Wikia


Obliviate (1)
Amnesia Completa
Woorden:Obliviate Completa

(oh-BLI-vee-ate) (com-PLE-ta)

Type:Spreuk
Licht:(blauwachtig) Groen
Effect:Volledige Geheugenverlies


Amnesia Completa (Engels: Obliviate) is een Vergetelheidsspreuk waamee je al het geheugen van één persoon kunt verwijderen. Een voorbeeld hiervan is Gladianus Smalhart , die per ongeluk zichzelf raakt en naar St. Holisto moet omdat hij niet meer weet wie hij was. Uiteindelijk schreef Gladianus Smalhart hier ook een boek over. De spreuk die Hermelien Griffel over haar ouders heeft uit gesproken is niet Amnesia Completa, omdat de ouders nog een deel van hun geheugen blijven onthouden.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.