FANDOM


טום רידל האב היה אביו של הלורד וולדמורט. מוזכר בספר "הנסיך חצוי הדם" כזיכרון של  מורפין גונט ובספר "גביע האש" הארי עומד על מצבתו. מרופי - אימו של טום הבן נתנה לרידל האב שיקוי אהבה בשביל שיינשא לה בכפייה. כשהפסיקה לתת לו את השיקוי הוא עזב אותה כיוון שסרה ממנו השפעת השיקוי ונגלתה לו האמת, הוא מעולם לא אהב אותה.

"למה הפסיקה לתת לו את השיקוי" - אמר דמבלדור להארי בספר השישי - "לעולם לא נדע". אבל לדמבלדור יש השערות, כמובן. או שחשבה שישאר בשביל בנו או שחשבה שהוא גם אוהב אותה. כך או כך, טום רידל האב, המתואר כיפה תואר, מה שאי אפשר לומר על אישיותו, עזב אותה. טום ראה את ילדו שוב בלילה בו רצח אותו ואת הוריו (טום רידל הבן רצח את אביו ואת סבו וסבתו). לפני הרצח והכנת ההורוקרוקוסים של טום רידל הבן, מסופר שהוא היה יפה תואר ודומה לאביו. גם בזיכרון שבא לבקר בבית אמו מסופר שאחיה חשב שהוא טום רידל האב. בזכרון הראשון שהארי ודמבלדור רואים מסופר על כך שבאים לעצור את אח של מרופי הנקרא מורפין בשל התעללות במוגל, והמוגל היה טום רידל. הוא עשה לו נגע עור כדי שמרופי תראה כמה מכוער הוא. זה לא עבד, עובדה שלפני מותה הספיקה להגיד רק את שמו- ואת תקוותה שיהיה דומה לו. באופי, לפחות, זה נשאר לתמיד.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.