FANDOM


Marauders map
מפת הקונדסאים
מידע
שימוש
  • משמשת כמפה מלאה של שטחי הוגוורטס
  • מציגה שבעה מעברים סודיים מתוך הוגוורטס אל הוגסמיד
  • מראה מה כולם עושים בשטח בכל דקה בכל יום
בעלים
Marauders Map

מפת הקונדסאים היא מפה מפורטת של הוגוורטס המציגה את כל מבנה הטירה לפרטיו (למעט חדר הנחיצות). כמו כן, יש בה נקודות קטנות לציון האנשים הנמצאים בתוך הטירה גם אם הם משתמשים באמצעי הסוואה כגון שיקוי פולימיצי או גלימת היעלמות וגם עם אנימאגים

יצירת המפהעריכה

המפה נוצרה בין השנים 1975-78 בידי ארבעה תלמידי הוגוורסט שחתמו עליה בכינוייהם: ג'יימס פוטר ("קרניים"), סיריוס בלק ("רך כף"), רמוס לופין ("ירחוני") ופיטר פטיגרו ("זנב תולע"). הרקע ליצירת המפה היה שיטוטיהם של הארבעה ברחבי הוגוורטס וסביבתה. במסגרת אחד משיטוטיהם, הם נתפסו, וסירוס בלק רטן שהוא צריך מפה שתראה לו איפה נמצא כל אחד ברחבי הוגוורטס בכל זמן נתון. רמוס לופין, בגלל מחלת הליקאנתרופיה ממנה הוא סובל, הופך לאדם זאב אחת לחודש ומסוכן לבני אדם. חבריו, כדי לעודד אותו, למדו כיצד להפוך לחיות ("אנימאגוס") והיו מצטרפים אליו בצורתם החייתית בזמן שינוי הצורה שלו. בזמנים אלו הם היו עורכים טיולים לרוב בשטח בבית הספר, ורכשו ידע רב על מבנהו ועל הדרכים הסודיות הרבות שהוא מכיל. הם החליטו לעלות את הידע הזה על הכתב ויצרו מפה סודית, המתגלה רק כאשר טופחים עליה בשרביט ואומרים: "אני נשבע בזה חגיגית שאני מחפש צרות" . המפה נמחקת ונעלמת על ידי זה שאומרים "תם ונשלם הקונדס" יש כמה מקומות שלא היו במפה כגו חדר הסודות וחדר הנחיצות מפני שהקונדסאים שלעולם לא מצאו אותם ולכן הם לא נכתבו שם.המפה מכילה את כל טירת הוגוורטס, כולל מעברים סודים, מסדרונות קסומים וסימונים של כל האנשים בטירה.

הופעותעריכה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.