Harry Potter Wiki
Advertisement
Harry Potter Wiki
Barto sr..jpg
Bartolomeus Krenck
Biografische informatie
Geboren Vóór 1940
Gestorven 27 mei 1995,[1][2] Verboden Bos, Kasteel Zweinstein, Hooglanden van Schotland, Groot-Brittannië
Bloed status Volbloed[3]
Burgerlijke Staat Weduwnaar[4]
Ook bekend als Barto
Fysieke beschrijving
Species Mens
Geslacht Man
Haar kleur Grijs[5] (voorheen donker)
Familie informatie
Familie
Magische kenmerken
Stok Onbekende lengte, houtsoort en kern
Boeman Heer Voldemort[6]
Patronus Vormloos[6]
Affiliatie
Beroep
Trouw
"Veel mensen zagen in hem de volgende Minister van Toverkunst. Barto Krenck was een groot tovenaar. Hij bezat veel magische macht — en machtshonger. O, hij is nooit een volgeling van Voldemort geweest. Nee, Barto Krenck was altijd vreselijk fel tegen de Duistere zijde... Naar mijn idee werd hij even wreed en meedogenloos als menig tovenaar aan de Duistere zijde."
—Krenck's meedogenloosheid en extreme methoden[src]

Bartolomeus "Barto" Krenck Sr. (Engels: Bartemius "Barty" Crouch Sr.) was een Britse volbloed tovenaar en een invloedrijke ambtenaar op het Brits Ministerie van Toverkunst gedurende het midden tot eind 20e eeuw. Hij was het Hoofd van het Departement van Magische Wetshandhaving tijdens de Eerste Tovenaarsoorlog, maar werd later gedegradeerd tot Hoofd van het Departement van Internationale Magische Samenwerking. Hij had de reputatie "vuur met vuur te bestrijden", en demonstreerde het soort meedogenloosheid en brutaliteit tegen criminelen die te vergelijken waren met sommige Dooddoeners.

Hij werd terzijde geschoven na de Eerste Tovenaarsoorlog en kreeg de leiding over het Departement van Internationale Magische Samenwerking. Hij werd uiteindelijk vermoord door zijn Dooddoener-zoon, Bartolomeus Krenck Jr., die hem verachtte. Hij en zijn zoon waren de laatste leden van de zuiverbloed Krenck familie.

Biografie[]

Vroegere leven[]

"Maar ja, dan had hij maar wat vaker thuis moeten zijn, bij zijn gezin. Dan had hij af en toe maar eens wat vroeger van kantoor moeten gaan... om zijn eigen zoon een beetje te leren kennen."
Sirius Zwarts over Barto Krenck Sr. en zijn relatie met zijn zoon[src]

Er is niets bekend over de jeugd van Bartolomeus; hij werd echter opgeleid in de magische kunsten, hoogstwaarschijnlijk op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus en volgde een zeer succesvolle carrière bij het Brits Ministerie van Toverkunst.[7]

Hij was getrouwd met een "mager, breekbaar heksje" en ze hadden een zoon, die naar hem was vernoemd, Bartolomeus Krenck Jr.[8] Krenck steeg snel in de rangen van het Ministerie van Toverkunst en werd rechter van de Magische Wetsraad terwijl hij aan het hoofd stond van het Departement van Magische Wetshandhaving.[8] Krenck spendeerde een groot deel van zijn leven aan zijn carrière en besteedde als zodanig niet genoeg aandacht aan zijn familie, met name zijn zoon.[9]

Eerste Tovenaarsoorlog (1970-1981)[]

Krenck overziet Igor Karkarov's hoorzitting

Gedurende de val van de Dooddoeners in de Eerste Tovenaarsoorlog veroordeelde Bartolomeus verschillende verdachte criminelen tot levenslange opsluiting in Azkaban, waaronder Sirius Zwarts, die zelfs geen rechtszaak kreeg.[9] Hij machtigde de Schouwers om de Onvergeeflijke Vloeken op hun tegenstanders te gebruiken indien nodig en leefde met de principes om "eerder te doden dan te vangen" en "eerst aanvallen, stel later pas vragen".[9] Krenck overzag de rechtszaak waarbij hij de Dooddoener Igor Karkarov had vrijgelaten in ruil voor namen van verscheidene andere Dooddoeners, waaronder Augustus Ravenwoud.[8] Hij hield ook toezicht op het proces tegen Ludo Bazuyn, maar tot Krenck's ongenoegen, sprak de Raad Bazuyn vrij van alle aanklachten en complimenteerde Ludo zelfs voor zijn eerdere prestaties in een Zwerkbalwedstrijd, aangezien Bazuyn slechts een onwetende informant was in plaats van een werkelijke Dooddoener.[8] Alhoewel Krencks tactieken wreed waren, waren de meeste mensen ervan overtuigd dat wat hij deed juist was, omdat anders Heer Voldemort niet zou kunnen worden verslagen. Veel mensen voorspelden dat Krenck de volgende Minister van Toverkunst zou worden, omdat Albus Perkamentus de positie meerdere keren weigerde.[9]

Barto stuurt zijn zoon naar Azkaban

Na Heer Voldemort's nederlaag kreeg Krenck echter het nieuws dat zijn eigen zoon had geholpen om twee Schouwers — Lies en Frank Lubbermans — tot krankzinnigheid te martelen met behulp van de Cruciatusvloek samen met de drie Van Detta-Dooddoeners, in een poging te achterhalen waar hun meester zich schuilhield.[8] Een rechtszaak kwam het dichtst bij de vaderlijke genegenheid dat hij kon geven, maar Krenck maakte geen enkele uitzondering ondanks dat zijn zoon één van de veroordeelden was.[8] Het niet ten gehoren brengen van de smeekbeden van zijn zoon en vrouw, evenals het blijkbaar onzekere bewijs dat zijn zoon überhaupt schuldig was (later werd verklaard dat er enige onduidelijkheid bestond over de vraag of zijn zoon had deelgenomen aan de marteling of alleen maar op de verkeerde plaats op het verkeerde moment was), veroordeelde hij alle vier de Dooddoeners tot levenslang in Azkaban, terwijl hij wreed beweerde dat hij geen zoon had: zijn beslissing werd rumoerig goedgekeurd door de rechtbank.[8] Volgens Sirius, en in alle opzichten, was deze rechtbank niets meer dan een schijnproces van Krenck Sr. om zijn haat tegen zijn zoon te uiten en hem publiekelijk te verstoten voor de gehele Wikenweegschaar.[9]

Verbergen van zijn zoon (1981-1994)[]

"Dus die ouwe Krenck raakte alles kwijt, net toen hij dacht dat hij het voor elkaar had. Het ene moment was hij een held, die op het punt stond Minister van Toverkunst te worden... het volgende moment was zijn zoon dood, zijn vrouw dood, zijn naam in diskrediet gebracht en zijn populariteit pijlsnel gedaald..."
—Sirius Zwarts over wat hij heeft gehoord over Krenck's tegenslag[src]

Kort na zijn opsluiting werd het echtpaar Krenck een sterfbedbezoek toegestaan vanwege de hoge status van Krenck als ambtenaar op het Ministerie. De gezondheid van Mevr. Krenck ging in die tijd echter acheruit als gevolg van de stress en ze smeekte haar man om hun zoon uit de gevangenis te redden als een laatste gunst, waar hij uit liefde voor haar mee instemde. De twee putte het voordeel uit het sterfbedbezoek door Wisseldrank te gebruiken door Barto Jr. en Mevr. Krenck van plaats te laten wisselen, voor het geval één van de gevangenen vanuit hun cel keek, en vervolgens smokkelde Barto Sr. zijn zoon uit Azkaban.[4] Mevr. Krenck stierf kort daarna terwijl ze zich voordeed als haar zoon en omdat Barto nooit haar lichaam wilde ophalen uit angst dat de uitbraak zou worden ontmaskert, zette hij haar dood in scène en hield een rustige, besloten begrafenis met een leeg graf.[4]

Volgens Krenck Jr. redde zijn vader hem alleen maar als een gunst voor zijn vrouw en hield hij van haar zoals hij nooit van hem had gehouden, hoewel door Krenck Jr.'s mentale instabiliteit en vooringenomen haat jegens zijn vader op dat moment, Barto Jr.'s verslag van de gebeurtenissen vooringenomen was. Bovendien zat Barto Jr. gevangen gedurende de tijd dat de overeenkomst werd gesloten. Omdat Krenck's huis-elf Winky echter concessie kreeg over Barto Jr. door de naam van Barto Sr.'s overleden vrouw te noemen, is het veilig om aan te nemen dat hij de wensen van zijn vrouw respecteerde door haar toe te staan zichzelf op te offeren en haar laatste dagen door te brengen in een plaats als Azkaban omwille van hun zoon en in het riskeren van zijn eigen positie binnen het Ministerie, ondanks zijn haat voor de Zwarte Kunsten en iedereen die dit beoefent.[4]

Krenck nam zijn echte zoon mee naar huis, met zijn huis-elf Winky om de jongen weer op kracht te laten komen. Daarna zocht Krenck lang en hard naar methoden om te voorkomen dat zijn zoon terugkeerde naar Voldemort en werd uiteindelijk gedwongen tot het gebruik van de Imperiusvloek om Barto Jr. twaalf jaar onder huisarrest te houden en zijn visuele lichaam verbogen te houden onder een Onzichtbaarheidsmantel.[4] Vervolgens wees hij Winky aan als de jongen zijn oppasser en verzorger. Winky zou haar oude meester proberen te overtuigen om zijn zoon te belonen voor zijn goede gedrag, ondanks dat dit allemaal een bijproduct was van zijn onderwerping.[4]

Vanwege de publieke reactie nadat zijn "zoon" stierf, waarbij de dubbelzinnigheid van de gevangenschap de overhaaste beslissing van de rechtszaak begon te overschaduwen, om nog te zwijgen van het feit dat mensen medelijden met Krenck Jr. begonnen te krijgen vanwege de verwaarlozing door zijn vader, verloor Krenck Sr. zijn populariteit en kans om Minister van Toverkunst te worden en werd gedegradeerd tot het Departement van Internationale Magische Samenwerking, waarbij Cornelis Droebel Milene Boterberg opvolgde als Minister.[4]

Ontdekking en nasleep[]

Op een bepaald moment tijdens zijn functie als Hoofd van het Departement, bezocht een medewerker van het Ministerie, Berta Kriel genaamd, het huis van de Krenck's met papierwerk van het Ministerie.[4] Krenck was weg, maar Berta hoorde Winky praten met Barto Krenck Jr.[4] Ze hoorde genoeg om te raden dat het Krenck Jr. was die zich verstopte onder een Onzichtbaarheidsmantel.[4]

Bij thuiskomst werd Krenck geconfronteerd door Berta. Krenck nam drastische maatregelen door een buitengewoon krachtige Vergetelheidsspreuk op haar te gebruiken, wat per ongeluk enige hersenbeschadiging bij Berta veroorzaakte, hoewel dit enkel merkbaar was door een lichte vorm van vergeetachtigheid.[4] Berta ging vervolgens aan het werk voor Ludo Bazuyn bij het Departement van Magische Sport en Recreatie.[5]

Wereldkampioenschap Zwerkbal[]

Het Wereldkampioenschap Zwerkbal van 1994 dat Krenck bijwoonde

Enige tijd later overtuigde Winky (na maandenlange inspanningen) Krenck Sr. om haar en Barto mee te nemen naar het Wereldkampioenschap Zwerkbal van 1994, die dat jaar in Engeland werd gehouden, verklarende dat het was wat zijn vrouw zou hebben gewild.[4] Krenck bleef in zijn tent terwijl Winky Barto meenam, verborgen onder een Onzichtbaarheidsmantel, naar de Topbox.[4] Ze bedekte haar ogen gedurende de wedstrijd omdat ze hoogtevrees had.[4] Barto was echter ontwaakt uit de Imperiusvloek en probeerde vervolgens Harry Potter's toverstok uit zijn zak te stelen, aangezien Harry recht voor de onzichtbare Barto zat.[8] Later gebruikte hij Harry's toverstok om Morsmordre te gebruiken.[10]

Barto Krenck Sr. op het kampeerterrein van het Wereldkampioenschap Zwerkbal na de rellen

Krenck zag het effect dat de spreuk had — het Duistere Teken zweefde in de lucht — en haastte zich naar de plek waar het zojuist was gebruikt.[10] Daar vond hij Harry Potter, Ronald Wemel en Hermelien Griffel, evenals Winky in de struiken met Harry's toverstok.[10] Krenck vond ook zijn onzichtbare zoon bewusteloos op de grond.[4] Nadat Harry's toverstok was vastgesteld als de bron, ontsloeg Krenck in ieders bijzijn Winky (zogenaamd omdat zij hem in diskrediet had gebracht,[10] maar in werkelijkheid omdat zij zijn zoon niet bewaakte).[8] Nadat de getuigen van Winky's ontslag waren vertrokken, onderwierp Krenck zijn zoon opnieuw aan de Imperiusvloek en keerde terug naar huis.[8]

Ondertussen had Heer Voldemort Berta Kriel gevonden en gemarteld om essentiële informatie te winnen over de huidige staat van het Ministerie, inclusief het feit dat Barto leefde en nog steeds loyaal was aan de Heer van het Duister.[8] Peter Pippeling en Voldemort reisden naar het huis van de Krenck's en plaatsten de Imperiusvloek op Krenck zelf, waardoor dezelfde vloek over Barto Jr. werd verwijderd.[8]

Toverschool Toernooi en dood (1994-1995)[]

"Ja. Na een tijdje begon hij zich te verzetten tegen de Imperiusvloek, net zoals ik gedaan had. Af en toe besefte hij wat er gebeurde. Mijn meester besloot dat het niet langer veilig was om mijn vader het huis uit te laten gaan. In plaats daarvan dwong hij hem brieven te schrijven aan het Ministerie. Hij dwong hem te schrijven dat hij ziek was. Maar Wormstaart verzaakte zijn plicht. Hij was niet waakzaam genoeg. Mijn vader ontsnapte. Mijn meester vermoedde dat hij naar Zweinstein zou gaan. Mijn vader zou alles aan Perkamentus vertellen, alles opbiechten. Hij zou bekennen dat hij me had weggesmokkeld uit Azkaban."
—Barto Krenck Jr. bekent onder de invloed van Veritaserum[src]

Bartolomeus en Perkamentus introduceren het Toverschool Toernooi

Krenck werd opgedragen om naar zijn werk te gaan en al zijn gebruikelijke werkzaamheden te hervatten alsof er niets was gebeurd. Dit hield onder meer in dat hij één van de juryleden van het Toverschool Toernooi werd, die hij en zijn departement hadden geholpen te organiseren. Toen Krenck, samen met Ludo Bazuyn, naar Zweinstein kwam, kon Krenck niet zoveel applaus krijgen als Bazuyn, waarschijnlijk omdat hij een niet zo erg prettig uitziende man was. Terwijl dit gebeurde, was de zoon van Krenck ook op Zweinstein, die de gedaante van de leraar Verweer tegen de Zwarte Kunsten Alastor Dolleman had aangenomen met behulp van Wisseldrank en plannen smeedde om zijn meester aan de macht te helpen. Krenck vertoonde geen enkel teken van verbazing, vermoeidheid of welke emotie dan ook toen de naam van Harry Potter uit de Vuurbeker kwam, als onderdeel van Voldemort's plan. Vermoedelijk als gevolg van de invloed van Voldemort, benadrukte Krenck dat iedere persoon wiens naam uit de Vuurbeker kwam moest concurreren in het toernooi.

Barto Sr. tijdens de eerste opdracht van het Toernooi, terwijl hij de kampioenen bijeen roept

Korte tijd later begon Krenck zich echter tegen de Imperiusvloek te verzetten, net zoals zijn zoon tijdens zijn tijd onder de controle van Krenck had gedaan. Voldemort, bang dat mensen achterdochtig zouden worden, beval hem thuis te blijven en brieven te schrijven. In deze brieven schreef hij dat hij ziek was en dit resulteerde in het voornamelijk door Percy Wemel uitvoeren van zijn taken als jurylid van het Toernooi. Dit wekte argwaan bij sommige mensen (zoals Sirius Zwarts) die wisten dat Barto nooit een dag vrijaf zou nemen vanwege één of andere onverklaarbare ziekte, maar er werd geen onderzoek gedaan.

Krenck's levenloze lichaam in het Verboden Bos

Uiteindelijk brak Krenck los van de vloek en slaagde erin door Wormstaart's nalatigheid te ontsnappen en vluchtte naar Zweinstein om Perkamentus te waarschuwen voor de plannen van Voldemort. Uitgeput en enigszins krankzinnig door de effecten van Voldemort's geest-beheersende spreuken, strompelde hij door het Verboden Bos naar het terrein van Zweinstein en kwam uiteindelijk Harry en Viktor Kruml tegen. Krenck's verzet tegen Voldemort's spreuken zorgde ervoor dat hij voortdurend tegen een boom in de buurt praatte in de overtuiging dat dit zijn assistent "Wezel" was en dat zijn vrouw en zoon nog steeds in leven en gezond waren, door te zeggen dat zijn zoon twaalf S.L.I.J.M.B.A.L.len had verkregen. In een korte geestelijk gezonde toestand smeekte Krenck om met Perkamentus te spreken, bewerende dat het "allemaal zijn schuld" was en dat "De Heer van het Duister sterker werd".

Toen Harry hem ging halen, arriveerde Barto Jr. (als Alastor Dolleman) en verlamde Kruml. Barto Jr. vermoordde vervolgens zijn vader en transformeerde het lijk in een bot, om die vervolgens in Rubeus Hagrid's tuin te begraven.

Barto Krenck Jr. werd later gevangen genomen en, onder de invloed van Veritaserum, gaf toe dat hij zijn vader had vermoord, naast andere feiten over de ontsnapping en Voldemort's plan. Kort daarna werd hij onderworpen aan de Kus van de Dementor door Cornelis Droebel's Dementor, die hij voor zijn veiligheid mee naar Zweinstein nam toen hij hoorde dat er een Dooddoener in het kasteel was.

Na de bekentenis van zijn zoon is het onbekend of het lijk van Krenck Sr. is teruggevonden en en getransformeerd, hoewel Droebel hem gek en krankzinnig vond vanwege wat hij Harry had horen beschrijven.

Post-mortem en nalatenschap[]

Krenck's daad om zijn zoon uit Azkaban te redden omwille van zijn vrouw en Winky, had er indirect voor gezorgd dat een pad om Voldemort te helpen waar aan de macht te komen was geblokkeerd, maar uiteindelijk toch gebeurde na Krenck's dood. Toen Krenck Jr. echter werd gevangengenomen na Voldemort's terugkeer, werd hij veroordeeld tot de Kus van de Dementor die de bloedlijn van de Krenck familie permanent beëindigde. Nadat Krenck Sr. verdween als gevolg van zijn gevangenname en onderwerping door Voldemort's Imperiusvloek, samen met zijn geheime dood door zijn zoon, had zijn populariteit en nalatenschap binnen de tovergemeenschap en het Ministerie een dieptepunt bereikt. Dit kwam omdat zijn waarschuwingen over het sterker worden van Voldemort niet serieus werden genomen omdat hij toentertijd in een waantoestand verkeerde, en de tovergemeenschap en het Ministerie allebei al het vertrouwen in hem hadden verloren voor het feit dat hij zijn carrière bij het Ministerie boven het welzijn van zijn eigen zoon plaatste, wat indertijd had geresulteerd in het veroordelen van zijn zoon tot levenslange opsluiting in Azkaban.

Dit verlies van vertrouwen voor Krenck samen met het ontbreken van fysiek bewijs van Voldemort's terugkeer, zorgde er indirect voor dat het Ministerie een lastercampagne tegen Perkamentus en Harry Potter lanceerde omdat ze ervan overtuigd waren dat ze logen over Voldemort's terugkeer, wat één van de belangrijkste factoren voor Voldemort bleek te zijn om uiteindelijk de controle over het Ministerie te grijpen een paar jaar na zijn terugkeer. Zelfs nadat er bewijs was voor de terugkeer van Voldemort toen hij zelf op het Ministerie van Toverkunst verscheen, heeft dit nog steeds niet veel betekent voor de nalatenschap van Krenck, omdat de gemeenschap nog steeds het vertrouwen en respect voor Krenck was verloren omdat hij zijn zoon hielp ontsnappen uit Azkaban, in contrast met het opsluiten van zijn zoon ten gunste van zijn carrière.

Hoewel de toestand van Krenck een grote rol speelde in de terugkeer van Voldemort en zijn uiteindelijke groei aan macht binnen het Ministerie omdat het Ministerie zijn terugkeer ontkende, probeerde hij Perkamentus te waarschuwen voor de groeiende macht van Voldemort en inspireerde daarmee Perkamentus om de Orde van de Feniks te herstellen om te helpen vechten tegen Voldemort. Dit kwam door het feit dat Perkamentus wist dat Voldemort uiteindelijk aan de macht zou komen, zijn empathie ten aanzien van Krenck's familiegeschiedenis en andere bewijzen van Voldemort's groei aan macht als gevolg van de verdwijning van Berta Kriel, Frank Braam en Krenck zelf. Perkamentus realiseerde zich ook dat hij het zich niet kon veroorloven om Voldemort andere families te beïnvloeden en uiteen te laten scheuren op dezelfde manier als bij de Krenck familie, en was in staat om Krenck's beweringen over Voldemort's groei aan macht aan te nemen vanwege zijn empathie en vertrouwen in Krenck.

Zelfs anderen zoals Sirius Zwarts en Harry Potter namen Krenck's beweringen serieus en vochten uiteindelijk tegen Voldemort toen hij aan de macht kwam, ondanks dat Sirius een enorme wrok koesterde jegens Krenck omdat hij hem zonder een hoorzitting naar Azkaban stuurde en Harry geschokt was door sommige van Krenck's acties. Dit was vooral belangrijk voor Harry omdat hij de Uitverkorene was die voorbestemd was om Voldemort te verslaan, wat hem uiteindelijk gelukt is nadat hij al Voldemort's Gruzielementen had vernietigd. Ondanks de kritieke daling in populariteit en vertrouwen in Krenck binnen de tovergemeenschap, hadden Krenck's acties en nalatenschap zowel een negatieve als positieve invloed op de tovergemeenschap na Voldemort's terugkeer, aangezien ze hielpen om Voldemort terug aan de macht te laten komen en zijn uiteindelijke nederlaag.

De enige persoon die echt rouwde om de dood van Krenck Sr was Winky, die met afschuw vervuld was toen ze erover hoorde van Krenck Junior. Winky zonk in een diepere depressie, waarbij haar alcoholisme jarenlang aanhield alvorens dit definitief ophield (hoewel ze er nooit echt van was genezen).

Uiterlijk[]

Krenck had kort grijs haar met een nette scheiding, die werd beschreven als "haast onnatuurlijk recht", en een smal snorretje. In bepaalde lichten, zoals in het halfdonker, kreeg hij een schedelachtig uiterlijk.[11]

Vermomd als Dreuzel voor het Wereldkampioenschap Zwerkbal van 1994, droeg hij een zwakt pak en gepolijste schoenen, waardoor hij eruitzag als een Dreuzel zakenman, waarbij Harry beschreef dat zelfs Herman Duffeling het verschil niet zou kunnen zien.[5] Vanwege deze eerste indruk vond Harry dat Krenck er vreemd uit zag in tovenaarsgewaden.

Krenck's uiterlijk ging echter achteruit nadat Voldemort hem onder invloed van de Imperiusvloek had gebracht. Harry merkte op na Krenck van dichtbij te hebben gezien dat hij er ongezond uitzag met een perkamentachtige huid en donkere wallen onder zijn ogen, waardoor hij gedeeltelijk instemde met de geruchten dat Krenck ziek was totdat hij uiteindelijk achter de waarheid kwam nadat Krenck Jr. opnieuw was gevangen. Nadat hij zich tegen de Imperiusvloek verzet had en ontsnapte aan de controle van Voldemort, werd Krenck in zijn laatste momenten haast onherkenbaar, met een zwak, ongeschoren en gehavend uiterlijk, overwoekerd haar en rafelige kleren als gevolg van de inspanning van het vechten tegen de Imperiusvloek en de vele dagen reizen van zijn huis naar Zweinstein.

Persoonlijkheid[]

"Krenck bestreed geweld met geweld en gaf toestemming de Onvergeeflijke Vloeken te gebruikten tegen verdachten. Naar mijn idee werd hij even wreed en meedogenloos als menig tovenaar aan de Duistere zijde."
—Sirius Zwarts over Krenck's acties als Hoofd van het Departement van Magische Wetshandhaving[src]

Krenck sprak met een bruuske stem[11] en leek een overdreven serieus persoon in tegenstelling tot zijn collega's: hij glimlachte of zwaaide niet toen zijn naam werd aangekondigd in de inleiding tot het Toverschool Toernooi op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus, terwijl Ludo Bazuyn, Hoofd van het Departement van Magische Sport en Recreatie, joviaal en enthousiast zwaaide, maar dit waarschijnlijk iets te maken had met de Imperiusvloek die op hem werd gebruikt.[7] Hij stond bekend als een strikte regelvolger, iemand die niet zou aarzelen om zijn eigen zoon aan de Dementors te geven, of een zeer toegewijde en loyale huis-elf zou ontslaan.[9]

Na zijn hele leven gewijd te hebben aan het uitroeien van duistere krachten, stond Krenck bekend om het verachten van de Zwarte Kunsten en degenen die dit beoefenden. De methoden die hij gebruikte waren echter net zo bruusk en wreed als die hij probeerde te vervolgen, aangezien hij gebruik van de Onvergeeflijke Vloeken toestond en leefde met de principes te doden in plaats van gevangen te nemen, en eerst aan te vallen en later vragen te stellen, en dus veel mensen zonder rechtszaak gevangen zette, inclusief Sirius Zwarts. Te dien einde negeerde hij ware gerechtigheid zonder een goede reden, behalve om zichzelf goed over te laten komen in de ogen van het publiek, om zijn eigen carrière te stimuleren en zich op te werken tot Minister van Toverkunst. Als er ook maar iets was wat zijn reputatie zou kunnen ruïneren, zou hij het zijn belangrijkste prioriteit maken om dit te verwijderen, zelfs tot op het punt publiekelijk zijn zoon te verstoten en gevangen te zetten om duidelijk te maken dat hij niets te maken had met iemand die zelfs indirect in verband werd gebracht met de Zwarte Kunsten. Later zou hij zijn toegewijde huis-elf ontslaan omdat zij slechts op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was (hoewel de ware reden is dat hij haar onbetrouwbaar achtte, omdat ze zijn onderworpen zoon bijna had laten ontsnappen). Om vooruitgang te boeken, accepteerde hij zelfs een overeenkomst met Dooddoener Igor Karkarov en verleende hem gratie in ruil voor de namen van andere Dooddoeners.

Ondanks zijn meedogenloosheid en schijnbare egoïsme, was hij niet helemaal onredelijk, omdat hij in staat was ware liefde te voelen door in te stemmen met het verzoek van zijn stervende vrouw om hun zoon uit de gevangenis te redden, ondanks zijn hoge positie, reputatie en algemene afkeer voor de Zwarte Kunsten. Hij was bereid om te luisteren naar Winky's overtuigingen om Barto Jr. mee te nemen naar het Wereldkampioenschap Zwerkbal, hoewel het vele maanden inspanning kostte om dit te bereiken. In die zin was hij meer hypocriet dan iemand anders dan Sirius zich had kunnen voorstellen. De reden at hij als een liefdeloze werkverslaafde werd gezien, had te maken met het feit dat hij zijn publieke imago en carrière boven zijn familie plaatste, zijn leven lang de regels in acht had genomen en duistere krachten had uitgeroeid, en daarom weinig tijd aan zijn gezinsleven besteedde. Sirius vond het daarom buitengewoon vreemd toen Krenck zich ziek meldde, omdat de Barto die hij (en het publiek) kende nooit een dag werk zou missen voor een eenvoudige reden zoals ziekte. Deze taaie liefde voor zijn familie zorgde ervoor dat zijn eigen zoon het als verwaarlozing zag, waardoor het een negatieve invloed had op de perceptie en keuzes van de jongeman.

Krenck's heerszuchtige, meedogenloze, egoïstische en nalatige karakter bleek uiteindelijk echter zijn ondergang te zijn, vooral na het verliezen van zijn populariteit in de toverwereld en het jarenlang onder invloed van de Imperiusvloek houden van zijn zoon om de wens van zijn vrouw te vervullen en te voorkomen dat hij terugkeerde naar Voldemort. Nadat Voldemort zijn zoon bevrijdde van de Imperiusvloek die Krenck over hem had uitgesproken, werd Krenck's geestelijke gezondheid beschadigd door de Imperiusvloek die Voldemort op hem gebruikte, waardoor hij in waan en verzwakte toestand achterbleef nadat hij erin slaagde de Imperiusvloek te bevechten, en resulteerde in zijn dood door zijn eigen zoon. Toen hij zo krankzinnig werd dat hij zich soms niet bewust was van tijd, zijn omgeving en een boom voor Percy Wemel aanzag, uitte hij op één van zijn gezonde momenten spijt voor zijn fouten en probeerde hij Perkamentus te waarschuwen door Harry te vertellen over de toenemende macht van Voldemort. Dit toonde aan dat, ondanks zijn meedogenloosheid en hypocrisie, zijn vermogen om ware liefde te voelen, betekende dat hij nog steeds in staat was zijn eigen fouten in te zien en toe te geven.

Magische vaardigheden[]

Bartolomeus Krenck Sr. werd door Sirius Zwarts beschreven als een groot tovenaar, met veel magische macht, en zijn prestaties en vaardigheden hebben hem ooit heel dicht bij het bereiken van de positie van Minister van Toverkunst gebracht.

 • Bezweringen: Krenck was in staat om effectief de Portus-spreuk te gebruiken, een bezwering die wordt gebruikt om Viavia's te creëren: hij creëerde Viavia's op vijf continenten, wat hij later beschreef als "geen eenvoudige prestatie". Zijn Vergetelheidsspreuk was zo krachtig dat Berta Kriel permanente geheugenbeschadiging opliep. Bovendien kon hij een vormloze Patronus oproepen,[6] een teken van superieure magische vaardigheden en een bewijs van zijn opmerkelijke bekwaamheid in spreukenwerk.
 • Zwarte Kunsten: Ondanks zijn afkeer voor de Zwarte Kunsten en degenen die het beoefenen, was Krenck in staat om een Imperiusvloek te gebruiken die krachtig genoeg was dat een bedreven gebruiker van de spreuk, zoals zijn zoon, zich pas na twaalf jaar kon verzetten. Zijn begrip van de potentie van deze tak van magie leidde ertoe dat Krenck tijdens de Eerste Tovenaarsoorlog de Onvergeeflijke Vloeken legaliseerde, waardoor veel Dooddoeners konden worden gevangen en gedood. Barend Kannewasser suggereerde ook dat Krenck op zijn minst enige kennis had over hoe je Morsmordre moest gebruiken toen hij zijn bediende beschuldigde voor het gebruik van de spreuk tijdens het Wereldkampioenschap Zwerkbal.
 • Meertaligheid: Ludovicus Bazuyn verklaarde in augustus 1994 dat Krenck honderdvijftig talen kon spreken: dezelfde dag corrigeerde Percy Wemel hem door op te scheppen dat Krenck meer dan tweehonderd kon spreken, waaronder Meermans, Koetervlaams en Trol.[5]
 • Ontembare wilskracht: Krenck was in staat om zich te verzetten tegen de Imperiusvloek die Voldemort zelf over hem had uitgesproken, na een veel kortere tijdspanne dan van zijn zoon, wat aantoont dat hij een extreem sterk gevoel van eigenwaarde heeft. Er moet worden opgemerkt dat Voldemort in die tijd in een verzwakte vorm was, en Krenck's verzet tegen de vloek ertoe had geleid dat hij ijlde en gek was geworden.

Relaties[]

Vrouw en zoon[]

Barto Krenck Jr.: "Ik ben je zoon! Ik ben je zoon!"
Barto Krenck Sr.: "Je bent mijn zoon niet! Ik heb geen zoon!"
— Bartolomeus Krenck Jr. probeert zijn vader ervan te overtuigen dat hij onschuldig is terwijl hij wordt gearresteerd[src]

Barto Krenck Jr.

Bartolomeus besteedde niet genoeg aandacht aan zijn zoon, tot de dag dat Krenck Jr. werd ontdekt in gezelschap van drie Dooddoeners na het martelen van Lies en Frank Lubbermans. Krenck Sr. gaf zijn zoon weinig meer dan de gunst van een rechtszaak, iets dat hij niet altijd aan andere verdachten gaf en persoonlijk overzag. Uiteindelijk gebruikte Krenck Sr. de rechtszaak als een schijnvertoning om zijn zoon publiekelijk te verstoten en toonde hij geen genade toen hij hem naar Azkaban stuurde. Hij vervulde echter de wens van zijn stervende vrouw en smokkelde hun zoon naar buiten, en hield hem enkele jaren verborgen onder invloed van de Imperiusvloek. Dit, plus Krenck Sr.'s verwaarlozing van zijn zoon, bleek zijn ondergang te zijn, toen Heer Voldemort hoorde waar zijn dienaar was en hem bevrijdde. Vervolgens werd Krenck Sr. zelf onder invloed van de Imperiusvloek gebracht. Hoewel Krenck uiteindelijk ontsnapte, werd hij vermoord door zijn eigen zoon toen hij probeerde Harry Potter en Albus Perkamentus te waarschuwen over was er was gebeurd.

Zijn zoon had het gevoel dat Barto Sr. meer van zijn vrouw hield dan van zijn zoon, maar dit was alleen de waarheid in de zoon's ogen en niet direct de echte waarheid. Barto Sr. leek echter zijn publieke imago op de eerste plek te zetten, want ondanks de smeekbeden van zijn zoon, veroordeelde hij hem nog steeds tot levenslang in Azkaban. Perkamentus verklaard echter dat er in het algemeen enige twijfel heerste of Barto Jr. wel schuldig was, of dat hij eenvoudigweg op de verkeerde plaats op het verkeerde moment was. Dit was echter alleen het standpunt van Perkamentus, terwijl hij misschien niet al het bewijs heeft gekend. De liefde voor zijn vrouw en zoon stond Barto Sr. echter toe om te worden overtuigd door haar sterfwens om hun zoon uit de gevangenis te smokkelen, in ruil voor haar.

Alle nalatigheid van Krenck Sr. van zijn zoon en meedogenloosheid als ambtenaar van het Ministerie om zijn eigen zoon gevangen te zetten, bracht een negatieve invloed op de psyche van Krenck Jr., waardoor de jongen zijn vader genoeg minachtte om hem te vermoorden. Barto Jr. zou later opmerken dat Krenck Sr. een teleurstellende vader was, dat hij de vernedering had geleden naar die vader genoemd te zijn en dat hij het enorm leuk vond om zijn vader te vermoorden. Voordat Krenck Sr. stierf, gaf hij zichzelf de schuld van wat zijn zoon was geworden, want het was zijn verwaarlozing die ertoe leidde dat Krenck Jr. zich aansloot bij Voldemort en zich tegen zijn vader keerde.

Winky[]

"Ik heb niet aan een ongehoorzame huis-elf. Ik heb niets aan een bediende die vergeet wat haar meester en de reputatie van haar meester toekomt."
—Krenck's discussie met Hermelien en Winky's minachting in het openbaar[src]

Winky

Winky de Huiself was een buitengewoon toegewijde dienaar van Barto Krenck Sr. Ze was bereid haar meester te helpen zorg te dragen voor zijn afvallige zoon en gehoorzaamde zelfs aan zijn bevelen om ondanks haar acrofobie in de Topbox van het Wereldkampioenschap Zwerkbal te blijven. Haar loyaliteit heeft misschien de magische plicht van een doorsnee huiself overschreden, want ze toonde oprechte genegenheid voor Barto, nog lang na haar ontslag.

Barto vertrouwde op zijn beurt Winky met het belang van het bewaken en verzorgen van zijn zoon. Hoewel hij haar respecteerde en naar haar verzoeken luisterde om Junior te belonen voor goed gedrag, zoals hem meenemen naar het Wereldkampioenschap Zwerkbal (na maanden van overtuigen), verwachtte hij ook dat ze haar taken zonder falen zou uitvoeren, ongeacht haar acrofobie. Toen ze Barto Jr. niet in bedwang kon houden, verloor Barto Sr. al zijn respect en vertrouwen in haar, ontsloeg haar, en behandelde haar "alsof ze iets smerigs en verrots was dat zijn overdreven glimmende schoenen bezoedelde" toen ze schreeuwde en smeekte om genade aan zijn voeten. Winky was kapot door dit ontslag, beschouwde het als een schande voor haar moeder en grootmoeder en dit verslechterde toen ze hoorde dat Krenck was vermoord door zijn eigen zoon.

Percy Wemel[]

Percy Wemel

Percy Wemel werkte dertien maanden lang onder Krenck en was absoluut geobsedeerd door hem: Percy's broer Ronald grapte in augustus 1994 dat ze hun verloving binnenkort zouden bekendmaken.[12] Krenck kon de naam van Percy echter niet onthouden: als herhalende grap, verwees hij naar zijn protegé als "Wezel".

Nadat Voldemort Krenck had onderworpen en hem dwong brieven te schrijven om zichzelf ziek te melden, volgde Wemel de bevelen via deze brieven onvoorwaardelijk op. Dit bracht Percy uiteindelijk in de problemen, omdat toen Krenck ontsnapte en op het terrein van Zweinstein werd gesignaleerd, het Ministerie Percy ervan beschuldigde dat hij onverantwoordelijk en onpraktisch was, dat hij de geschreven bevelen als potentiële vervalsingen had moeten zien en dat hij één van Krenck's meerdere had moeten inlichten over zijn twijfelachtige status.

Het is onbekend wat Percy dacht van Krenck nadat de man krankzinnig was gevonden in het Verboden Bos en had deelgenomen aan de ontsnapping van zijn criminele zoon uit Azkaban, en het is onbekend hoe Percy reageerde toen hij van zijn dood hoorde.

Krenck bleek indirect ook een belangrijke factor te zijn voor de enorme loyaliteit van Percy aan het Ministerie en zijn tijdelijke vervreemding van zijn eigen familie, vooral omdat zijn tweelingsbroers Fred en George Wemel hem meer begonnen te plagen en zijn jongere broer Ron hem niet meer vertrouwde nadat hij te weten kwam over Krenck's zoon. De problemen waar Percy in terecht kwam door Krenck's verdwijning maakte hem alleen maar ambitieuzer tot op het punt dat hij zonder enige twijfel de functie van Junior Assistent van de Minister van Toverkunst onder Cornelis Droebel aanvaardde, en zijn Ministeriële carrière op de eerste plaats zette toen Voldemort weer tot volle kracht was herrezen, net zoals Krenck had gedaan.

Bertha Kriel[]

Er is weinig bekend over de relatie tussen Krenck en Kriel, hoewel hij na haar verdwijning enige tijd heeft besteed aan het overtuigen van collega Ludovicus Bazuyn om iemand te sturen haar te zoeken.[5] Krenck's medewerker Percy Wemel verklaarde dat Krenck nogal op Bertha was gesteld,[12] maar toen Bertha Krenck's geheim ontdekte, werd hij gedwongen om een Vergetelheidsspreuk op haar te gebruiken die haar hersenen en geheugen permanent beschadigde. Terwijl dit werd gedaan om te voorkomen dat Kriel zijn geheim zou onthullen, had Krenck spijt over deze daad en haar dood, en beschuldigde zichzelf van haar lot.

Ludo Bazuyn[]

"Walgelijk! Dat Ravenwoud hem nota bene aan een baantje wilde helpen... de dag dat Ludo Bazuyn bij ons komt werken, wordt een zwarte dag voor het Ministerie..."
—Krenck veracht Bazuyn[src]

Ludovicus Bazuyn

Barto had een nogal negatieve relatie met Ludo Bazuyn, die een tegenovergestelde persoonlijkheid had in vergelijking met Krenck zelf. Krenck zelf was serieus en hield zich strikt aan de regels, terwijl Bazuyn alles luchthartig nam en de regels van tijd tot tijd negeerde. Daartoe probeerde Krenck ooit Bazuyn te veroordelen tot Azkaban omdat hij ondanks de omstandigheden onbewust informatie gaf aan Dooddoeners en was woedend toen het hele hof voor Bazuyn's vrijspraak stemde.

Albus Perkamentus[]

Albus Perkamentus had een gemengde relatie met Krenck, omdat hij relatief beschaafd tegen hem was, maar zijn methoden afkeurde, vooral tijdens de Eerste Tovenaarsoorlog, toen Krenck Hoofd van het Departement van Magische Wetshandhaving was en probeerde Minister van Toverkunst te worden. Deze afkeuring was vooral vanwege Krenck's methoden om Dooddoeners en vijanden te vangen inclusief het gebruik van de Onvergeeflijke Vloeken om vijanden te martelen of te doden, en het feit dat Perkamentus het gebruik van Dementors die Krenck gebruikte om vijanden te ondervragen afkeurde, wat de zaken nog ingewikkelder maakte.

Albus Perkamentus

Ondanks het afkeuren van Krenck's methoden, vertrouwde Perkamentus hem nog steeds, omdat hij zich ervan bewust was dat hoewel Krenck weliswaar volledig in staat was tot wreedheid en meedogenloosheid, dit voor het welzijn van de hele tovergemeenschap van Groot-Brittannië was. Bovendien, vanuit zijn eigen tragische ervaringen met zijn familie, was het logisch dat Perkamentus empathie voelde voor Krenck's familiegeschiedenis, vooral met zijn zoon. Voortaan behield Perkamentus een civiele werkrelatie met hem en was zowel achterdochtig als bezorgd over de veronderstelde ziekte en verdwijning van Krenck nadat hij werd overmeesterd door zijn zoon en Voldemort. Het was dit vertrouwen en deze empathie waardoor Perkamentus Krenck's beweringen dat Voldemort langzaam weer macht kreeg, samen met ander bewijsmateriaal dat hem werd voorgelegd in de tijd dat de tovergemeenschap inclusief ambtenaren van het Ministerie zoals Droebel het vertrouwen in Krenck waren verloren, geloofde en serieus kon nemen. Op zijn beurt had Krenck ook veel vertrouwen in en respect voor Perkamentus, omdat Perkamentus de enige persoon was die hij besloot te benaderen met betrekking tot zijn familiegeschiedenis en dat Voldemort sterker werd na het vechten tegen Voldemort's Imperiusvloek, hoewel hij in die tijd in een waantoestand verkeerde en werd gedood voordat hij dit kon doen.

Als gevolg bleek dat Krenck één van de belangrijkste factoren was voor Perkamentus' herinstallatie van de Orde van de Feniks om tegen Voldemort te vechten nadat hij enige macht had herwonnen, zich realiserend dat andere families het konden veroorloven om door Voldemort's invloed te worden vernietigd zoals de Krenck familie, vooral nadat Krenck's zoon na zijn vangst werd veroordeeld tot de Kus van de Dementor. Ondanks zijn gemengde relatie met Krenck, was hij vol walging toen hij hoorde dat Krenck's dood door toedoen van zijn eigen zoon was.

Cornelis Droebel[]

Cornelis Droebel

Cornelis Droebel had een enorme haat jegens Barto. Dit kwam omdat Barto zijn competitie was tijdens de verkiezing voor Minister van Toverkunst in 1990, de familiegeschiedenis van Krenck, aangezien hij zo jaloers was op hoeveel Krenck op het Ministerie werd bewonderd, en zijn wantrouwen over Krenck's geestelijke gezondheid en diens beleid vanwege de verwaarlozing van zijn zoon. Ondanks de winst vulde de verkiezingen Droebel met zo'n sterke afkeer tegen Krenck dat Droebel's allereerste daad als Minister van Toverkunst was om Barto opnieuw tot het Departement van Internationale Magische Samenwerking toe te wijzen, door de dalende populariteit van Krenck in zijn voordeel te gebruiken. Droebel's afkeer jegens Krenck was zo sterk tot op het punt waarop hij weigerde om Krenck serieus te nemen, toen Krenck verdween nadat hij Perkamentus probeerde te waarschuwen voor zijn zoon en Voldemort. Droebel verwierp zijn waarschuwingen als het gezwets van een krankzinnige, en weigerde te geloven dat hij echt weg was, totdat hij het volgende jaar gedwongen werd om Voldemort's terugkeer te erkennen.

Deze afkeer breidde zich ook uit tot Krenck's zoon, omdat hij geloofde dat Krenck Jr. geen echte Dooddoener was en alleen handelde uit waanzin in plaats van zijn loyaliteit aan Voldemort, hem kwalificeerde als een gek net als zijn vader, en geen spijt had dat Krenck Jr. de Kus van de Dementor ontving en daarmee de bloedlijn van de Krenck familie werd beëindigd, ondanks dat Krenck Jr. als gevolg niet langer kon getuigen over de terugkeer van Voldemort. Ondanks zijn afkeer van Krenck Sr., had Droebel Krenck blijkbaar nodig als tolk voor buitenlandse tovenaars en wezens die geen Engels verstonden, omdat hij worstelde om te communiceren met de Bulgaarse Minister van Toverkunst (die deed alsof hij het Engels niet verstond om Droebel voor de gek te houden) tijdens het Wereldkampioenschap Zwerkbal toen Krenck afwezig was. Het is onbekend wat Krenck van Droebel dacht, hoewel gezien zijn ernstige en regelgevende aard, hij waarschijnlijk op zijn beurt een hekel had aan Droebel vanwege zijn stuntelige en incompetente aard, en voor het opnieuw toewijzen van hem aan het Departement van Internationale Magische Samenwerking, wat permanent alle mogelijke kansen van Krenck om Minister van Toverkunst te worden ruïneerde ondanks zijn daling in populariteit.

Hermelien Griffel[]

Hermelien Griffel

Aanvankelijk respecteerde Hermelien Griffel Barto omdat hij de regels naleefde. Dit respect werd echter verwoest toen ze erachter kwam dat hij Winky naar de Topbox stuurde ondanks haar acrofobie. Dit werd nog ingewikkelder toen Krenck Hermelien, Harry en Ron aanviel en hen ervan beschuldigde het Duistere Teken te hebben opgeroepen voordat hij ontdekte dat het zijn zoon was. Toen hij Winky ontsloeg ondanks het feit dat hij wist dat ze het Duistere Teken niet had opgeroepen, was Hermelien vol walging. Deze afkeer nam toe toen ze hoorde dat Barto Sr. zonder een rechtszaak Sirius Zwarts opsloot in Azkaban en dat hij Barto Krenck Jr. aan de Dementors gaf.

Toen Harry haar vertelde dat hij steeds zei dat dingen zijn schuld waren en zijn zoon noemde, was ze van mening dat het ook zijn schuld was. Het is onbekend hoe ze reageerde nadat ze te weten kwam dat Krenck zijn zoon had geholpen om uit Azkaban te ontsnappen, dat de echte reden waarom hij Winky ontsloeg te wijten was aan het feit dat Barto Krenck Jr. zich niet meer kon aansluiten bij Voldemort, en zijn moord door toedoen van zijn eigen zoon.

Harry Potter[]

Harry Potter

Harry Potter had een enigszins gemengde relatie met Krenck; aanvankelijk respecteerde hij hem door zijn positie bij het Ministerie en omdat hij één van de juryleden en organisatoren was van het Toverschool Toernooi, en leek meer tolerant tegenover Krenck dan zijn vrienden. Gaandeweg verloor hij echter het respect voor Krenck nadat hij getuige was geweest van hoe hij Winky behandelde, hij erachter kwam dat hij Harry's peetvader Sirius Zwarts zonder een proces had gevangengezet, en toen hij hoorde over zijn zoon Krenck Jr. Ze kwamen ook kort tot een discussie toen Krenck hem, Hermelien en Ron aanviel en beschuldigde van het oproepen van het Duistere Teken, alvorens te ontdekken dat zijn zoon het had gedaan. Toen hij Krenck van dichtbij zag nadat zijn naam was gekozen door de Vuurbeker, merkte Harry op dat Krenck er ziek uitzag, zich niet realiserend dat hij onder invloed van de Imperiusvloek van Voldemort was. Hierdoor ging Harry akkoord met de geruchten en verklaringen dat Krenck ziek was, hoewel hij achterdochtig was over Krenck's afwezigheid op zijn werk en zijn schijnbare verschijning in Sneeps Kantoor (wat eigenlijk zijn zoon vermomd als Alastor Dolleman was).

Krenck leek ook onverschillig en mild verrast toen Harry's naam uit de Vuurbeker kwam, verklarende dat hoewel het onverwacht was, hij en de andere personeelsleden van Zweinstein zich gewoon aan de regels moesten houden en Harry toestond deel te nemen aan het Toernooi. Ondanks dat Harry minderjarig was en in de eerste plaats niet zijn eigen naam in de Vuurbeker had gestopt, was Harry verbonden aan een bindend, magisch contract. Desalniettemin gaf Krenck Harry een hoge score tijdens de eerste opdracht van het Toverschool Toernooi, omdat hij onder de indruk was van de vaardigheden die Harry toonde ondanks zijn relatieve onverschilligheid jegens Harry's positie in het Toernooi. Harry was daarnaast de laatste persoon die Krenck voor zijn dood had gesproken, en smeekte Harry in zijn waantoestand om Perkamentus te waarschuwen dat Voldemort sterker werd. Harry's tegenstrijdige opvattingen over Krenck verhinderde hem echter niet volkomen geschokt te zijn toen hij stierf en uitte oprechte afkeer na het vernemen van Krenck's dood door toedoen van zijn eigen zoon.

Ron Wemel[]

Ron Wemel

In tegenstelling tot zijn vrienden en oudere broer Percy, had Ron Wemel niet veel respect voor Krenck omdat zijn broer niet stopte met onophoudelijk opscheppen over hem, en vanwege Krenck's strikte, gezagsgetrouwe beleid en gebrek aan humor. Hierdoor maakte Ron eens een sarcastische opmerking dat Percy en Krenck binnenkort hun verloving zouden aankondigen, en verklaarde hij dat hij liever onder Ludo Bazuyn zou werken in plaats van onder Krenck omdat Bazuyn humoristischer en minder streng was.

Toen hij, Harry en Hermelien aanwezig waren tijdens het oproepen van het Duistere Teken door Krenck's zoon, viel Krenck hen aan en beschuldigde hen ervan het Teken te hebben opgeroepen, alvorens te ontdekken dat zijn zoon het had gedaan. Toen Sirius echter onthulde dat Krenck hem zonder rechtszaak had opgesloten in Azkaban en wat hij Barto Krenck Jr, had aangedaan, was Ron zo ontsteld dat hij bij dat soort acties op sarcastische wijze verwees naar Krenck en Percy niet langer vertrouwde. Dit resulteerde uiteindelijk in een vervreemde relatie tussen de broers toen Percy zijn familie verstootte vanwege zijn loyaliteit aan het Ministerie, totdat zij zich verzoenden nadat de Tweede Tovenaarsoorlog was geëindigd.

Sirius Zwarts[]

Sirius Zwarts

Sirius Zwarts had een sterke wrok en haat jegens Barto. Dit kwam vooral omdat Krenck hem zonder hoorzitting naar de Dementors en Azkaban had gestuurd en hem de mogelijkheid ontnam om in beroep te gaan tegen zijn oordeel, en vanwege zijn afkeer voor Barto Krenck Jr. Zijn haat voor Krenck verhinderde Sirius echter niet om Krenck serieus te nemen, want toen Harry hem over Krenck's gebrabbeld en verdwijning vertelde, realiseerde hij zich meteen dat Krenck probeerde om Perkamentus te waarschuwen en dat de reden dat hij was verdwenen was omdat iemand wilde voorkomen dat hij Perkamentus zou zien. Hij was ook op de hoogte van de tactieken van Krenck om Dooddoeners en vijanden te vangen toen hij nog Hoofd van het Departement van Magische Wetshandhaving was, inclusief het gebruik van de Onvergeeflijke Vloeken tegen hen. Sirius verklaarde dat, ondanks zijn minachting ten opzichte van hem, Krenck's principes misschien terecht waren toen ze in die tijd gezamenlijke opponenten van Voldemort waren, hoewel hij ook zei dat Krenck net zo wreed en meedogenloos werd als de strijdkrachten waartegen hij vocht.

Barend Kannewasser[]

Er is niet veel bekend over de relatie tussen Krenck en Barend Kannewasser, maar het was duidelijk een vrij strikte. Toen Barend dacht dat Krenck's huiself Winky het Duistere Teken had opgeroepen, was Krenck hierdoor beledigd en wees Barend terecht, vooral omdat Krenck gedurende zijn lange carrière had bewezen en gedemonstreerd dat hij een hekel had aan de Zwarte Kunsten en zijn beoefenaars verachtte.

Arthur Wemel[]

Er is niet veel bekend over de relatie tussen Krenck en Arthur Wemel, maar het leek erop dat ze op civiele voorwaarden met elkaar omgingen, aangezien Krenck schijnbaar beleefd tegen hem was.

Etymologie[]

 • De naam Bartolomeus is mogelijk afkomstig van de 13e eeuwse rechtsgeleerde Bartolomeüs van Neocastro, die rechter en fiscaal was over geheel Sicilië. Redenen om hem zo te noemen kan te wijten zijn aan zijn voormalige posities binnen het Ministerie van Toverkunst als rechter van de Magische Wetsraad en Hoofd van het Departement van Magische Wetshandhaving.
 • Krenck is mogelijk een woordspeling van krenk wat "beschadigen" of "benadelen" betekend en kan verwijzen naar de reputatie van Barto Krenck Sr.

Trivia[]

Barto Krenck Senior in LEGO Harry Potter: Years 1-4

 • In de verfilming van Harry Potter en de Vuurbeker wordt Krenck geportretteerd als een wat opgewekter en minder meedogenloos personage, en een over het algemeen sympathieke man. Hij feliciteert Harry met het voltooien van de Tweede Opdracht, maar Barto Jr., vermomd als Dolleman, onderbreekt hun oprechte gesprek met de vraag of Krenck probeert Harry een zomerstage bij het Ministerie aan te bieden. Op dit punt ziet Krenck de zenuwtrek die Barto Jr. ook leek te hebben en lijkt hij zelfs te vermoeden dat Dolleman eigenlijk zijn zoon is (blijkbaar heeft hij geen rol gespeeld in zijn ontsnapping uit Azkaban). In plaats van half-krankzinnig op Zweinstein te arriveren en vervolgens zonder spoor te verdwijnen, vinden Harry, Ron, Hermelien en Hagrid later Krenck's lijk in het Verboden Bos.
  • Ook zei Perkamentus in de film dat het Krenck kapotmaakte om zijn zoon naar Azkaban te sturen, en het wordt dan ook getoond dat hij volkomen verpletterd en emotioneel verwoest is als zijn zoon als een Dooddoener aan hem wordt onthuld. In het boek leek hij echter bereid om het te doen en had hij er geen moeite mee of spijt van. De waarheid over de daadwerkelijke zaak werd alleen niet onthuld. Ook was er in de film geen vermelding van Krenck's of zijn vrouw's aandeel in de ontsnapping van hun zoon uit Azkaban.
  • Ten slotte, omdat Winky werd weggelaten uit de film, is zijn nogal grimmige behandeling van haar ook afwezig (wat op zijn beurt het hele sub-plot uitsluit waarin Hermelien een voorvechter en verdediger van de rechten voor Huis-elfen wordt).
 • In de verfilming van Harry Potter en de Vuurbeker werd Krenck vertolkt door de overleden acteur Roger Lloyd-Pack die vooral bekend is om zijn rollen als Trigger in Only Fools and Horses en Owen Newitt in The Vicar of Dibley. Lloyd-Pack verschijnt ook in de afleveringen Rise of the Cybermen en Age of Steel in de vernieuwde Doctor Who-serie, samen met David Tennant (die Barto Krenck Jr. speelt in de Harry Potter en de Vuurbeker-film). In de laatstgenoemde verschijning zijn de rollen van de respectieve acteurs echter omgekeerd, waarbij Tennant de held speelt en Lloyd-Pack de slechterik. Lloyd-Pack speelde John Lumic (ambitieuze leider van Cybus Industries, die zijn eigen versie van de Cybermen maakte) terwijl Tennant de Doctor speelt.
 • In de roman verwijst Krenck voortdurend naar Percy Wemel als "Wezel". Dit lijkt erg veel op Roger Lloyd Pack's personage Trigger in Only Fools and Horses, die voortdurend naar Rodney verwijst als "Dave". Dit is echter niet te zien in de verfilming, omdat Percy eruit werd geknipt.
 • Wegens Percy's afwezigheid in de film nam Krenck Sr. de rollen over die Percy in de boeken had, zoals het bijwonen van het Kerstbal en de Tweede Opdracht. In het boek was Krenck Sr. verdwenen als gevolg van een vermeende "ziekte", wat feitelijk betekende dat hij door Voldemort onder de Imperiusvloek was geplaatst en dit verborgen moest worden als gevolg van tekenen dat Krenck Sr. zich ertegen kon verzetten. Het was door vervalste brieven dat Percy de verantwoordelijkheden voor die taken van meneer Krenck overnam in het boek.

Verschijning[]

Referenties[]

 1. "Barty Crouch Senior fact file" op Pottermore
 2. Kalender Harry Potter en de Vuurbeker
 3. Harry Potter en de Vuurbeker, Hoofdstuk 36 (De Wegen Scheiden Zich)
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 Harry Potter en de Vuurbeker, Hoofdstuk 35 (Veritaserum)
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Harry Potter en de Vuurbeker, Hoofdstuk 7 (Bazuyn en Krenck)
 6. 6,0 6,1 6,2 LEGO Harry Potter: Years 1-4
 7. 7,0 7,1 7,2 Harry Potter en de Vuurbeker, Hoofstuk 16 (De Vuurbeker)
 8. 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 Harry Potter en de Vuurbeker, Hoofdstuk 30 (De Hersenpan)
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 Harry Potter en de Vuurbeker, Hoofdstuk 27 (De Terugkeer van Sluipvoet)
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Harry Potter en de Vuurbeker, Hoofdstuk 9 (Het Duistere Teken)
 11. 11,0 11,1 Harry Potter en de Vuurbeker, Hoofdstuk 17 (De Vier Kampioenen)
 12. 12,0 12,1 Harry Potter en de Vuurbeker, Hoofdstuk 5 (Tovertweelings Topfopshop)

Bron[]

Deze pagina is een (gedeeltelijke) kopie en vertaling van de Engelse Harry Potter WikiAdvertisement