FANDOM


"החוק השלישי של קולבלעתי קובע ששיקוי הנגד לרעל ממוזג יהיה שווה יותר מסך שיקויי הנגד לכל מרכיב בנפרד."
—תיאור.[src]
החוק השלישי של קולבלעתי הינו חוק לייצור סמי-נגד אשר במשמעותו הפשוטו אומר כי תרופת הנגד לרעל מעורבב היא יותר מסך כל סמי-הנגד לכל אחד מהמרכיבים שלו.

משמעות החוק עריכה

"בהנחה שהצלחנו בזיהוי מרכיבי השיקוי באמצעות כישוף החישוף של סקרפין, שאיפתנו כעת אינה המשימה הפשוטה יחסית למצוא נוגדנים לכל מרכיב ומרכיב כשלעצמו, אלא למצוא את אותו מרכיב נוסף אשר, בתהליך כמעט אלכימי, יגבש את המרכיבים הנפרדים הללו ויהפוך אותם...."
הוראס סלגהורן.[src]
ע"פ החוק, תרופת הנגד לשיקוי המורכב מרעלים מעורבבים אינו פשוט שילוב סמי-נגד לכל אחד מן הרעלים בנפרד. אלא, כפי שהסביר הוראס סלגהורן, יש למצוא את אותו מרכיב ייחודי נוסף אשר, בתהליך כמעט אלכימי, יגבש את המרכיבים הנפרדים הללו וייצור את התרופה הנדרשת. הספר רקיחת שיקויים למתקדמים מכיל את החוק השלישי של קולבלעתי אך אינו מסביר אותו. כפי הנראה מדובר בחוק מסובך למדי, שכן במהלך שיעור השיקויים של השנה השישית בהוגוורטס נראה כי רק סלגהורן והרמיוני גריינג'ר הבינו את מהות החוק, והוזכר כי הרמיוני רקחה תרופת-נגד אשר כללה לא פחות מ-52 מרכיבים, כאשר אחד מהם היה תלתל משיערה.

מאחורי הקלעים עריכה

  • החוק קשור למושג הסינרגיה, לפיו השלם גדול מסכום חלקיו.
  • ייתכן כי ההשראה לשמו של החוק הוא משלושת חוקי התנועה של ניוטון. השם "החוק השלישי" של קולבלעתי מרמז על קיומם של 2 חוקים נוספים, עם כי זה לא מפורט על כך עוד בספרים. ייתכן שכמו אצל ניוטון, גם אצל קולבלעתי החוק השלישי הוא המפורסם ביותר.

הופעות עריכה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.