Wikia


DMLE clear
Departement van Magische Wetshandhaving
Organisatie informatie
Stichter(s)

Ulick Grondel[1]

Gesticht

Tussen 1707 en 1718[1]

Leider(s)
Hoofdkwartier

Tweede verdieping, Ministerie van Toverkunst, Whitehall, Londen, Engeland

Bedoelingen

Politie- en justitiële diensten voor toverend Groot-Brittannië

Affiliatie

Brits Ministerie van Toverkunst

Vijanden
"Tweede verdieping, Departement van Magische Wetshandhaving, waaronder Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik, Schouwershoofdkwartier en Administratieve Dienst Wikenweegschaar."
—Beschrijving van het Schouwershoofdkwartier[src]

Het Departement van Magische Wetshandhaving (Engels: Department of Magical Law Enforcement) is de grootste afdeling van het Ministerie van Toverkunst en alle departementen, met uitzondering van het Departement van Mystificatie, dienen hier verantwoording aan af te leggen.[3] Dit departement is het magische equivalent van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de Dreuzelwereld.

Vanaf op zijn minst 2019 leidt Harry Potter, voormalig Hoofd van het Schouwershoofdkwartier, dit departement.

Functie Edit

Het Departement van Magische Wetshandhaving is het grootste en misschien wel de belangrijkste van de verschillende departementen van het Ministerie van Toverkunst, en functioneert als een combinatie van politie- en justitiële voorzieningen. Als zodanig heeft het veel verschillende afdelingen waarmee het de toverwetten probeert te handhaven.

Locatie Edit

Op de tweede verdieping van het Ministerie van Toverkunst bevindt zich het Departement van Magische Wetshandhaving. Zodra de medewerkers en/of gasten uit de lift stappen, bevinden ze zich in een gang met aan weerszijden deuren, met om de hoek een reeks van zware eiken deuren die naar het Schouwershoofdkwartier leiden: een groot open ruimte verdeeld in kleine hokjes, één voor elke Schouwer.

Een tweede reeks dubbele deuren en een andere doorgang leiden naar een slecht verlichte en duidelijke armoedige gang. Aan de linkerkant van de gangen bevindt zich een bezemkast en aan de rechterkant de Afdeling Misbruikpreventie van Dreuzelvoorwerpen: een kamer van bijna dezelfde grootte als de bezemkast met twee bureaus en overvolle archiefkasten die naar binnen zijn gepropt.

Geschiedenis Edit

Het Departement van Magische Wetshandhaving is opgericht door de eerste Minister van Toverkunst Ulick Grondel en het werd zijn grootste nalatenschap.

Justus Pilling werkte in de 19de eeuw voor het Ministerie van Toverkunst. Hij was een gevierd Hoofd van het Departement van Magische Wetshandhaving. Zijn werk op dit departement leverde hem een eigen Chocokikkerplaatje op.

In de jaren 1970 was Bartolomeus Krenck Sr. een voormalig hoofd van het departement, beroemd voor het agressief vervolgen van duistere tovenaars in de tijd dat Voldemort aan de macht kwam. Zijn temperament bracht hem ertoe methoden toe te staan die bijna net zo slecht waren als die van de Dooddoeners waar zij op jaagden; hij stond de Schouwers toe om de Onvergeeflijke Vloeken te gebruiken en mensen zoals Sirius Zwarts zonder rechtszaak op te sluiten in Azkaban. Krenck werd destijds zeer bewonderd, maar viel rond 1982 uit de gratie nadat hij zijn eigen zoon tot opsluiting in Azkaban veroordeelde omdat hij een Dooddoener was. Na het verlies van de positie van Minister van Toverkunst aan Cornelis Droebel, werd Barto gedegradeerd tot Hoofd van het Departement van Internationale Magische Samenwerking. Hij werd later in 1995 vermoord door zijn zoon.

CouncilOfMagicalLawPottermore1

De vier schuldigen voor de Magische Wetsraad

De rechtszaak uit de jaren 1980 waarin Krenck zijn zoon tot opsluiting in Azkaban veroordeelde was alom bekend. Het werd geleid door de Magische Wetsraad en vier schuldigen werden voor de raad gebracht: Bartolomeus Krenck Jr., Bellatrix van Detta, Rabastan van Detta en Rodolphus van Detta. De aanklacht werd beschreven als zo gruwelijk, dat een dergelijke misdaad zelfs voor deze rechtbank zelden was gehoord, namelijk het gevangennemen en martelen van Schouwers Frank en Lies Lubbermans. De Lubbermansen werden zwaar gemarteld door alle vier de Dooddoeners door middel van de Cruciatusvloek, waardoor ze hun verstand verloren en permanent krankzinnig werden. Tijdens de rechtszaak brulde het publiek barbaars genot toen Krenck aankondigde dat hij van plan was om de Dooddoeners voor levenslang naar Azkaban te sturen en het vonnis werd zonder twijfel gegeven.

The Hearing

Harry Potter's disciplinaire hoorzitting

Emilia Bonkel was in 1995 het Hoofd van het Departement van Magische Wetshandhaving en leidde de Wikenweegschaar. Emilia werd op "onprettig wijze" vermoord door de Dooddoeners in de eerste weken van de Tweede Tovenaarsoorlog en er werd gespeculeerd dat ze door Voldemort zelf was vermoord. Emilia werd beschreven als een eerlijk persoon, maar desondanks dit eerlijke karakter had het departement een vooroordeel, te wijten aan Minister Doebel's wraak tegen Harry Potter. Op 12 augustus 1995 vond er een volledig strafrechtelijke rechtszaak tijdens Harry's disciplinaire hoorzitting plaats, ook al was zijn overtreding een eenvoudige oorzaak van minderjarige magie. Het bleek niets anders te zijn dan een showproces en slechts een manier voor Droebel om zijn agenda te bevorderen. Ongeveer een jaar later werd Emilia door Voldemort persoonlijk vermoord.

Na de val van het Ministerie van Toverkunst in 1997 werd Pius Dikkers het Hoofd van het Departement van Magische Wetshandhaving. Hij was onder invloed van de Imperiusvloek en trad op als een marionet voor Voldemort om het bevel van de Heer van het Duister op te volgen. Onder zijn bewind werden vele gruweldaden gepleegd, zoals de vorming van de Registratiecommissie van Dreuzeltelgen en de veroordeling van vele Dreuzelgeborenen naar Azkaban.

Na de Tweede Tovenaarsoorlog werd de corruptie binnen dit departement en de rest van het Ministerie verdreven en werd het een aangename plek om te werken. Hermelien Griffel werd plaatsvervangend Hoofd van dit departement en hielp de tovergemeenschap te ontdoen van de pro-zuiverbloed-wetten die van kracht waren. Harry Potter en Ron Wemel traden op 17-jarige leeftijd toe tot het Schouwershoofdkwartier en hielpen dit te hervormen. Harry werd op 26-jarige leeftijd Hoofd van het Schouwershoofdkwartier en in de zomer van 2020 Hoofd van het Departement van Magische Wetshandhaving.

Afdelingen Edit

Belangrijkste afdelingen Edit

Schouwershoofdkwartier Edit

1rightarrow zie voor dit onderwerp het artikel Schouwershoofdkwartier

Een Schouwer is een hoog opgeleide specialist ambtenaar die onderzoek doet naar misdaden met betrekking tot de Zwarte Kunsten en duistere tovenaars arresteert. Volgens Minerva Anderling neemt het Schouwershoofdkwartier nieuwe rekruten aan met een minimum van 5 PUISTen (met een score niet lager dan 'Boven Verwachting'). Ze suggereert dat Toverdranken, Verweer tegen de Zwarte Kunsten, Transfiguratie, Bezweringen en Kruidenkunde het meest geschikt zijn voor iemand die wil worden toegelaten tot het trainingsprogramma. Een potentiële rekruut moet ook slagen voor "... een reeks strenge geschiktheids- en persoonlijkheidstests".[4]

Nymphadora Tops vermeldt dat twee van de cursussen van het programma "Vermommen en Verschuilen" en "Steelsheid en Schaduwen" zijn en dat er voor deze trainingen moeilijk een hoge score valt te behalen (een vereiste).[5] Tijdens de Tweede Tovenaarsoorlog waren Schouwers geautoriseerd om de Onvergeeflijke Vloeken te gebruiken op vermoedelijke Dooddoeners; ze kregen de bevoegdheid om hen te doden, te dwingen en te martelen.

Veel van de van de duistere misdadigers duelleren eerst met de Schouwers die zijn gestuurd om hen te arresteren voordat ze uiteindelijk hun vrijheid opgeven. Schouwers worden ook gebruikt ter bescherming van belangrijke doelwitten, zoals Harry, Zweinstein en de Dreuzelpremier.

Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik Edit

1rightarrow zie voor dit onderwerp het artikel Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik

Deze afdeling, de Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik, bestraft overtredingen van het Internationale Statuut van Geheimhouding. Hieronder vallen ook minderjarige heksen en tovenaars die opzettelijk magie gebruiken, wat suggereert dat deze afdeling mogelijk de leiding heeft over het Merk, waardoor ze toezicht kunnen houden op magie die wordt gebruikt door mensen jonger dan zeventien jaar.

Administratieve Dienst Wikenweegschaar Edit

1rightarrow zie voor dit onderwerp het artikel Administratieve Dienst Wikenweegschaar

Een afdeling dat administratieve taken op zich neemt voor de Wikenweegschaar. De functie lijkt analoog aan Dreuzelrechtsregisters; dit omvat doorgaans het bijhouden dan gerechtelijke documenten, zittingsdata, tijdschema's van rechters en de administratie van gerechtelijke procedures.

Andere afdelingen Edit

Afdeling Administratieve Registratie Edit

De Afdeling Administratieve Registratie is verantwoordelijk voor de registratie van de toverpopulatie. Na de van het Ministerie van Toverkunst werd onder deze afdeling de Registratiecommissie van Dreuzeltelgen gecreëerd. Het is ook mogelijk dat het Faunaatregister onder deze afdeling valt.

Afdeling van Bedwelmende Stoffen Edit

De Afdeling van Bedwelmende Stoffen is een subafdeling van het Departement van Magische Wetshandhaving en is verantwoordelijk voor het opstellen van voorschriften voor het gebruik van alcoholische dranken. Dit hield in dat geen alcohol werd verkocht aan minderjarige heksen en tovenaars.

Scherpspreukers Edit

1rightarrow zie voor dit onderwerp het artikel Scherpspreuker

Scherpspreukers omvatten een team van hoog opgeleide tovenaars belast met het arresteren van gevaarlijke criminelen. De toelatingseisen omvatten vijf SLIJMBALlen, waarvan er één Verweer Tegen de Zwarte Kunsten moet zijn. Het equivalent van een Dreuzel M.E. team. Leden hebben een eigen bed gereserveerd in St. Holisto's Hospitaal voor Magische Ziektes en Zwaktes. In 1993 stelde Cornelis Droebel dat alleen Scherpspreukers zouden moeten proberen Sirius Zwarts te vangen, een ontsnapte gevangene uit Azkaban die toen als een zeer gevaarlijke crimineel werd beschouwd.

Onderzoeksafdeling Edit

De Onderzoeksafdeling was een subafdeling van het Schouwershoofdkwartier. Hun doel was het onderzoek naar en het opsporen van duistere tovenaars. Deze subafdeling bestaat ook op het Departement van Magische Wetshandhaving van MACUSA.

Magisch Arrestatieteam Edit

1rightarrow zie voor dit onderwerp het artikel Magisch Arrestatieteam

Het Magisch Arrestatieteam is belast met algemene wetshandhaving, zoals gelijk aan de Dreuzelpolitie. In de jaren 1920 werd het geleid door Bob Klare, die een team naar Havermouth leidde om Asmodom en Morfin Mergel te arresteren voor misdaden tegen zowel Dreuzels als het Ministerie, omdat het Huis Mergel eerdere pogingen tot arrestatie had vermeden.

Afdeling Misbruikpreventie van Dreuzelvoorwerpen Edit

1rightarrow zie voor dit onderwerp het artikel Afdeling Misbruikpreventie van Dreuzelvoorwerpen

Deze afdeling regelt het gebruik van magie op Dreuzelvoorwerpen en neemt degenen die illegaal behekst zijn in beslag. Eén van de wetten die zij handhaven is het verbod op het magisch veranderen van een Dreuzelvoertuig met de bedoeling om ermee te vliegen. Het werd geleid door Arthur Wemel tot zijn promotie in 1996.

Afdeling voor de Opsporing en Inbeslagneming van Vervalste Verdedigingsspreuken en Beveiligde Voorwerpen Edit

1rightarrow zie voor dit onderwerp het artikel Afdeling voor de Opsporing en Inbeslagneming van Vervalste Verdedigingsspreuken en Beveiligde Voorwerpen

Deze afdeling werd in 1996 opgericht door Minister van Toverkunst, Rufus Schobbejak, als antwoord op de groeiende dreiging van gevaarlijke of twijfelachtige spreuken en producten die beweerden bescherming te beiden tegen de Zwarte Kunsten. Arthur Wemel werd gepromoveerd om leiding te geven aan deze operatie. Zijn taken betroffen het verhinderen van de handel in valse en/of nutteloze spreuken, drankjes en artefacten die tijdens de Tweede Tovenaarsoorlog verschenen.

Bekende medewerkers Edit

Hoofd van het departement Edit

 • Justus Pilling: voormalig hoofd van het departement; één van de meest gevierde in deze positie.
 • Bartolomeus Krenck Sr.: voormalig hoofd van het departement; gedegradeerd tot Hoofd van het Departement van Internationale Magische Samenwerking na zijn zoon's openbaring als Dooddoener in 1981.
 • Emilia Bonkel: voormalig hoofd van het departement; gedood door Heer Voldemort in de zomer van 1996.
 • Pius Dikkers: voormalig hoofd van het departement; onderworpen aan de Imperiusvloek door Jeegers en gepromoveerd tot Minister van Toverkunst.
 • Jeegers: voormalig hoofd van het departement; tijdens de controle van de Dooddoeners over het Ministerie van Toverkunst.
 • Harry Potter: Harry was hoofd van dit departement vanaf ten minste 2019.[2]

Schouwers Edit

Ander personeel Edit

 • Bob Klare: Hoofd van het Magisch Arrestatieteam in de jaren 1920.
 • Dorothea Omber: ergens vóór 1995 Hoofd van de Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik; Levenslang opgesloten in Azkaban voor haar misdaden tegen de mensheid na de nederlaag van Voldemort in 1998
 • Elphinstone Urquart: hoge officier binnen het departement in de jaren 1950; overleden echtgenoot van Minerva Anderling.
 • Minerva Anderling: van 1954 tot 1956, werd lerares Transfiguratie op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus.
 • Mafalda Russula: werkt in de jaren 1990 bij de Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik; verantwoordelijk voor het verzenden van brieven aan minderjarige tovenaars die magie buiten Zweinstein gebruiken.
 • Povers: medewerker op de Afdeling Misbruikpreventie van Dreuzelvoorwerpen.
 • Arthur Wemel: Hoofd van de Afdeling Misbruikpreventie van Dreuzelvoorwerpen onder Cornelis Droebel; Hoofd van de Afdeling voor de Opsporing en Inbeslagneming van Vervalste Verdedigingsspreuken en Beveiligde Voorwerpen onder Rufus Schobbejak.
 • Hermelien Griffel: na op het Departement van Toezicht op Magische Wezens te hebben gewerkt, nam ze uiteindelijk een hogere positie aan binnen dit departement en bereikte de positie van plaatsvervangend hoofd van het departement tegen 2014. Hermelien werd in 2019 Minister van Toverkunst.

Verschijning Edit

Referenties Edit

 1. 1,0 1,1 Writing by J.K. Rowling: "Minister for Magic" op Pottermore
 2. 2,0 2,1 Harry Potter en het Vervloekte Kind
 3. Fabeldieren en Waar Ze Te Vinden
 4. Harry Potter en de Orde van de Feniks, Hoofdstuk 29 (Beroepsvoorlichting)
 5. Harry Potter en de Orde van de Feniks, Hoofdstuk 3 (De Voorhoede)

BronEdit

Deze pagina is een (deelse) kopie en vertaling van de Engelse Harry Potter Wikia


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.