Harry Potter Wiki
Advertisement
Harry Potter Wiki
Kornel.jpg
Cornelis Oswald Droebel
Biografische informatie
Geboren

Vóór 1964[1]

Groot-Brittannië
Bloed status

Volbloed of halfbloed[2]

(hoogstwaarschijnlijk)
Burgerlijke Staat Getrouwd (mogelijk)[3]
Ook bekend als De Andere Minister (door de Dreuzelminister)
Titel(s) Minister van Toverkunst
Fysieke beschrijving
Species Mens
Geslacht Man
Haar kleur Grijs[4]
Familie informatie
Familie Mevr. Droebel (vrouw)
Magische kenmerken
Stok Onbekend
Affiliatie
Beroep
Trouw
"Je wordt verblind door je overdreven liefde voor het ambt dat je bekleedt, Cornelis! Je hecht te veel waarde aan de zogeheten zuiverheid van bloed en dat heb je altijd gedaan! Je ziet niet in dat het er niet toe doet hoe iemand geboren wordt, maar hoe hij of zij zich ontwikkelt!"
—De foute en onnauwkeurige waarden van Droebel[src]

Minister Cornelis Oswald[5] Droebel (Engels: Cornelius Oswald Fudge) was Minister van Toverkunst van 1990 tot 1996. Hij had dus de volledige controle over het Ministerie van Toverkunst, het belangrijkste bestuursorgaan van de Britse Toverwereld. Droebel begon zijn carrière binnen het Ministerie als onderminister van het Departement van Magische Rampen en Catastrofes. Vervolgens volgde hij Milene Boterberg op als Minister van Toverkunst en had hij dus de verantwoordelijkheid om indien nodig de Dreuzelpremier in te lichten.

In 1992-1993 werd Droebel gedwongen om Rubeus Hagrid naar Azkaban te brengen. Dit was, ondanks Hagrid's onschuld, als gevolg van aanvallen op Dreuzelgeborenen op Zweinstein vanwege de opening van de Geheime Kamer. In 1993-1994 kreeg Droebel te maken met de ontsnapping van de gevangene Sirius Zwarts uit Azkaban; omdat Droebel Zwarts zowel een bedreiding voor de samenleving als voor Harry Potter vond, had hij Dementors rond Zweinstein en Zweinsveld gestationeerd. Zwarts ontsnapte echter ternauwernood aan Droebel's hand. Tijdens de zomervakantie organiseerde hij het Wereldkampioenschap Zwerkbal en het Toverschool Toernooi met Ludo Bazuyn en Bartolomeus Krenck Senior.

Na Carlo Kannewasser's dood tijdens het Toernooi en Harry die beweerde dat Voldemort was teruggekeerd, weigerde Droebel dit te geloven, omdat dit het einde van de vrede zou betekenen, iets dat hij en het Ministerie voor de afgelopen dertien jaar probeerden te bewaren. In plaats daarvan gebruikte hij zijn invloed op de Ochtendprofeet om een lastercampagne tegen zowel Harry als Albus Perkamentus te beginnen, omdat Droebel bang was dat Perkamentus zijn baan wilde hebben en simpelweg leugens vertelde. Echter, na het Gevecht op het Departement van Mystificatie, zag Droebel Voldemort met zijn eigen ogen en moest hij toegeven dat Harry en Perkamentus al die tijd de waarheid spraken, waardoor de tovergemeenschap protesteerde en om zijn ontslag vroeg. Hij werd als Minister van Toverkunst vervangen door Rufus Schobbejak, maar bleef een raadgevende functie vervullen en lichtte de Dreuzelpremier in over de Tweede Tovenaarsoorlog als Schobbejak dit niet kon doen.

Biografie[]

Vroegere jaren (Vóór 1965-1990)[]

Tijdens zijn jeugd studeerde Droebel hoogstwaarschijnlijk aan Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. Tegen 1981 was Droebel onderminister van het Departement van Magische Rampen en Catastrofes. Na de aanval op Goderics Eind was hij één van de eersten die arriveerde nadat Sirius Zwarts Peter Pippeling leek te vermoorden, maar Zwarts was zonder dat iemand dit wist door Pippeling zelf er ingeluisd. Droebel zag Sirius maniakaal lachen en twaalf jaar later herinnerde hij zich nog de gigantische krater in de straat.[6]

Albus Perkamentus was de topkandidaat om Milene Boterberg op te volgen als de nieuwe Minister van Toverkunst, omdat veel mensen hem vroegen om de positie te aanvaarden, maar hij weigerde meerdere keren. Bartolomeus Krenck kreeg de voorkeur als de nieuwe Minister wegens zijn effectieve methoden om de Dooddoeners te bestrijden, maar het was Droebel die uiteindelijk Boterberg verving toen Krenck zijn populariteit verloor. Droebel is echter nooit vergeten hoeveel steun Perkamentus heeft gekregen tijdens de verkiezingen.

Minister van Toverkunst (1990-1996)[]

1990[]

In 1990 werd Droebel benoemd tot Minister van Toverkunst en had hij zijn eerste ontmoeting met de Dreuzelpremier om zichzelf voor te stellen en het bestaan van de Toverwereld te verklaren. Droebel hoopte dat het paar elkaar nooit mee zou hoeven te ontmoeten; tijdens deze ontmoeting had de premier geprobeerd om Droebel uit het raam te gooien, omdat hij dacht dat het een sabotagepoging op zijn carrière was.

In Droebel's eerste dagen als Minister werd er gezegd dat hij niet erg veel zelfvertrouwen had en dat hij constant brieven naar Albus Perkamentus stuurde om advies te vragen.

Volgens het tijdschrift de Kibbelaar wilde Droebel Goudgrijp overnemen en om dit te doen zou hij de kobolden op belachelijke manieren hebben gedood, zoals verdrinking, van gebouwen laten vallen, vergiftiging en het koken in pastei, waardoor hij de titel "Koboldkiller" kreeg. Omdat de Kibbelaar een tijdschrift met sensationeel nieuws is, is deze theorie echter twijfelachtig en hoogstwaarschijnlijk niet waar. Op dezelfde manier beweerde Loena Leeflang, dochter van de hoofdredacteur van de Kibbelaar, dat Cornelis een privéleger van Heliopaten had, vuurgeesten waarvan het bestaan net zo zwaar in twijfel wordt getrokken als Loena's bewering.

Op een bepaald punt in zijn Ministeriële carrière (ergens vóór 1995[7]), heeft Droebel zichzelf een Orde van Merlijn, Eerste Klasse, toegekend.[8] Dit leidde tot veel commotie onder de tovenaarsgemeenschap, omdat de algemene opvatting was dat zijn carrière "minder dan aanzienlijk" was, waardoor de waarde van de onderscheiding (die wordt toegekend "voor daden van uitzonderlijke moed of aanzien") werd ondermijnd.[8]

1993[]

"Als Minister van Toverkunst is het mijn plicht u te melden, meneer Potter, dat wij de zuster van uw oom vanavond even ten zuiden van Sheffield hebben aangetroffen, cirkelend rond een schoorsteen. Het Traumateam voor Toverongevallen is gekomen en heeft haar lek geprikt en haar geheugen gewist. Ze zal zich van het hele voorval niets kunnen herinneren. Dus dat was dat, en niks aan het handje. Erwtensoepje?"
—Droebel over een incident dat eerder die avond plaats vond[src]

Cornelis Droebel met Lucius Malfidus en Albus Perkamentus tijdens Rubeus Hagrid's arrestatie

Na vier aanvallen op Dreuzelgeboren heksen en tovenaars arriveerde Droebel in het voorjaar van 1993 op Zweinstein om Rubeus Hagrid, niet als straf, maar als voorzorgsmaatregel, over te plaatsen naar Azkaban. Droebel verzekerde Hagrid dat hij onmiddellijk zou worden vrijgelaten als een andere persoon verantwoordelijk zou worden bevonden. Perkamentus probeerde Droebel ervan te overtuigen dat het meenemen van Hagrid geen verschil zou maken, maar Droebel kon zijn plicht niet negeren; hij had geen keuze. Tegelijkertijd liet Lucius Malfidus, toenmalig schoolbestuurslid, Perkamentus schorsen, iets waartegen Droebel probeerde te protesteren, maar wat nutteloos bleek te zijn.[9] Uiteindelijk werd bewezen dat Hagrid inderdaad onschuldig was en werd hij vrijgelaten.

Die zomer ontsnapte Sirius Zwarts uit Azkaban. Een paar weken voorafgaande aan de ontsnapping van Zwarts had Droebel hem bezocht tijdens een rondleiding door Azkaban. Hij was ontmoedigd over hoe normaal Zwarts zich leek te gedragen ten opzichte van de andere gevangenen.[6]

Er van overtuigd zijnde dat Zwarts snel zou worden gepakt, waarschuwde Droebel de Dreuzelpremier over de situatie en vroeg of de Dreuzels ook uit konden kijken naar Zwarts; het Ministerie stelde een speciaal telefoonnummer op voor Dreuzels om te bellen als zij informatie hadden.[10] Vanwege Zwarts' connectie met Harry Potter, was Droebel tegen Harry terughoudend met het vertellen van de waarheid, iets waarover Arthur Wemel zijn tegengestelde mening uitsprak.[11]

Cornelis Droebel praat met Harry Potter in de Lekke Ketel

Toen Harry de Duffelingen verliet nadat hij zijn tante Margot had opgeblazen, onderschepte Droebel hem buiten de Lekke Ketel nadat hij uit de Collectebus stapte in een misplaatste poging om te vluchten. Droebel verzekerde Harry dat het probleem was opgelost; Margot was lek geprikt door leden van het Traumateam voor Toverongevallen en haar geheugen gewist door Revalideurs. Toen Harry vroeg wat er met hem zou gebeuren, zei Droebel dat hij zich geen zorgen moest maken en dat hij afzag van straf, omdat de omstandigheden waren veranderd. De waarheid was dat Droebel Harry had laten gaan omdat hij opgelucht was geweest om hem levend te vinden. Droebel vroeg vervolgens dat Harry voor zijn eigen veiligheid voor de rest van de zomer in de Lekke Ketel bleef en niet terug te gaan naar Dreuzel Londen. Harry stemde in en vroeg toen aan Droebel of hij zijn toestemmingsformulier voor Zweinsveld wilde ondertekenen, iets wat Droebel ongemakkelijk afwees, omdat hij geen ouder of voogd was. Droebel nam vervolgens afscheid van Harry en verliet de kamer.[12]

Droebel en Minerva informeren Madame Rosmerta over Harry Potter's relatie tot Sirius Zwarts

Als een misplaatste poging om de leerlingen te beschermen, plaatste Droebel Dementors rond de school, wat bijna tragische resultaten opleverden. De leraren, evenals Madame Rosmerta in Zweinsveld, vonden de aanwezigheid van de wezens storend en zeer onaangenaam, en Harry was een frequent doelwit van de acties van de Dementors.

In oktober werd Droebel geïnformeerd over Zwarts' inbraak in Zweinstein op de avond van Halloween. Er van overtuigd zijnde dat Zwarts zich verborgen hield in of rond Zweinsveld, liet Droebel de Dementors het gebied doorzoeken en noemde het een noodzakelijke maatregel. In december reisde hij naar de school en stopte bij de Drie Bezemstelen met professor Anderling, Banning en Hagrid. Ze nodigde Rosmerta uit om zich bij hen te voegen en Droebel legde vervolgens Zwarts' connectie met Harry Potter uit. Hij vertelde ook dat al het bewijs erop wees dat Zwarts, bijna een week nadat hij hun Geheimhouder was geworden, Voldemort had verteld waar de Potters zich verborgen hielden. Droebel gaf toen toe dat hij geloofde dat het uiteindelijk plan van Zwarts was om Voldemort te vinden en hem aan de macht te krijgen. Hierna verliet Droebel de kroeg voor een ontmoeting met Perkamentus. Buiten Droebel's medeweten om hoorde Harry Potter dit gesprek en werd hij er sterk door beïnvloed, in de hoop op een mogelijkheid om Zwarts te doden.[6]

1994[]

Droebel en anderen arriveren om getuigen te zijn van Scheurbek's executie

In juni arriveerde Droebel opnieuw op Zweinstein, deze keer om twee redenen: ten eerste om de situatie rondom Zwarts te controleren en ten tweede om getuige te zijn van de executie van Scheurbek de hippogrief. Om twee uur was Droebel aanwezig bij Scheurbek's verdediging, maar het Comité voor de Vernietiging van Gevaarlijke Wezens veranderde niet van besluit. Om vijf uur 's avonds keerde Droebel terug naar Hagrid's huis om getuige te zijn van de executie, maar toen Vleeschhouwer naar buiten stapte om de handeling uit te voeren, zag hij dat Scheurbek verdwenen was.

Toen Severus Sneep na de gebeurtenissen in het Krijsende Krot Harry, Ron, Hermelien en Zwarts terugbracht naar de school, liet Droebel hem weten dat hij voor Sneep's acties een Orde van Merlijn, Tweede of Eerste Klasse zou proberen te regelen. Even later betrad Droebel de Ziekenzaal nadat hij Harry's geschreeuw had gehoord; Harry en Hermelien probeerde Droebel ervan te overtuigen dat Peter Pippeling nog leefde. Enkele minuten later, toen professor Perkamentus arriveerde om met Harry en Hermelien te praten, besloot Droebel de Dementors te ontmoeten en later met Perkamentus af te spreken. Toen hij kort daarna met Sneep sprak, zei hij dat hij vermoedde dat Harry, als hij weer helemaal bij zijn verstand was, de Ochtendprofeet precies zou vertellen hoe Sneep hem had gered.

Toen ze hoorden dat Zwarts weer was ontsnapt, keerde Droebel met Sneep en Perkamentus terug naar de Ziekenzaal, waar Sneep furieus Harry opdracht gaf zijn betrokkenheid uit te leggen. Droebel leek echter te denken dat Harry onmogelijk betrokken kon zijn en liet het Ministerie over de situatie weten. Hij stemde ermee in de Dementors van het terrein te verwijderen vanwege hun poging om de vorige nacht de Kus van de Dementor op Harry te gebruiken.

Tijdens de zomervakantie had Droebel, met hulp van Ludo Bazuyn en Bartolomeus Krenck, twee evenementen om te organiseren: de finale van het Wereldkampioenschap Zwerkbal en het Toverschool Toernooi.

Droebel had opnieuw een ontmoeting met de Dreuzelpremier om hem te informeren over de magische wezens die hij voor het Toernooi naar het land bracht.

Droebel introduceert het Wereldkampioenschap Zwerkbal in 1994

Tijdens het Wereldkampioenschap begroette Droebel Harry op een vaderlijke manier en introduceerde hem aan verschillende buitenlandse tovenaars, waaronder de Bulgaarse Minister van Toverkunst. Droebel begroette ook de Malfidus familie.

Nadat de wedstrijd was afgelopen, was Droebel geïrriteerd om te horen dat de Bulgaarse Minister Engels kon spreken en dat zijn eigen noodzaak om via gebarentaal te communiceren overbodig was. Samen met de Bulgaarse Minister schudde Droebel vervolgens de hand met de twee Zwerkbalteams.

1995-1996[]

"Harry kon zijn oren niet geloven. Hij had Droebel altijd als een vriendelijke man beschouwd, een beetje overheersend en pompeus misschien, maar in wezen een beminnelijk persoon. Nu zag hij echter een kleine, woedende tovenaar die ronduit weigerde te accepteren dat zijn comfortabele, goedgeordende wereldje in gevaar zou kunnen komen — die weigerde te geloven dat Voldemort herrezen kon zijn."
—Harry's ongeloof met betrekking tot Droebel's ontkenning dat Voldemort is teruggekeerd[src]

In het voorjaar van 1995 werd Droebel opgeroepen om naar Zweinstein te komen nadat Barto Krenck gek werd en verdween. Droebel besloot om deze gênante situatie te verbergen en weigerde ook te geloven wat Krenck zei, in de overtuiging zijnde dat het de woorden van een gek waren. Droebel suggereerde zelfs dat Olympe Mallemour hem had vermoord, omdat ze een half-reus was en omdat het incident die nacht in de buurt van het rijtuig van Beauxbatons plaatsvond. Toen Perkamentus zijn mening uitte dat Droebel's beschuldiging te wijten was aan zijn persoonlijke vooroordelen jegens half-rassen, was Droebel ervan overtuigd dat Perkamentus' vriendschap met Rubeus Hagrid, tevens een half-reus, zijn oordeel vertroebelde. Harry wees er op dat het voor Madame Mallemour vanwege haar grootte moeilijk zou zijn zich te verstoppen, waardoor Droebel zich beschaamd voelde. Droebel werd later gevraagd om als jurylid in te vallen voor Dhr. Krenck tijdens het Toverschool Toernooi, omdat zijn assitent, Percy Wemel, moest worden ondervraagd over het incident en niet aanwezig kon zijn.

Droebel met Harry Potter en Albus Perkamentus, nadat Harry terugkeert van het kerkhof in Havermouth

Toen Harry het Toverschool-doolhof verliet met het dode lichaam van Carlo Kannewasser, informeerde Droebel de menigte en probeerde hij vervolgens om Harry het lichaam te laten loslaten. Nadat een gewonde Harry het lijk van Carlo had losgelaten, stelde Droebel voor om naar de Ziekenzaal te gaan. Perkamentus weigerde de suggestie en wilde dat Harry bleef waar hij was. Toen Droebel op de hoogte werd gebracht dat de verantwoordelijke Dooddoener was gepakt en voelde dat zijn persoonlijke veiligheid in gevaar was, ontbood hij aan Dementor om hem naar het kasteel te vergezellen. Hiermee negeerde hij Perkamentus zijn persoonlijke afkeer tegen de wezens evenals het feit dat de dader al in bedwang werd gehouden; de eerder genoemde Dementor zoog vervolgens Barto Krenck Jr. zijn ziel op, waardoor hij een leeg omhulsel van zijn vroegere zelf werd en niet in staat was om een getuigenis over de terugkeer van Voldemort af te leggen. Dit gebrek aan bewijs gebruikte Droebel het jaar daarop om Perkamentus in diskrediet te brengen.[13]

Sneep gebruikt zijn Duistere Teken als bewijs dat Voldemort is teruggekeerd

Bang dat Perkamentus plannen had om de rol van Minister over te nemen, weigerde Droebel te geloven dat Voldemort was teruggekeerd. Droebel's beslissing werd tevens beïnvloed door één van Rita Pulpers' artikelen over Harry. In het artikel schreef Pulpers dat Harry's litteken op lange termijn negatieve effecten zou hebben gehad op zijn geestelijke gezondheid. Dit leidde ertoe dat Droebel suggereerde dat Harry mogelijk hallucineerde. Dit maakte naar Droebel's mening Harry een onbetrouwbare getuige; toen Harry begon over de identiteit van de Dooddoeners die terugkeerde naar Voldemort's zijde, kon hij alleen degenen identificeren die waren vrijgesproken door de Wikenweegschaar. Droebel beweerde dat Harry deze namen in oude uitgaves van de Ochtendprofeet kon vinden en zag het als een grove belediging.

Omdat hij Perkamentus' suggesties om de Dementors van Azkaban te verwijderen en gezanten naar de reuzen te sturen belachelijk vond (uit angst dat hij zou worden gedwongen af te treden door het zelfs maar te suggereren), aanvaardden Droebel en Perkamentus dat zij een scheiding van hun wegen hadden bereikt; Droebel kon handelen zoals hij wenste, terwijl Perkamentus onmiddellijk handelde door de Orde van de Feniks te reactiveren. Zelfs een schreeuwende ruzie met Minerva Anderling en het zien van het Duistere Teken van Severus Sneep overtuigde Droebel niet; hij werd in ieder geval steeds bozer op Minerva en kwam in opstand tegen Severus. Voordat hij de school verliet was Droebel hoffelijk genoeg om Harry zijn prijzengeld van het Toernooi te geven, hoewel hij de prijsuitreiking vanwege de omstandigheden had geannuleerd.[14]

Droebel's lastercampagne om zowel Harry Potter als Albus Perkamentus in diskrediet te brengen

Gedurende de zomer gebruikte Droebel zijn invloed op de Ochtendprofeet om een lastercampagne tegen zowel Perkamentus, van wie Droebel dacht dat hij achter zijn baan aan zat, als Harry Potter te beginnen en hen in diskrediet te brengen.

Hij maakte duidelijk dat degenen op het Ministerie die zich bij Perkamentus aansloten zouden worden ontslagen, wat ertoe leidde dat veel leden van de Orde van de Feniks discreter werden. Hij veranderde ook veel wetten in een poging om Perkamentus en Potter te laten stoppen met het verzamelen van aanhangers, waarbij een simpel geval van minderjarige magie werd omgezet in een rechtszaak voor de gehele Wikenweegschaar; in zijn grote haast om zich niet aan bepaalde wetten te houden, verwaarloosde hij er uiteindelijk een paar. Ook nodigde hij Percy Wemel uit om zijn onderminister te worden, in een poging om de aan Perkamentus loyaal zijnde Wemel familie te bespioneren. Hoewel Percy dit verzoek accepteerde, maar zijn familie vanwege een ruzie, was Droebel hier goedgunstig over (althans volgens Percy).

De disciplinaire hoorzitting van Harry Potter

Toen Harry werd beschuldigd van het illegaal gebruiken van magie in het bijzijn van een Dreuzel, nam Droebel de leiding in Harry's vervolging voor de Wikenweegschaar en probeerde Harry in diskrediet te brengen. Hij ging zelfs zo ver dat hij de tijd en locatie van de hoorzitting veranderde in een poging om Harry deze te laten missen en, tijdens de daadwerkelijke hoorzitting, irrelevante overwegingen en hoogst vooringenomen beschuldigingen introduceerde gebaseerd op Harry's eerdere misdrijven. Tevens probeerde hij Harry's recht op ontkenning en om zijn eigen versie van de gebeurtenissen te presenteren te ontnemen. Alleen door de tussenkomst van de getuigenis van Arabella Vaals en Perkamentus zelf werd Harry gespaard, hoewel Droebel probeerde hun getuigenis te ontkennen en ten onrechte zelf voor de veroordeling van Harry te stemmen. Na de hoorzitting negeerde Droebel Harry en Arthur Wemel terwijl hij langs hen liep.

Droebel met Jan Donders, Dorothea Omber en Romeo Wolkenveldt in Albus Perkamentus' kantoor na de ontdekking van de Strijders van Perkamentus

Gedreven door paranoia probeerde Droebel de geloofwaardigheid en het gezag van Perkamentus, zowel op Zweinstein als in de tovenaarswereld, te ondermijnen, door ervoor te zorgen dat Perkamentus in het nieuws werd gepresenteerd als krankzinnig. Kort daarna werd Droebel's Secretaris-Generaal, Dorothea Omber, geïnstalleerd als de nieuwe leraar Verweer Tegen de Zwarte Kunsten van de school. Droebel liet Omber de leerlingen enkel via hun studieboeken onderwijzen in plaats van defensieve magie te oefenen, door zijn paranoïde overtuiging dat Perkamentus zijn leerlingen wilde trainen om een leger te vormen en het Ministerie over te nemen. Door middel van verschillende Onderwijsdecreten breidde Droebel geleidelijk zijn macht uit en onderdrukte hij de vrijheid van Perkamentus en Harry om hun beweringen te uiten. Droebel overhandigde uiteindelijk de volledige controle over Zweinstein aan Omber toen Harry op een avond betrapt werd op het overtreden van Onderwijsdecreet Nr. 24; Perkamentus nam de schuld op zich en ontsnapte na het snel verslaan van Droebel, Omber, Romeo Wolkenveldt en Jan Donders, waardoor hij werd afgezet als schoolhoofd en een gezochte crimineel werd.[13]

Na de massale uitbraak uit Azkaban in 1996 bleef Droebel weigeren Harry en Perkamentus te geloven en in plaats daarvan suggereerde hij dat Sirius Zwarts de veroorzaker van de uitbraak was, vanwege het feit dat hij en Bellatrix van Detta neef en nicht waren. Hij was dus niet bekend of verwaarloosde het feit dat Sirius door zijn familie was verstoten en de twee dodelijke vijanden waren. De Dooddoeners maakten gebruik van Droebel's onwetendheid en slechte beslissingen, en waren in staat om hun strijdkrachten te herbouwen zonder op te vallen en te worden gestoord. Lucius, en enkele andere valselijk hervormde Dooddoeners, behield Droebel's vertrouwen, terwijl hij hem discreet manipuleerde om zijn meester en eigen belangen te helpen. Terwijl de Orde en Harry de mogelijkheid overwogen dat Droebel onder de Imperiusvloek was gebracht, geloofde Perkamentus anders, wat weinig troost bood.

Ontslag[]

"M'n beste premier, u denkt toch niet echt dat ik nog steeds Minister van Toverkunst ben na al die toestanden? Ik ben drie dagen geleden ontslagen! Ik heb ze tijdens mijn hele ministerschap nog nooit zo eensgezind meegemaakt!"
—Droebel tegen de Dreuzelpremier over zijn ontslag[src]

Droebel op het Ministerie van Toverkunst, nadat hij Voldemort in het Atrium heeft gezien

Droebel's ambtstermijn eindigde in 1996 toen hij en enkele andere ambtenaren van het Ministerie kort na het Gevecht op het Departement van Mystificatie Voldemort met eigen ogen zagen in het Atrium van het Ministerie. Droebel werd gedwongen de waarheid te accepteren en werd onder druk gezet door het publiek en de media. Hij trad binnen twee weken na het incident, op 2 juli 1996, af, omdat hij het gevaar niet zag en er niet naar handelde. Zijn onvermogen om verstandig te handelen veroorzaakte grote tegenslagen, maar hij was in staat om toe te geven dat hij fout zat, ook al was dat pas na hard bewijs wat hij met eigen ogen gezien had. Droebel was in staat om aan de tovenaarsgemeenschap enigszins nederig toe te geven dat de meedogenloze klopjacht op Sirius Zwarts voor niets was, vanwege het feit dat hij al die tijd onschuldig was, wat Droebel pas ontdekte toen hij van Perkamentus te horen kreeg dat Zwarts de enige van de Orde van de Feniks was die tijdens het Gevecht op het Departement van Mystificatie was gedood. Heel Groot-Brittannië was niet voorbereid op de openlijke oorlogsvoering die daarop volgde. Onder Droebel's ineffectieve leiderschap kregen Heer Voldemort en de Dooddoeners een heel jaar lang vrij spel.

Een kop van de Ochtendprofeet kondigt de mogelijkheid aan dat Droebel zijn functie neerlegt

Voorafgaand aan zijn ontslag, deed hij wanhopige pogingen om in ambt te blijven en probeerde hij Perkamentus een ontmoeting met Harry te laten regelen om hem te overtuigen de toverwereld te vertellen dat het Ministerie goed werk verrichtte in het handhaven van orde en veiligheid (kortom, Droebel wilde dat Harry tegen de toverwereld loog, wat ironisch is aangezien Droebel Harry daar eerder van beschuldigde). Dit mislukte omdat Perkamentus weigerde de ontmoeting te regelen, wetende dat Harry het idee schandalig zou vinden. Het idee stierf vervolgens weg toen Rufus Schobbejak het ambt overnam. Tevens werd Droebel, voorafgaand aan zijn ontslag, bedreigd door Voldemort om te stoppen als Minister, anders zou er een massamoord op Dreuzels plaatsvinden. Droebel weigerde, wat resulteerde in het instorten van de Brokdalbrug.

Hij bleef aan als adviseur en boodschapper aan de Dreuzelpremier voor Schobbejak, omdat Schobbejak het te druk had om zelf contact op te nemen met de Dreuzelpremier.

Nalatenschap en latere leven (Na 1996)[]

"Als je de stappen neemt die ik heb voorgesteld, zul je bekend staan als een van de dapperste Ministers van Toverkunst die we ooit gehad hebben, of je je ambt nu blijft bekleden of niet. Als je niets doet — zul je de geschiedenis ingaan als de man die besloot werkeloos toe te zien en Voldemort een tweede kans gaf om de wereld te vernietigen die wij getracht hebben te herbouwen!"
—Albus Perkamentus waarschuwt Droebel voor hoe zijn daden van ontkenning hem de geschiedenis in zal laten gaan als een schande[src]

Verscheidene mensen, waaronder Rubeus Hagrid, beschouwden Droebel als een beminnelijke, maar inefficiënte domkop tijdens zijn ambtstermijn. Dit maakte niet veel mensen ongerust, zolang hij bereid was om advies te aanvaarden van meer zelfverzekerde en betrouwbare mensen, in het bijzonder Albus Perkamentus.

Toen de volledige gevolgen van zijn acties (of beter gezegd, het gebrek daaraan) na de terugkeer van Heer Voldemort bekend werden, was de tovenaarsgemeenschap vrijwel unaniem in het besluit over zijn ambtstermijn. Droebel zou later betreurenswaardig opmerken dat hij de tovenaarsgemeenschap tijdens zijn termijn nog nooit zo verenigd had gezien over een onderwerp. Gezien deze algemene afkeuring, werd hij vermoedelijk herdacht, zoals Perkamentus al waarschuwde, als één van de minst effectieve Ministers in de Britse geschiedenis.

De begrafenis van Albus Perkamentus

In 1997 was Droebel één van de vele tovenaars uit de toverwereld die aanwezig was bij de begrafenis van Albus Perkamentus. Het is niet bekend wat er met Droebel is gebeurd nadat Heer Voldemort het Ministerie van Toverkunst had overgenomen, maar hij verloor zijn positie als boodschapper tussen de Minister en de Dreuzelpremier, aangezien de Dooddoeners geen gebruik maakten van Dreuzelcontacten.

Uiterlijk[]

Droebel werd beschreven als "kort en dik" en met verfomfaaid grijs haar. Hij was herkenbaar aan zijn lindegroene bolhoed, die hij meestal droeg of vasthield en hij droeg vaak een mantel met krijtstreep. Toen Harry Potter hem voor het eerst zag, droeg Droebel een krijtstreeppak, een scharlaken das, een lange zwarte reismantel, puntige paarse laarzen en een lindegroene bolhoed. Bij andere gelegenheden droeg hij een groen pak. Voor de executie van Scheurbek had hij een gouden zakhorloge aan zijn vest bungelen.

Persoonlijkheid[]

"Wij gaan eraan, omdat hij de waarheid niet aankan."
—Hermelien Griffel's reactie op het interview met Droebel in de Ochtendprofeet over de massale uitbraak van Azkaban in 1995[src]

Tijdens zijn ambtstermijn als Minister van Toverkunst leek hij in zijn eerste jaren een opgewekte, goedaardige tovenaar die de incidentele crisis probeerde te beheersen en glad te strijken, zoals Harry Potter's misbruik van magie in 1993, toen hij zijn tante Margot opblies.[15]

Droebel leek de voorkeur te geven aan mensen met een hoge status, met name de Malfidussen, boven de lagere klasse, zoals de Wemels, zoals te zien aan zijn vriendschap met Lucius Malfidus en zijn verwaarlozing van Arthur Wemel. Hij kon echter niet vertellen dat Lucius hem manipuleerde. Ook leek Droebel, ondanks tolerant te zijn tegenover Dreuzels, voorstanders van zuiverbloed en toonde weinig respect voor Snullen en half-rassen, gezien hij onverschillig was toen hij Arabella Vaals ondervroeg en hij ook half-reus Olympe Mallemour beschuldigde voor de moord op Barto Krenck; Droebel verwaarloosde Arthur Wemel omdat hij geloofde dat Arthur's obsessie met Dreuzels een veelbetekenend teken was van het ontbreken aan "trots". Toen Perkamentus aanbood om de huiself Dobby voor een getuigenis naar de hoorzitting te roepen, verklaarde Droebel openlijk dat hij geen tijd had om naar huiselfen te luisteren, wat zijn veronachtzaming toonde voor wat hij als een minderwaardig soort beschouwde en zijn algemene overtuiging dat huiselfen ondergeschikt zijn aan tovenaars.

Zijn vriendjespolitiek had echter grenzen, want hij was niet zo haastig met het opsluiten van Rubeus Hagrid, mogelijk vanwege de relatie van de half-reus met Perkamentus. Toch wendde hij zich met gesloten ogen tot Lucius Malfidus' status als Dooddoener, omdat hij in het verleden was vrijgesproken (aangezien Lucius loog over het onder invloed zijn van de Imperiusvloek) evenals door zijn geroemde positie in de tovergemeenschap en frequente gelddonaties. Hij was tamelijk tactloos, gezien hij handgebaren gebruikte om met de Bulgaarse Minister van Toverkunst te communiceren en hardop commentaar leverde op het moment dat hij het misvormde gezicht van Marina Elsdonk zag, weinig rekening houdend met de gevoelens van het meisje. Toen hij ontdekte dat Harry een Sisseltong was, stortte Droebel zich op vooroordelen en begon hij aan Harry te twijfelen, simpelweg omdat hij een taal kon spreken die normaal verbonden was met de Zwarte Kunsten. Hij was tevens arrogant genoeg om zichzelf te belonen met de Orde van Merlijn, Eerste Klasse, wat leidde tot veel commotie onder de tovenaarsgemeenschap, omdat de algemene opvatting was dat zijn carrière "minder dan aanzienlijk" was.[8]

Hoewel Droebel begon als een beminnelijke man, verkoos hij vrede en rust omwille van zijn eigen positie, boven de waarheid die verstoring van die vrede zou veroorzaken. Dit werd aangetoond toen hij terughoudend was om Harry Potter de vermeende reden te vertellen voor de ontsnapping van Sirius Zwarts uit Azkaban, omdat hij niet wilde dat Harry zich zorgen zou maken, ondanks het belang van Harry's veiligheid. Hij koos ervoor om het publiek enkel te vertellen wat ze wilden horen, in plaats van wat ze moesten weten, en bedroog zelfs zichzelf met dergelijke leugens. Droebel zou vrijwel alle middelen gebruiken om de waarheid te verbergen zolang hij het bewijsmateriaal ontoereikend achtte en was volkomen bereid om de reputatie van degenen die hem durfden tegen te spreken te verpesten, zelfs al zou dit betekenen dat hij misbruik moest maken van de bevoegdheden van zijn functie en veranderingen in de wet moest toepassen. Voor zijn ontslag probeerde Droebel Harry te overtuigen om tegen de toverwereld te liegen dat het Ministerie goed presteerde op het gebied van veiligheid en het behoud hiervan, ondanks dat manier waarop hij Harry een heel jaar mishandeld had, evenals het feit dat zijn ontoereikendheid door Voldemort's terugkeer te ontkennen de gehele wereld in gevaar had gebracht. Hij leek meer waarde te hechten aan het redden van zijn eigen carrière en reputatie dan het herstellen van de schade die hij had toegebracht aan de verdediging van de gemeenschap tegen de Dooddoeners. Door de macht die naar zijn hoofd steeg, was Droebel tot corruptie gedaald en gebruikte hij vervalste propaganda om zijn eigen positie te behouden ten koste van degenen die hij als zijn vijanden zag, zelfs als die zogenaamde vijand iemand was die hem voor vele jaren had geholpen. Hij had tevens geen moeite om ondankbaar tegen deze persoon te zijn of om later schaamteloos om gunsten aan de mensen die hij had beledigd te vragen.

Droebel bleek ook eerder reactief dan proactief; hij wachtte vaak tot er een oplossing zou verschijnen, in plaats van zelf het initiatief te nemen een oplossing te vinden. Vanwege zijn besluiteloze karakter vroeg hij in zijn eerste jaren als Minister vaak Perkamentus om advies. Toen Droebel echter het initiatief nam en zijn eigen beslissingen nam in een poging om zijn werk te verwezenlijken, waren ze soms misleidend en leidde tot rampzalige gevolgen, zoals toen hij Dementors rond Zweinstein stationeerde om Sirius Zwarts te vangen. Dit leidde ertoe dat de leerlingen getraumatiseerd werden en Harry Potter die bijna de Kus van de Dementor kreeg aan het einde van het schooljaar. Later stond hij erop een Dementor te roepen voor zijn eigen bescherming tijdens het verhoor van Barto Krenck Jr., ondanks het feit dat hij wist dat Barto werd vastgehouden en bewaakt door Minerva Anderling en de mogelijkheid dat de Dementor de gevangene zou aanvallen zodra hij deze zag. Dit zou resulteren in de vernietiging van hun meeste belangrijke getuige op dat moment.

De fout die leidde tot Droebels afzetting was echter toen hij een lastercampagne tegen Perkamentus en Harry Potter begon, hierdoor de toverwereld de kans ontnam zichzelf te beschermen en Voldemort een volledig jaar de mogelijkheid gaf om zijn krachten op te bouwen. Zelfs nadat zijn dwaasheid was blootgesteld, maakte Droebel zich meer zorgen om zijn eigen reputatie dan om de veiligheid en probeerde hij de gemeenschap te misleiden door Harry over te halen te vertellen dat het Ministerie positieve resultaten presteerde. Dit bracht de gemeenschap verder in gevaar door ze een vals gevoel van veiligheid te geven. Desondanks was hij bereid zicht te verzetten tegen Voldemort en weigerde hij als Minister af te treden, hoewel Droebel door slechte voorbereidingen niet kon voorkomen dat Voldemort de Brokdalbrug liet instorten.

Het enige bekende geval waarin Droebel tegen beter weten in op trad was tijdens de zaak van Hagrid in 1993. Terwijl hij wist dat Hagrid's status tegen hem zou werken, wilde hij hem niet naar Azkaban sturen omdat hij zogenaamd de Geheime Kamer zou hebben geopend, zonder definitief bewijs. Droebel kon echter de druk van het Ministerie niet voor eeuwig uitstellen. De situatie was niet helemaal hopeloos: Droebel beloofde dat als Hagrid zijn onschuld was aangetoond, hij een verontschuldiging verschuldigd zou zijn. Op het einde bleek de Minister zijn woord te hebben gehouden.

Droebel werd met de loop van de jaren steeds meer paranoïde, ervan overtuigd zijnde dat hij de intelligente man was en Perkamentus een onruststoker die samenspande om hem omver te werpen en de positie van Minister van Toverkunst over te nemen (ondanks het feit dat Perkamentus de functie drie keer eerder had geweigerd toen het hem werd aangeboden). Tevens werd hij nog meer ondankbaar voor de jarenlange vriendelijke en behulpzame adviezen van Perkamentus. Dit was deels te wijten aan Droebel die de superioriteit en populariteit van Perkamentus in het verleden en heden herinnerde. Deze paranoia werd normaal gesproken onderdrukt, omdat Droebel in de loop der jaren Perkamentus bleef respecteren en veel van zijn excentrieke beslissingen accepteerde.

Naarmate hij echter meer en meer overweldigd werd, werd zijn paranoia sterker en begon zijn oordeel vertroebeld te worden; door Perkamentus te negeren, had Droebel zichzelf metaforisch in de voet geschoten. Met de hulp van Perkamentus in de loop der jaren, werd Droebel zelfverzekerder, waardoor hij zichzelf voor de gek hield door te geloven dat zijn slechte keuzes correct waren. Zijn toenemende gebrek aan preventie handelingen beïnvloedde populariteit in de toverwereld: ondanks Droebel's pogingen om de controle te behouden, kozen verschillende mensen ervoor om Perkamentus en Harry te geloven. Tegen de zomer van 1996 werd hij gedwongen zijn ontslag in te dienen en werd hij vervangen door de meer proactieve Rufus Schobbejak.

Ondanks al zijn fouten had Droebel echter een meelevende kant. Hij protesteerde tegen de schorsing van Perkamentus als schoolhoofd van Zweinstein, hoewel de motie al was aangenomen. Hij was tevens van plan om Harry zo goed mogelijk te beschermen tegen de pas ontsnapte Sirius Zwarts. Na gehoord te hebben dat de Dementors Harry twee keer binnen het terrein van Zweinstein hadden aangevallen, had hij het verstand om ze onmiddellijk bij de school weg te sturen. Soms kon Droebel ook een gevoel voor humor hebben: hij verzekerde Harry ooit dat "het Ministerie geen mensen naar Azkaban stuurt voor het opblazen van hun tantes". Hij antwoordde ook sarcastisch dat Harry "een tweelingbroer" zou kunnen hebben toen Perkamentus de schuld op zich nam voor het vormen van de Strijders van Perkamentus.

Hoewel zijn gedrag in de loop van 1995 hem als een persoon van status leek neer te zetten, was Droebel geen volkomen onredelijke man, omdat hij zichzelf simpelweg begroef in zijn eigen leugens, liefde voor het ambt, waanideeën en paranoia. Hij was in staat toe te geven wanneer hij ongelijk had, maar alleen als daar hard bewijs voor was wat hij met zijn eigen ogen gezien had. Hij kon bijvoorbeeld enigszins nederig toegeven aan de Britse Dreuzelpremier dat Sirius Zwarts, ondanks de genadeloze klopjacht, uiteindelijk onschuldig bleek te zijn, maar Droebel dit pas ontdekte nadat hij door zijn nicht was gedood tijdens het Gevecht op het Departement van Mystificatie (Droebel dacht ten onrechte eerder dat de twee samenwerkten). Nadat hij met eigen ogen getuige was geweest van Voldemort's terugkeer, kon Droebel zichzelf niet langer in leugens begraven en zuiverde hij Perkamentus en Harry's naam, met als prijs dat hij uit zijn ambt werd gezet. Interessant is echter dat in het artikel in de Ochtendprofeet waarin Perkamentus en Harry werden vrijgesproken, staat dat de twee zegevierden ondanks dat ze voortdurend in diskrediet werden gebracht, wat het feit negeert dat het Droebel was die de Ochtendprofeet de opdracht gaf om dat te doen.

Magische vaardigheden[]

Ondanks dat hij zelden magie gebruikte, bleek Droebel soms tamelijk geavanceerde of op zijn minst moeilijke spreuken te gebruiken. Hij lijkt echter beperkt te zijn in bepaalde gebieden van magie, aangezien hij niet in staat was om de puisten die het woord "KLIKSPAAN" op Marina Elsdonk's voorhoofd spelden te verwijderen.[16] Hij had ook weinig politieke vaardigheden, aangezien hij in zijn eerste jaren Perkamentus bombardeerde met vragen om advies en hij in de laatste jaren van zijn ambtstermijn zeer slechte keuzes maakte.

 • Transfiguratie: Tijdens zijn eerste bezoek aan de Britse Dreuzelpremier gebruikte Droebel een aantal Transfiguratie spreuken, waaronder het veranderen van een theekop in een gerbil en het laten verschijnen van whisky. Transfiguratie is, met algemene instemming, een bijzonder moeilijke tak van magie. Droebel is ook onderminister van het Departement van Magische Rampen en Catastrofes geweest, wat gezien hun willekeurige en ter plaatse zijnde aard voor reacties, waarschijnlijk van Droebel vereiste om op Transfiguratie gebaseerde magie te gebruiken om ze te corrigeren.
 • Duellist: Droebel daagde Albus Perkamentus uit voor een duel, maar dit was alleen omdat hij werd ondersteund door Dorothea Omber, Romeo Wolkenveldt en Jan Donders. Perkamentus versloeg moeiteloos Droebel, Omber en Donders en plaatste een vloek op Romeo om het overtuigend te maken, omdat Romeo lid was van de Orde van de Feniks.

Bezittingen[]

 • Toverstok: Droebel bezat een toverstok van onbekende materialen.
 • Zakhorloge: In 1994 bezat Cornelis Droebel een zakhorloge.

Relaties[]

Albus Perkamentus[]

"Diep van binnen weet Droebel dat Perkamentus veel slimmer is dan hij, een veel machtiger tovenaar, en toen hij pas Minister was vroeg hij Perkamentus constant om hulp en raad. Maar blijkbaar is hij de laatste tijd een stuk zelfverzekerder en geniet hij van zijn macht. Hij vindt het prachtig om Minister van Toverkunst te zijn en hij heeft zichzelf wijsgemaakt dat hij de slimmerik is en Perkamentus de onverantwoordelijke onruststoker."
Remus Lupos over de pogingen van Cornelis Droebel om Perkamentus in diskrediet te brengen[src]

Albus Perkamentus

In Droebel's eerste dagen als Minister van Toverkunst bombardeerde hij Albus Perkamentus met brieven om hulp en advies. In ruil daarvoor uitte hij zijn vertrouwen in Perkamentus. Toen Lucius Malfidus een Schorsingsbevel voor Perkamentus had omdat hij er niet in slaagde om meerdere aanvallen te voorkomen, was Droebel tegen zijn schorsing en zei dat het "het laatste waar we op dit moment behoefte aan hebben" en "als Perkamentus geen einde kan maken aan die aanvallen — ik bedoel, wie dan wel?"

Naast advies lijkt het erop dat Albus Perkamentus Droebel op de hoogte heeft gesteld van belangrijke gebeurtenissen op Zweinstein, zoals de ontsnapping van Sirius Zwarts en Scheurbek vanuit daar door een "ommekeer van de tijd". Blijkbaar heeft hij Droebel niet geïnformeerd dat Harry Potter een Sisseltong was en kreeg hij hier kennis van via het artikel van Rita Pulpers in de Ochtendprofeet.

Door de jaren werd Droebel echter bang dat Perkamentus de positie van Minister voor zichzelf wilde, ondanks dat Perkamentus duidelijk een gebrek aan interesse voor de positie toonde en het op zijn minst drie keer afwees. Deze angst werd onderdrukt, aangezien Droebel in de loop van de jaren Perkamentus bleef respecteren en zijn beslissingen accepteerde, ondanks hun excentriciteit. Ondanks voortdurend advies te vragen van de meer bekwame tovenaar, zou Droebel toch toegeven aan de mening van het publiek en soms tegen Perkamentus' drang met betrekking tot bepaalde kwesties ingaan, zoals Hagrid naar Azkaban sturen of het stationeren van Dementors rond Zweinstein. Droebel was echter alleen succesvol in het verkrijgen van het vertrouwen van de mensen, omdat ze wisten dat hij bereid was het advies van Perkamentus te accepteren.

Echter, in 1995, nadat Perkamentus hem had verteld dat Voldemort was teruggekeerd, weigerde Droebel hem te geloven, zelfs toen Severus Sneep hem zijn Duistere Teken liet zien. Als gevolg hiervan begon Droebel een lastercampagne om de reputatie van Albus in diskrediet te brengen en te ruïneren, ondanks alle hulp en advies die hij de afgelopen jaren van Perkamentus ontving. Als poging om de controle over Zweinstein van Perkamentus te ontnemen, benoemde hij Dorothea Omber als lerares Verweer Tegen de Zwarte Kunsten tegen de zin van het schoolhoofd in. Droebel gaf Omber veel macht en probeerde uiteindelijk (zonder resultaat) Perkamentus te arresteren op een verzonnen aanklacht.

Na Voldemort's terugkeer op het Ministerie te hebben gezien, werd Droebel gedwongen om alles te accepteren en de reputatie van Perkamentus te herstellen. Als gevolg nam Droebel uit schaamte ontslag als Minister, omdat hij weigerde de stappen te nemen die Perkamentus hem voorstelde. Toen Droebel in een laatste wanhopige poging om zijn positie te behouden Perkamentus vroeg om Harry Potter te overtuigen om namens het Ministerie te liegen voor de toverwereld, weigerde Perkamentus omdat hij geen reden meer zag om Cornelis te helpen.

In 1997 was Droebel aanwezig bij de begrafenis van Perkamentus, waar ontdaan leek en met zijn groene bolhoed speelde. Harry had zich afgevraagd of één van de ambtenaren van het Ministerie die kwamen opdagen echt bedroefd was door de dood van Perkamentus of dat het gewoon een toneelstuk was.

Harry Potter[]

"Na alles wat Droebel vorig jaar gedaan heeft? Na Omber?"
—Harry toont zijn afkeer van Droebel's schaamteloosheid[src]

Harry Potter

Aanvankelijk behandelde Droebel Harry Potter als een soort favoriete neef en was hij terughouden toen de minderjarige tovenaar per ongeluk zijn tante Margot uit woedde had opgeblazen, in plaats van hem te schorsen en ondanks een eerdere overtreding (wat eigenlijk Dobby was). Dit was deels te wijten aan de uit Azkaban ontsnapte Sirius Zwarts, waarvan Droebel dacht dat hij zich weer aan zou sluiten bij Voldemort; echter, in een misplaatste poging Harry te beschermen, was Droebel te terughoudend in het informeren van de jongen over Zwarts' doelen, evenals het feit dat hij Harry's peetvader was. Bovendien weigerde Droebel te luisteren naar de pogingen van Harry en Hermelien om de onschuld van Sirius te verklaren en in plaats daarvan ging hij in op de suggestie van Severus Sneep dat ze mogelijk in de war waren gebracht. Harry dacht aanvankelijk goed over Droebel en beschouwde hem als een ietwat brutale en pompeuze, maar wezenlijk goedaardige man.[17]

Deze goede relatie duurde tot het einde van het Toverschool Toernooi, toen Harry het lijk van Carlo Kannewasser terugbracht en de terugkeer van Voldemort en Perkamentus uitlegde. Droebel, bang dat dit de vrede van zijn gemeenschap en zijn functie als Minister van Toverkunst in gevaar zou brengen, weigerde Harry en Perkamentus te geloven en begon een lastercampagne om het te laten lijken alsof ze leugenaars en gekken waren die probeerden aandacht te krijgen en het Ministerie over te nemen. Zijn beslissing werd gedeeltelijk beïnvloed door de artikelen van Rita Pulpers, omdat hij dacht dat Harry aan het hallucineren was en dat hij als Sisseltong nog onbetrouwbaarder was. Om deze redenen veranderde Droebel Harry's hoorzitting voor minderjarige toverkunst in een strafproces, liet hij de Ochtendprofeet belastende verhalen over hem schrijven en gaf hij Omber veel nieuwe rechten om de jongen te kunnen straffen. Droebel's uiteindelijk doelen waren om Potter van Zweinstein te sturen en hem als een onbetrouwbare onruststoker uit de tovergemeenschap te verjagen.

Aanvankelijk was Harry geschokt door de schaamteloze ontkenning van Droebel en probeerde hij enigszins wanhopig zijn erkenning te winnen tijdens de hoorzitting door de rechterhand van Droebel, Omber, te overtuigen. Toen Droebel's vijandschap echter voortduurde, verloor Harry het vertrouwen in de Minister en begon hij steeds meer afkeur te tonen voor Droebel's toenemende tirannieke houding; Harry werd alleen maar bozer toen Droebel weigerde Voldemort's terugkeer te accepteren, zelfs toen er een massale uitbraak uit Azkaban plaatsvond, waar hij Sirius de schuld van gaf. Toen Droebel naar Zweinstein kwam om het Strijders van Perkamentus-probleem te behandelen, bespotte hij Harry, die op zijn beurt een smerige blik teruggaf.

Toen er eindelijk onweerlegbaar bewijs van Voldemort's terugkeer was, probeerde Droebel in een laatste wanhopige poging zijn functie te behouden, Harry te overtuigen om te liegen tegen de tovergemeenschap (wat ironisch genoeg was waar hij Harry een jaar lang van beschuldigde) dat het Ministerie goed werk verrichtte in het beschermen ervan. Dit mislukte, aangezien Harry hem nog steeds zijn acties van vorig jaar kwalijk nam.

Dorothea Omber[]

"Wat niet weet, wat niet deert."
—Omber probeert achter Droebel's rug om de wet te overtreden[src]

Dorothea Omber

Dorothea Omber was Droebel's rechterhand als Secretaris-Generaal en hij vertrouwde haar genoeg om haar over te plaatsen naar Zweinstein om het onder controle te houden. Hij gaf haar veel bevoegdheden door middel van Onderwijsdecreten en stemde volmondig in met al haar opmerkingen en spot met Perkamentus en Harry. Droebel leek zich niet bewust te zijn van Omber haar sadistische en duistere aard. Omber was echter alleen loyaal aan Droebel vanwege de macht die hij haar bood en voelde geen echte band met de misleide man. Ze was tevens bereid om achter de rug van de Minister de wet te overtreden om haar resultaten te bereiken, zoals het oproepen van Dementors om Harry te schorsen, evenals het gebruiken van de Cruciatusvloek voor verhoor. Kortom, Omber gebruikte Droebel om haar lust naar macht te vergroten. Toen Droebel werd ontslagen, stond in plaats daarvan Omber naast de nieuwe Ministers.

Lucius Malfidus[]

Lucius Malfidus

Droebel had een nauwe professionele band met Lucius Malfidus, die een rijke en respectabele volbloed was (Lucius werd in 1981 vrijgesproken voor het dienen van Heer Voldemort door te beweren dat hij onder de Imperiusvloek was geweest, iets wat Droebel geloofde). Deze band kan mogelijk Droebel's eigen overtuigingen met betrekking tot de superioriteit van volbloed boven degenen met een gemengde afkomst hebben aangemoedigd, evenals die over "half-rassen" en wezens met "bijna-menselijke intelligentie" die zijn Secretaris-Generaal, Omber, tot expressie bracht. Droebel bewonderde Lucius voor het geven van gelddonaties aan de juiste doelen. Als tegenprestatie verleende Droebel hem veel gunsten, zoals persoonlijke toegang tot hem, het uitstellen van wetten en het onthullen van geheime informatie (i.e. het Toverschool Toernooi). Droebel gaf Lucius kaartjes om in de Topbox te kunnen zitten tijdens het Wereldkampioenschap Zwerkbal na zijn gulle gift aan St. Holisto's Hospitaal voor Magische Ziektes en Zwaktes. Droebel ontmoette daar Narcissa Malfidus en Draco voor het eerst, wat suggereert dat de families elkaar niet eerder hebben ontmoet. Ondanks het ontvangen van de gunsten van de Minister, bracht Lucius hem in verlegenheid door die avond in het geheim de niet-veroordeelde Dooddoeners en anti-Dreuzel supporters te leiden.

Lucius en Droebel

Droebel was het echter niet altijd met Lucius en zijn opvattingen eens. Droebel verzette zich bijvoorbeeld niet tegen Arthur Wemel's Dreuzelbeschermingswet en stond ambtenaren van het Ministerie toe om invallen uit te voeren op huizen van tovenaars (later inclusief die van Lucius), op zoek naar artefacten die schadelijk zouden zijn voor Dreuzels. Dit heeft er mogelijk voor gezorgd dat Lucius terug tot de ZwarteKunsten werd geleid, aangezien hij het heropenen van de Geheime Kamer en het in diskrediet brengen van Arthur Wemel niet tot stand kon brengen wanneer hij zijn zin niet kreeg. Toen de twaalf leden van het schoolbestuur Perkamentus hadden geschorst omdat hij het incident met de Geheime Kamer niet kon voorkomen, zei Droebel dat het verkeerd was om dit te doen, maar gebruikte hij niet de wet om zich te bemoeien met het bestuur van Zweinstein zoals hij later zou doen.

Nadat Harry de wedergeboorte van Voldemort overleefde en hem informeerde dat Lucius één van de Dooddoeners was die was verschenen, ervoer Droebel dit als een persoonlijke belediging dat hij weigerde te geloven en bleef Lucius met veel respect behandelen. Hij zei dat Harry alleen maar namen noemde van mensen die dertien jaar eerder waren vrijgesproken en begon een lastercampagne om Harry en Perkamentus in diskrediet te brengen. Het jaar daarop, toen de zoon van Lucius, Draco Malfidus, Harry had gepakt voor het leiden van een illegale organisatie die zichzelf de Strijders van Perkamentus noemde, zei Droebel dat zijn vader op de hoogte moest worden gesteld van deze prestatie. Droebel was zich niet bewust van Lucius zijn duistere aard. Lucius gebruikte dit op zijn beurt in zijn voordeel en manipuleerde de goedgelovige Minister om wetten te vertragen en andere factoren die de Dooddoeners ten goede zouden komen. Tegen de tijd dat Lucius op heterdaad betrapt werd als Dooddoener, had Heer Voldemort een jaar om zijn macht en volgers te heroveren zonder tegenstand van het Ministerie, waardoor het veel moeilijker werd voor de nieuwe Minister om de toverwereld te beschermen, zelfs nu Lucius opgesloten zat in Azkaban. Als gevolg leed Droebel vrijwel precies dezelfde gevolgen als Lucius: beiden verloren hun invloedrijke posities, terwijl ze wanhopig en zonder succes probeerde het te herwinnen.

Arthur Wemel[]

Arthur Wemel, zijn rivaal

Omdat Arthur een persoon van lagere klasse was en een arm gezin had, verwaarloosde Droebel Arthur altijd, terwijl hij een gemanipuleerde vriendschap had met zijn rijke rivaal, Lucius Malfidus. Omdat Arthur door zijn fascinatie voor Dreuzelcultuur als een vreemde vogel werd beschouwd, kon Droebel dat als een excuus gebruiken tegen meneer Wemel, zodat hij ongeschikt zou lijken voor promotie naar een hoger ambt binnen het Ministerie. Ondanks zijn afkeur en verwaarlozing van Arthur, verzette Droebel zich niet tegen Arthur's Dreuzelbeschermingswet, omdat hij ook tolerant was tegenover Dreuzels en Arthur en zijn familie eens toestond om tijdens het Wereldkampioenschap Zwerkbal in de Topbox te zitten. Toen Heer Voldemort was teruggekeerd, vermoedde Droebel dat Arthur een verbond was aangegaan met Perkamentus omdat hij zich ervan bewust was dat ze bevriend waren. Hij nodigde zelfs de zoon van Arthur, Percy, uit om zijn Junior Assistent te worden in een poging om de Wemel familie en Perkamentus te bespioneren, wat ertoe leidde dat Percy na zijn ruzie met Arthur zijn familie verstootte. Droebel negeerde Arthur en Harry's aanwezigheid toen hij en de Wikenweegschaar Rechtzaal Tien verlieten. Nadat Droebel was onteerd en werd gedwongen om af te treden, werd Arthur onmiddellijk gepromoveerd door de opvolger van Droebel.

Dreuzelpremier[]

Droebel: "Premier, tot mijn grote spijt moet ik u meedelen dat hij terug is. Hij-Die-Niet-Genoemd-Mag-Worden is terug."
Premier: "Terug? Met "terug" bedoelt u... dat hij nog in leven is? Ik dacht —"
Droebel: "Ja hij is in leven. Tenminste... ik weet niet... is iemand in leven als hij niet gedood kan worden? Ik begrijp het niet goed en Perkamentus weigert het echt uit te leggen — maar hij heeft in elk geval weer een lichaam en hij loopt rond en praat en vermoordt mensen, dus uit praktisch oogpunt kunnen we ervan uitgaan dat hij in leven is."
— Cornelis Droebel en de Dreuzelpremier over Heer Voldemort[src]

In 1996, toen Heer Voldemort terugkeerde en Droebel werd gedwongen af te treden als Minister van Toverkunst, ging hij naar de Dreuzelpremier om hem op de hoogte te stellen van Voldemort's terugkeer. Hij bezocht ook de Dreuzelpremier toen deze werd verkozen en toen Sirius Zwarts uit Azkaban was ontsnapt.

Percy Wemel[]

Percy Wemel

Percy Wemel en zijn familie werden oorspronkelijk verwaarloosd door Droebel, vanwege hun gebrek aan rijkdom en het hebben van meer affiniteit met Dreuzels.

In 1995 promoveerde Droebel Percy tot Junior Assistent. Dit was een poging om de Wemel familie te bespioneren, maar omdat Percy zijn familie verstootte was dit zinloos. Percy zei echter in een brief aan zijn jongere broer Ron dat de Minister niet genadiger zou zijn hiervoor. Tevens was hij het na de publicatie van artikelen door het Ministerie met Droebel eens dat Harry gewelddadig en niet goed snik was en dat Perkamentus samenzweert om Droebel omver te werpen, wat leidde tot de ruzie met zijn familie. Volgens Percy was Droebel blij dat Percy zijn familie had verstoten omwille van het Ministerie, hoewel dit Droebel tegenspreekt aangezien dit betekende dat Percy niet langer een bron van informatie was over de betrokkenheid van de Wemels met Perkamentus en Potter. Tijdens het laatste jaar van Droebel's ambtstermijn bleef hij Percy gebruiken als griffier voor zowel de disciplinaire hoorzitting van Harry als tijdens de ontdekking van de Strijders van Perkamentus. Percy was het tijdens beide moment volledig met de beslissingen van Droebel eens en lachte toen Droebel beledigende opmerkingen maakte tegen Harry en Perkamentus. Toen Droebel's dwaasheid werd ontmaskerd en hij uit schaamte gedwongen werd af te treden als Minister, bleef Percy loyaal aan het Ministerie, maar toonde hij geen sympathie voor of tegen Droebel's ontslag.

Bartolomeus Krenck Sr.[]

Droebel had een enorm hekel aan Bartolomeus Krenck Sr. Dit kwam omdat Barto zijn concurrent was tijdens de verkiezingen voor Minister van Toverkunst in 1990 en vanwege Krenck's familiegeschiedenis. Hij was jaloers op hoeveel Krenck op het Ministerie bewonderd werd en wantrouwend over Krenck's verstand en beleid doordat hij zijn zoon verwaarloosde. Ondanks dat hij had gewonnen, behield Droebel zijn sterke afkeer jegens Krenck en was zijn eerste daad als Minister van Toverkunst hem degraderen tot het Departement van Internationale Magische Samenwerking door Krenck's dalende populariteit en nalatigheid als vader in zijn voordeel te gebruiken. Droebel's afkeer voor Krenck was zo groot dat hij weigerde om Krenck serieus te nemen toen hij verdween nadat hij Perkamentus probeerde te waarschuwen voor zijn zoon en Voldemort. Hoewel Krenck zich in een waanstoestand bevond, verwierp Droebel zijn waarschuwingen als wartaal van een krankzinnige en weigerde te geloven dat hij echt weg was. Dit was tot hij het volgende jaar gedwongen werd Voldemort's terugkeer te erkennen. Deze afkeer was ook jegens Krenck's zoon, omdat Droebel geloofde dat Krenck Jr. geen echter Dooddoener was en dat hij alleen handelde uit waanzin in plaats van zijn loyaliteit aan Voldemort, waardoor hij hem classificeerde als een gek. Droebel had geen spijt over het geven van de Kus van de Dementor aan Krenck Jr., ondanks dat hij daarmee de familielijn van de Krenck's beëindigde en hij niet langer kon getuigen voor de terugkeer van Voldemort. Ondanks zijn afkeer voor Krenck Sr. had Droebel hem tijdens het Wereldkampioenschap Zwerkbal blijkbaar nodig als tolk voor buitenlandse tovenaars en wezens die geen Engels verstonden, omdat hij moeite had om te communiceren met de Bulgaarse Minister van Toverkunst (die deed alsof hij geen Engels verstond om Droebel voor de gek te houden). Het is niet bekend wat Krenck van Droebel vond, hoewel hij gezien zijn ernstige en regelgevende aard hoogstwaarschijnlijk ook een hekel aan Droebel. Dit was dan hoogstwaarschijnlijk door zijn stuntelige en incompetente aard en omdat hij hem opnieuw tot het Departement van Internationale Magische Samenwerking degradeerde, wat verder al Krenck zijn kansen om Minister van Toverkunst te worden ruïneerde ondanks zijn afname in populariteit.

Tovergemeenschap[]

"De hele tovergemeenschap wilde al twee weken bloed zien. Ik heb ze tijdens mijn hele ministerschap nog nooit zo eensgezind gemaakt! "
—Droebel geeft betreurd commentaar op hoe de wereld zich tegen hem keerde[src]

Tijdens Droebel's eerste jaren als Minister van Toverkunst maakte zijn stuntelige natuur dat de tovergemeenschap niet ongerust was, zolang hij bereid was om advies aan meer bekwamere mensen zoals Albus Perkamentus te vragen. Echter vergat Droebel nooit hoe de gemeenschap Perkamentus steunde om Minister te worden. Omdat zijn positie het leiden van de gehele regering was, werd hij toch sterk beïnvloed door de mening van de gemeenschap. Wanneer een paar mensen zich zouden verzetten tegen zijn bewind, zou hij zijn bevoegdheden misbruiken om dergelijke mensen in diskrediet te brengen en om zijn positie te behouden tegenover de rest van hen. Tevens bedreigde hij werknemers met ontslag wanneer zij zijn bewind niet steuden; ironisch genoeg werd Droebel alleen populair omdat hij Perkamentus' advies opvolgde. Toen Droebel zichzelf de Orde van Merlijn, Eerste Klasse, toewees, veroorzaakte dit veel commotie onder de tovergemeenschap, omdat de algemene opvatting was dat zijn carrière "minder dan aanzienlijk" was.[8]

Door de waarschuwingen van Perkamentus en Harry over de terugkeer van Voldemort te negeren, heeft Droebel de hele wereld in gevaar gebracht en koos, ondanks zijn meer tirannieke greep op hen, ongeveer de helft van de Britse tovergemeenschap ervoor om Perkamentus en Potter te geloven. Toen uiteindelijk onweerlegbaar bewijs over de waarheid naar voren kwam, vroeg de gemeenschap vrijwel unaniem om de beëindiging van Droebel ambtstermijn, terwijl Droebel nog een laatste (mislukte) poging deed om tegen hen te liegen en hun vertrouwen te herwinnen, wat hen verder in gevaar zou hebben gebracht. Droebel werd uiteindelijk na twee weken gedwongen af te treden en werd in de geschiedenis herinnerd als waar Perkamentus hem voor gewaarschuwd had: "als de man die besloot werkeloos toe te zien en Voldemort een tweede kans gaf om de wereld te vernietigen die wij getracht hebben te herbouwen".

Etymologie[]

 • Cornelis is mogelijk afgeleidt van het Latijnse woord cornu, wat hoorn betekent.
 • Oswald is van Oud-Duitse afkomst en betekend "God's kracht". Dit is een verwijzing naar de politieke macht van Droebel over de Britse toverwereld. De naam Oswald heeft sinds de jaren dertig een negatieve reputatie gehad vanwege de Britse fascistische leider Sir Oswald Mosley — een bondgenoot van Adolf Hitler — evenals Lee Harvey Oswald — huurmoordenaar van de Amerikaanse president John F. Kennedy — sinds de jaren zestig. Beide personen kunnen verwijzen naar de negatieve invloed van Droebel op de toverwereld, de eerste vanwege zijn bloedzuiverheid en sociaal elitarisme, zoals getoond door zijn vriendjespolitiek met Lucius Malfidus, en de laatste vanwege zijn poging om de reputatie van Perkamentus te ruïneren.
 • Droebel is mogelijk afgeleidt van het woord "troebel" (onzuiver) of een combinatie van dit woord en "droedelen" (gedachteloos krabbels op papier zetten).

Trivia[]

Droebel als een LEGO Minifiguur

 • Droebel werd in de verfilmingen van Harry Potter en de Geheime Kamer, Harry Potter en de Gevangene van Azkaban, Harry Potter en de Vuurbeker en Harry Potter en de Orde van de Feniks vertolkt door de overleden Robert Hardy.
 • De Dreuzelpremier probeerde Droebel uit het raam te gooien, omdat hij dacht dat hij een grap van oppositie was.
 • Droebel heeft in de verfilming van Harry Potter en de Geheime Kamer een ongewoon kapsel voor de periode waarin deze zich afspeelt.
 • Hoewel Droebel het gebruik van de naam van Voldemort in de gehele serie vermijdt, tot op het punt dat hij grof is tegen de Dreuzelpremier wanneer hij het hardop leest, noemt Droebel hem in het vierde boek "Heer Voldemort".
 • De verfilming van Harry Potter en de Vuurbeker laat niet zien dat Droebel opdraagt om Barto Krenck Jr. de Kus van de Dementor te geven of het begin van zijn twijfel aan Perkamentus en Harry. Het laatste wordt behandeld in de volgende film.
 • In de verfilming van Harry Potter en de Orde van de Feniks wordt Droebel's aftreden onthuld, terwijl in de boeken Droebel's aftreden pas in Harry Potter en de Halfbloed Prins werd geopenbaard.
 • Tevens leek Droebel in de verfilming van Harry Potter en de Orde van de Feniks minder vijandig tegenover Harry en Perkamentus dan dat hij in de boeken was, hoewel dit simpelweg was omdat hij minder in beeld was in vergelijking met het boek of omdat in de films vijandigheid tussen sommige personages wordt gereduceerd tot minder onaangenaam dan in de boeken.
 • Er zijn verschillende gelijkenissen tussen Droebel en de Britse premier Neville Chamberlain, die tijdens de conferentie in München toegaf aan Adolf Hitler en kort voor aanvang van de Tweede Wereldoorlog de vrede aankondigde. Ondanks al zijn prestaties heeft hij grotendeels een historische reputatie als stuntelaar.
 • Droebel trad in ambt in 1990, hetzelfde jaar als de echte Britse premier Sir John Major.
 • Ironisch genoeg staat Hardy bekend om het vertolken van Chamerblain's opvolger, Winston Churchill, in een reeks televisie-miniseries.
 • Droebel's toverstok in de verfilmingen heeft een opvallende gelijkenis met de toverstok van Filius Banning in de verfilming van Harry Potter en de Steen der Wijzen.
 • Hoewel Droebel het niet eens was met Perkamentus en Harry, probeerden ze hem eigenlijk te helpen met zijn carrière (zij het indirect) door de terugkeer van Voldemort aan te kondigen. In tegenstelling tot de mensen waar Droebel mee bevriend was, zoals Lucius en Omber, die hem gebruikten in het voordeel van hun eigen persoonlijke agenda's en geen echte band met hem hadden.
 • In de boeken wordt altijd vermeld dat Droebel een lindegroene bolhoed draagt. In de verfilmingen draagt Droebel echter een zwarte bolhoed.
 • In Harry Potter en de Gevangene van Azkaban wordt Droebel beschreven met een gouden zakhorloge, maar in de verfilming heeft hij echter een zilveren zakhorloge.
 • Droebel's weigering om Voldemort's terugkeer te geloven en daarmee het gebrek aan voorbereiding op oorlog leek erg op Heer Denethor uit In de Ban van de Ring. Door beiden hun gebrek aan voorbereiding zouden ze de oorlog verliezen tegen hun respectievelijke Heer van het Duister (Voldemort, Sauron) en dus verantwoordelijk zijn voor ontelbare mensenlevens. Ze weigerden tevens om te luisteren naar de raad van wijze tovenaars die hen wilden helpen (Perkamentus, Gandalf). Hoewel Droebel werd gedreven door angst om alles wat hij had opgebouwd te verliezen en een eenvoudig geval van ontkenning, was Denethor gek geworden door in een Palantír te kijken en door de dood van zijn favoriete zoon, Boromir.
 • Een zeer vroeg concept van J.K. Rowling's eerste Harry Potter-boek — die te zien is in de Harry Potter-tentoonstelling van de British Library: A History of Magic — onthult dat de auteur Droebel oorspronkelijk had beschreven als een Dreuzel-politicus die de afgezant van de toverwereld, Rubeus Hagrid, ontmoette, om een reeks mysterieuze sterfgevallen en verdwijningen te bespreken. In de originele versie schreef Hagrid deze daden toe aan een slechterik die hij weigerde te benoemen en smeekte hij Droebel om het publiek te waarschuwen voor de mysterieuze dreiging. Een overdonderde Droebel dacht een tijdje na over de vreemde ontmoeting en regelde vervolgens een persconferentie om de Dreuzels te waarschuwen voor een "kleine man met rode ogen" en drong er op aan om "de kleine man niet te vertellen waar iemand woonde". Deze versie van Droebel had ook een connectie met een heel belangrijk personage in de Harry Potter-boeken: Herman Duffeling. Herman was oorspronkelijk één van de vijanden van de politicus, waarvan Droebel vreesde dat hij achter zijn baan aan zat nu hij "duidelijk gekker was dan een zak gezouten pinda's". In plaats van zijn baan te ontnemen kwam Herman echter met Droebel praten over de toverwereld en zijn neef, waar hij na de dood van diens ouders voor moest zorgen.

Verschijning[]

Referenties[]

 1. Droebel zegt dat hij in 1981 onderminister bij het Departement van Magische Rampen en Catastrofes was; hij moest op dat moment minstens zeventien jaar oud zijn (de tovenaarsleeftijd voor volwassenheid), dus kan hij niet na 1964 geboren zijn.
 2. Harry Potter en de Vuurbeker, Hoofdstuk 36 (De Wegen Scheiden Zich) — Perkamentus tegen Droebel: "Je hecht te veel waarde aan de zogeheten zuiverheid van bloed en dat heb je altijd gedaan! Je ziet niet in dat het er niet toe doet hoe iemand geboren wordt, maar hoe hij of zij zich ontwikkelt! Je Dementor heeft zojuist het laatste lid van een van onze oudste families met zuiver tovenaarsbloed vernietigd —" Droebel heeft altijd de voorkeur gegeven aan tovenaars van zuiverbloed zoals Lucius Malfidus en minachtte families zoals de Wemels die werden gezien als "bloedverraders, wat impliceert dat hij hoogstwaarschijnlijk op zijn minst een halfbloed was die zijn magische kant sterk begunstigde, of mogelijk zelfs een volbloed.
 3. Bartolomeus Krenck Sr. zegt: "Zodadelijk komen mijn vrouw en zoon; we gaan vanavond naar een concert, met de heer en mevrouw Droebel", maar aangezien hij op dat moment wartaal uitslaat, is het niet bekend of mevrouw Droebel daadwerkelijk bestaat of niet.
 4. Harry Potter en de Geheime Kamer, Hoofdstuk 14 (Cornelis Droebel) — "De vreemdeling was kort en dik, met verfomfaaid grijs haar en een bezorgd gezicht."
 5. Harry Potter en de Orde van de Feniks, Hoofdstuk 8 (De Hoorzitting)
 6. 6,0 6,1 6,2 Harry Potter en de Gevangene van Azkaban, Hoofdstuk 10 (De Sluipwegwijzer)
 7. Harry Potter en de Orde van de Feniks, Hoofdstuk 19 (De Leeuw en het Serpent)
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Writing by J.K. Rowling: "Order of Merlin" op Pottermore
 9. Harry Potter en de Geheime Kamer, Hoofdstuk 14 (Cornelis Droebel)
 10. Harry Potter en de Gevangene van Azkaban, Hoofdstuk 2 (Tante Magots Grote Vergissing)
 11. Harry Potter en de Gevangene van Azkaban, Hoofdstuk 4 (De Lekke Ketel)
 12. Harry Potter en de Gevangene van Azkaban, Hoofdstuk 3 (De Collectebus)
 13. 13,0 13,1 Harry Potter en de Orde van de Feniks
 14. Harry Potter en de Vuurbeker
 15. Harry Potter en de Gevangene van Azkaban
 16. Harry Potter en de Orde van de Feniks, Hoofdstuk 27 (De Centaur en de Klikspaan) — Droebel zegt: "Hebben we hier geen tegenvloek voor?", wat impliceert dat hij niet weet hoe hij het woord "KLIKSPAAN" van Marina's gezicht kan verwijderen.
 17. Harry Potter en de Gevangene van Azkaban, Hoofdstuk 21 (Hermeliens Geheim)

Bron[]

Deze pagina is een (deelse) kopie en vertaling van de Engelse Harry Potter Wikia
Minister van Toverkunst van Groot-Brittannië
Ministers van Toverkunst:
Ministry of magic logo.png
Advertisement