Wikia


Arcturus Zwarts I leefde van 1835 tot 1893. Hij was een volbloed tovenaar en een vroeg lid van huize Zwarts.

Etymologie Edit

Arcturus is de naam van de op vier na helderste ster aan de hemel. Er zijn veel andere Zwartsen met de naam Arcturus. Zo zijn er Arcturus Zwarts II en Arcturus Zwarts III.

Achter de SchermenEdit

  • Op de basis van een verklaring van Hildebrand Slakhoorn heeft Arcturus op Zweinstein in Zwadderich gezeten rond 1846 - 1853. Slakhoorn was toen geen leraar Toverdranken.
  • Arcturus veschijnt in deel 5 op de stamboom van de Zwartsen. Het was het niet-opgenomen gedeelte, dat later door J. K. Rowling aan een goed doel is gegeven.
  • Waarschijnlijk is zijn neef (Arcturus II) naar hem is vernoemd.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.