FANDOM


טהור דם הוא המונח לקוסמים ומכשפות שבאים ממשפחה עם מוצא טהור לגמרי - שכל אבותיהם הם קוסמים ומכשפות. כלומר שאין בעץ המשפחה שלהם שום מוגל, אך זה כמעט לעולם לא נכון, קהילת הקוסמים הייתה נכחדת אילולא המוגלגים, ולכן סביר להניח שלכל 'טהור דם' יש קשרי משפחה עם מוגלגים.  בגלל שהדרך היחידה שמשפחה טהורת-דם, תשאר טהורה היא להתחתן עם טהורים אחרים, כל המשפחות הטהורות המסורתיות קשורים זה לזה בדרך כזו או אחרת.

Malfoy Pure

משפחת מאלפוי 1998

 אחדים מתוך טהורי הדם דוגלים באופן קיצוני בשמירה על טוהר הדם שלהם, ולפיכך מכחישים את קיומם של סקיבים או חצויי דם במשפחתם, ומתחתנים אך ורק עם טהורי דם אחרים. אחדים מהם אף שונאים ומזלזלים במוגלגים, סקיבים (בני/בנות קוסמים בלי כוחות קסם חוץ מסגולות מסוימות), בני מוגלגים, חצויי דם, אנשי זאב, בני כלאיים, גובילינים וגמדוני בית, ומחשיבים את עצמם נעלים מהם.  חלקם חושבים שמוגלגים הם שווים קצת יותר מחיות, והם מחשיבים קוסמים ממוצא מוגל, שלהם הם קוראים "בוצדמים", לאזרחים מסוג ב' שלא מגיעות להם זכויות כקוסמים. 

בשנות ה30 קוסם ששמו קנטאנקרוס נוט הוציא לאור את המדריך לטהורי דם, שמופיע בו רשימה של 28 המשפחות שהוא האמין שהן טהורות, למרות שרבים התנגדו למדריך הזה.

לשמור על הטהרה

כמה משפחות טהורות יכולות להוכיח את טהורת המשפחה על פי עצי משפחה ארוכים ולהכחיש שיש להם מוגלגים במשפחה. אך לעיתים ישנו מוגל בעץ המשפחה, לכן הם פשוט מוחקים את המוגלגים והסקיבים מעצי המשפחה ומעיפים אותם מהבית.

אוכלי המוות התגאו בכך שהיו טהורי דם, למרות שוולדמורט היה חצוי דם (והסתיר זאת). אפשר להניח שוולדמורט לא אמר לתומכיו על אביו, מתגובתה של בלאטריקס כאשר הארי פוטר "האשים" את וולדמורט בהיותו חצוי-דם.

משפחות טהורותעריכה

כל המשפחות הטהורות קשורות בקשרי נישואין זו לזו. כיום, אף משפחה אינה טהורה באמת, וסביר שמעולם לא היו טהורי דם אמיתיים.

רשימת המשפחות הטהורות:עריכה

פוטר

בלק

וויזלי

מאלפוי

לסטריינג'

סלית'רין

פברל

שמות משפחות טהורות שנעלמועריכה

ישנן כמה משפחות טהורות שלא נותר אף אחד מהן.

אלו לא בהכרח משפחות שכל צאצאיהן מתו, אלא שהיו בהן הרבה בנות וכולן נישאו ושינו את שם משפחתן.

רשימת שמות המשפחה הטהורים שנעלמו:עריכה

בלק

סלית'רין

פברל

משפחות שטוהר דמן נקטעעריכה

אלו משפחות שאחד מצאציהן התחתן עם קוסם או מכשפה שאינם טהורי דם, ובכך אותו צאצא גרם לכך שהצד שלו במשפחה יהיה חצוי דם.

רשימת המשפחות שטוהר דמן נקטע:עריכה

פוטר

וויזלי

בוגדי דםעריכה

בוגדי דם הוא כינוי שהעניקו משפחות שונאי המוגלגים למשפחות הטהורות אוהבות המוגלגים, כמו משפחת וויזלי למשל.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.