FANDOM


Midground
שיקויים
מידע על המקצוע
פרופסור
ספרי לימוד
ציוד נדרש
 • קדרה
 • מאזני נחושת
 • בקבוקונים
 • מצרכים שונים
"לא יהיו כאן הנפות שרביט טיפשיות או לחשים מטופשים בכיתה הזאת. לכן, אני לא מצפה מכם שתעריכו את המדע העדין והמדויק של אומנות רקיחת השיקוי. עם זאת, את אלו המעטים שכן... בעלי נטייה... אני יכול ללמד איך לכשף את המוח ולהערים על החושים. אני יכול ללמד אתכם איך לשמר תהילה בבקבוק, לבשל ניצחון ואפילו לפקוק את המוות ."
סוורוס סנייפ בשיעור השיקויים הראשון של הארי פוטר[src]

שיקויים הוא מקצוע הנלמד בבית הספר הוגוורטס לכישוף ולקוסמות. בשיעור זה, תלמידים לומדים כיצד לרקוח נכונה שיקויים, לעקוב אחר מתכונים מדוייקים ושימוש במצרכים ומרכיבים קסומים שונים. ערכת שיקויים סטנדרטית כוללת צמחים כמו בלדונה וציוד כמו מאזניים ובקבוקוני זכוכית. שיעורי שיקויים מתקיימים במרתף בהוגוורטס.

מידע על המקצועעריכה

Severus-snape1

סוורוס סנייפ, פרופסור לשיקויים

"כשהם הגיעו למסדרון הם ראו שרק תריסר תלמידים המשיכו ללמוד את המקצוע ברמת כשיפומטרי."
הארי פוטר על המספר המועט של תלמידים שהמשיכו ללמוד שיקויים ברמת כשיפומטרי.[src]

בבית הספר הוגוורטס לכישוף ולקוסמות, שיקויים הינו מקצוע לימוד חובה בחמש שנות הלימוד הראשונות. מרכיבים מסויימים ניתן למצוא בארון המצרכים בכיתה, אך ישנם מצרכים אחרים שעל התלמידים לקנות אצל הרוקח לפני תחילת שנת הלימודים. 

בחינות הבגרות בשיקויים נערכות בסוף השנה החמישית. בבחינת הבגרות על התלמידים לענות על מבחן עיוני כמו לתאר את שיקוי הפולימיצי ומטרתו, ולאחר מכן על התלמידים להיבחן בבחינה מעשית.

כשסוורוס סנייפ היה הפרופסור לשיקויים, תלמידים היו צריכים לקבל ציון קס"ם בבגרות כדי להמשיך ללמוד את המקצוע ברמת כשיפומטרי. הוראס סלגהורן, לעומת זאת, הרשה גם לתלמידים שקיבלו הל"ם בבחינות הבגרות להמשיך ללמוד את המקצוע. 

שיקויים שנלמדועריכה

שנה ראשונהעריכה

שנה שנייהעריכה

 • שיקוי גידול שיער
 • שיקוי מרפא להתנפחות

שנה שלישיתעריכה

 • שיקוי בלבול
 • שיקוי מרפא לכיווץ
 • רעלים בלתי ניתנים לגילוי

שנה רביעיתעריכה

 • סמי נגד

שנה חמישיתעריכה

 • שיקוי השלווה
 • שיקוי מרפא לחיזוק

שנה שישיתעריכה

פרופסוריםעריכה

ספרי לימודעריכה

ציוניםעריכה

ציונים עובריםעריכה

 • קס"ם - קוסם סטודנט מעולה
 • הל"ם - הצלחה למעלה מהמצופה
 • ט"מ - טוב מספיק

ציונים נכשליםעריכה

 • ע' - עלוב
 • ז' - זוועה
 • ק' קדחת

עשו בגרות בשיקוייםעריכה


חינוך בעולם הקוסמים
Beauxbatons Hogwarts DurmstrangCrest
בתי ספר: האקדמיה לקסמים בובאטון · קאסטלאוברושו · מכללת דורמשטרנג · בית הספר הוגוורטס לכישוף ולקוסמות · מאהוטוקורו · וואגאדו · אקדמיית הקסם לאומנויות הבמה
בחינות: בחינות השנה הראשונה · בחינות השנה השנייה · בחינות השנה השלישית · בחינות השנה הרביעית · בחינות הבגרות · בחינות כשיפומטרי
מקצועות ליבה: אסטרונומיה · לחשים · התגוננות מפני כוחות האופל · תורת הצמחים · תולדות הקסם · שיקויים · שינוי צורה
מקצועות בחירה: אלכימיה · כשפומטיקה · טיפול ביצורי פלא · גילוי עתידות · חקר המוגלגים · חקר לחשים עתיקים
שיעורי בחירה מתקדמים: התעתקות · תעופה · מקהלת הוגוורטס
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.