FANDOM


{{{שם}}}
מידע

שימוש

{{תיבת מידע אובייקט
|שם=''כותרת מלאה''
|תמונה=''תמונה מ הספר, מקסימום 250px''
|יצרן=''שם היצרן/יוצר''
|נוצר=''שנת היצור או הבניה''
|שימוש=''מטרת החפץ''
|בעלים=''בעלים ידועים של המוצר''
|לראשונה=''הופעתו הראשונה של החפץ, לפי סדר הזמן האמיתי''
|אחרונה=''הופעתו האחרונה של החפץ, לפי סדר הזמן האמיתי''
}}

תבנית נקיה

{{תיבת מידע אובייקט
|שם=
|תמונה=
|יצרן=
|נוצר=
|שימוש=
|בעלים=
|לראשונה=
|אחרונה=
}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.