FANDOM


שיקויים
מידע על המקצוע
פרופסור

סוורוס סנייפ/הוראס סלגהורן

כיתה

אחד ממרתפי הוגוורטס

ספרי לימוד

'מרקחות ושיקויי קסם' מאת ארסניוס מיליליטר, 'רקיחת שיקויים למתקדמים' מאת ליבטיוס בוראג'.

ציוד נדרש

קדרה, מאזניים מנחושת, מערכת בקבוקים, חומרים שונים.

שיקויים הוא מקצוע של קוסמים המלומד בבית הספר הוגוורטס לכישוף ולקוסמות. המורה לשיקויים עד הספר החמישי היה סוורוס סנייפ, אך בספר השישי הוא שימש כמורה להתגוננות מפני כוחות האופל, המקצוע שתמיד רצה לעבוד בו, ולכן לתפקיד השיקויים נלקח הוראס סלגהורן. במקצוע השיקויים לומדים לרקוח שיקויים כמובן, אשר להם סגולות מיוחדות.
""אתם כאן כדי ללמוד את המדע העדין ואת האמנות המדויקת של הכנת שיקויים. ... אני יכול ללמד אתכם איך לשמר תהילה בבקבוק, לבשל ניצחון, אפילו לפקוק את המוות...""
—סוורוס סנייפ על המקצוע.

שיקויים שונים עריכה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.