FANDOM


200px-Tonks

טונקס כשהייתה הילאית

ההילאים הם עובדי משרד הקסמים ומטרתם להלחם באוכלי המוות ובקוסמי אופל בכלל (רובם היו אוכלי מוות אך היו גם קוסמים אפלים פחות דומיננטיים מהם).

תפקידים עריכה

לאחר מפלתו של וולדמורט, תפקידם של ההילאים השתנה כיוון שהתופעה של ה"קוסמים האפלים" מוגרה. ולכן, הם פעלו נגד פשעי קוסמים. הפושעים נשלחים לכלא הקוסמים אזקבאן שנמצא בים.

קבלה עריכה

​תהליך ההתקבלות להילאי הוא מסובך ומרכב. חייבים לסיים את בחינות הבגרות בציונים מעולים לפחות בחמישה מקצועות וגם לעבור הכשרה של שלוש שנים לאחר סיום הלימודים.

בספרים עריכה

בספרים מוזכרים קינגסלי שקאלבוט, אלאסטור מודי, נימפדורה טונקס ואחרים כהילאים, רובם פועלים במסדר עוף החול. שאיפתו של הארי היא להיות הילאי.

הילאים המוזכרים בספרים עריכה

קינגסלי שאקלבולט - הילאי מתקדם, חבר במסדר עוף-החול ומזכירו של ראש הממשלה המוגלגי.

Engorgio

אלאסטור מודי, הילאי נבחר, חבר במסדר עוף-החול .

נימפדורה טונקס - מטמורפמאגוסית, חברה במסדר עוף-החול, אשתו של רמוס לופין, אמו של טדי לופין

אלאסטור "עין-הזעם" מודי - הילאי נבחר, חבר במסדר עוף-החול. המתחזה אליו, ברטי קראוץ' הבן, לימד במקומו בשנת הלימודים הרביעית ולקראת סוף השנה הרביעית רצח את אביו

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.