FANDOM


זאב אדם הוא איש שננשך ע"י אדם זאב אחר ובכך נהפך ל"זאב אדם" כל ליל ירח-מלא. בלילות הירח המלא יש להרחיקם מבני-אדם על מנת שאלה לא יינשכו. אף על פי שזאבי אדם פיתחו חיבה מיוחדת ביותר לטרוף בני-אדם, הם אינם אכזריים כך כלפי בעלי-החיים.

מה קרה במשך השנים עריכה

במשך השנים דורגה ההפיכה לאדם זאב כמחלה. גם פותח שיקויי מיוחד נגד המחלה, הנקרא: אל-זאב.
לִיקַנְתְרוֹפִּיָה, הִזדאבות.
מידע על המחלה
סיבות למחלה

נשיכה של זאב-אדם אחר

סימפטומים

שינוי קשה של הפיכה לזאב: אוזניים, שיניים, ושיער. הם מפתחים רצון טריפה חזק כלפי בני-האדם.

טיפול(ים)

שיקויי אל-זאב.

חלו במחלה

פנריר גרייבק, רמוס לופין, איש לא ידוע שטופל במחלקה של ארתור וויזלי.

מידע נוסף עריכה

המחלה נקראת לִיקַנְתְרוֹפִּיָה ושמה המדעי מוזכר רק פעם אחת: בספר מעשיות בידל הפייטן, בקטע הערותיו של אלבוס דמבלדור על הסיפור "ליבו השעיר של הכושף". גם ההזדאבות מופיעה שם, אם כי היא מצוינת שתיים-שלוש פעמים בסדרה המקורית.

הופעות עריכה

עובדות עריכה

(נא להרחיב את הפסקה "עובדות")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.