הריסתו של ההורקרוקס קשה מאוד. לא ניתן להרוס הורקרוקס כמו כל חפץ אחר, אלא רק על ידי קללות אפלות או חפצים קסומים נדירים מאוד.
בסדרת ספרי "הארי פוטר" מתוארים כמה מהחפצים שיכולים להרוס הורקרוקס: ארס של בסיליסק, שלהבת שדים, ובמקרה שזהו בן אדם ולא חפץ יש אפשרות על ידי הקללה הממיתה, אבדה קדברה. בנוסף, מכיוון שהחרב של גריפינדור נספגה בארס הבסיליסק הייתה אפשרות להשמיד הורקרוקס גם בעזרתה.
בסדרת ספרי "הארי פוטר" היחיד שיצר שבעה הורקרוקסים היה הלורד וולדמורט. הוא יצר שישה הורקרוקסים בכוונה ועוד אחד בטעות:
הטבעת של משפחת גונט, היומן של טום רידל, הגביע של הלגה הפלפאף, התליון של סלאזר סלית'רין, העטרת של רוונה רייבנקלו, הארי פוטר ונגיני.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.