FANDOM


מחלקת המסתורין - מידע עריכה

"בקצה מסדרון דומם ניצבת דלת. הדלת הזאת רודפת את הארי פוטר בחלומותיו. מדוע הוא מתעורר באמצע הלילה בצרחות אימה?"
—מתוך התקציר בספר החמישי
מחלקת המסתורין נגלה לראשונה בספר החמישי . הארי חולם חלומות נוראיים על מה שמסתתר מאחורי הדלת של חדר זה . הוא חולם לילה אחד שוולדמורט מחזיק בסיריוס ואף מתעלל בו. בגלל סיריוס לא מוכן לגלות לו היכן נמצאת הנבואה הקשורה להארי במחלקת המסתורין. בעצם במילים אחרות אפשר לומר שמחלקת המסתורין הוא חדר הנבואות שנמצא מבעד לדלת מסתורית במשרד הקסמים. ישר אחרי שרואה את זה הארי בחלומו הוא יוצא יחד עם חבריו למחלקת המסתורין . שם מתחילה כל העלילה האמיתית של הסיפור . מסופר כי אוכלי המוות השתילו במוחו של הארי את החלום ו...זה שקר . הם נלחמים נגד אוכלי המוות ובראשם לוציוס מאלפוי על הנבואה (שבסופו של דבר נשברת) בקרב המכונה הקרב במחלקת המסתורין . במהלך הקרב סיריוס נהרג על ידי קללת אבדה קדברה שהטילה עליו בלטריקס לסטריינג' , בת דודתו של סיריוס ואוכלת המוות הקרובה ביותר לוולדמורט .
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.