FANDOM


מייסדי הוגוורטס הם ארבעה אנשים שהחליטו להקים בית ספר לקוסמים בשם הוגוורטס. ארבעת האנשים הם:

על שמותיהם גם נקראים בתי הוגוורטס- סלית'רין,הפלפאף,גריפינדור ורייבנקלו.

סאלאזר סלית'רין עריכה

מאמר ראשי: סאלאזר סלית'רין

היסטוריהעריכה

לא ידוע הרבה על ההיסטוריה של סאלאזאר וכיצד הוא מת, אבל בהארי פוטר וחדר הסודות נחשפים פרטים רבים על חייו, וכן נודע כי בא מן הביצות[1].

הריבעריכה

סאלאזר רב עם גודריק גריפינדור וטען שרק תלמידים טהורי דם יוכלו להתקבל להוגוורטס. עקב זאת עזב סליתרין את החבורה וכנראה שמת כמה שנים לאחר מכן.

ביתועריכה

"אך סלית'רין שאפתנים יותר מכל אהב..."
—שירה של מצנפת המיון,הארי פוטר וגביע האש,עמוד 167[src]

ביתו של סאלאזר הוא סלית'רין, בית השאפתנים והערמומיים. בית זה ידוע כבית רע, למרות שאין לכך סיבה מובהקת.

הלגה הפלפאףעריכה

מאמר ראשי: הלגה הפלפאף

היסטוריהעריכה

בקושי רב ידוע על עברה של הלגה, וקשה מאוד לדעת עליה.

עברהעריכה

הלגה באה מן מורודות הר מסוים,שמו לא ידוע. לא ידוע היכן נולדה או היכן מתה.

ביתהעריכה

"טוב לב היה הכי חשוב להלגה הפלפאף..."
—שירה של מצנפת המיון,הארי פוטר וגביע האש,עמוד 167[src]

ביתה של הלגה הוא הפלפאף, בית הנחמדים והנדיבים. בית זה ידוע כבית עוזר ונחמד, ויצאי ביתו לרוב יעזרו בכל דבר.ב"הארי פוטר ואבן החכמים" האגריד טוען שהפלפאף הם חבורה של איטיים.

גודריק גריפינדורעריכה

היסטוריהעריכה

גודריק בא מערבות בר של אנגליה, ועל שמו נקרא מכתש גודריק.

העצה והריבעריכה

גודריק היה חברו הטוב של סלאזר סלית'רין, אך לאחר ריב קשה עם סלית'רין, סלית'רין עזב , ולא היה מי שיימין את התלמידים לביתו. גודריק יצר את מצנפת המיון ששרה בטקס המיון באולם הגדול במטרה שתמיין גם אחרי שימותו.

ביתועריכה

"האמיצים התחבבו על גודריק גריפינדור..."
—שירה של מצנפת המיון,הארי פוטר וגביע האש,עמוד 167[src]

ביתו של גודריק הוא גריפינדור, בית האמיצים ועזי הלב. בית זה ידוע כבית אמיץ, ויצאי ביתו יהיו מוכנים לעשות הכל לרוב, גם אם זו תהיה סכנה.

רוונה רייבנקלועריכה

מאמר ראשי: רוונה רייבנקלו

היסטוריהעריכה

רוונה באה מהבקעה של אנגליה, ושמה לא ידוע.

העטרתעריכה

לרוונה היה חפץ רב עוצמה, עטרת רייבנקלו, אשר כל מי שחבש אותה זכה לחוכמה על-טבעית. בתה חמדה את העטרת וגנבה אותה מרוונה, ולאחר מכן רוונה חלתה ומתה מהמחלה.

ביתהעריכה

"אך רייבנקלו בחכמים דרשה תמיד לבחור..."
—שירה של מצנפת המיון,הארי פוטר וגביע האש,עמוד 167[src]

ביתה של רוונה הוא רייבנקלו, בית החכמים ומהירי ההבנה. בית זה ידוע כבית חכם, ויצאי ביתו ידועים כידוע- כל, למרות שהם מאמנים באמונות משונות.

הערות שולייםעריכה

  1. הארי פוטר וגביע האש
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.