FANDOM


וינסטון קראב היה תלמיד בהוגוורטס במחזור של הארי פוטר והשתייך לבית סלית'רין. חברו ללמודים היה גרגורי גויל ושניהם היו חברים של [1]דראקו מאלפוי. שניהם תוארו בספרים כטיפשים וענקיים.

גויל וקראב היו השומרים בקבוצת סלתירין

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.