Aan het eind van ieder schooljaar, worden er examens afgenomen bij de leerlingen op Zweinstein, om te kijken of ze door kunnen naar het volgende jaar. Examens zijn er zowel in theorie- als in praktijkvorm, en bij de theorie-examens krijgen leerlingen speciale veren om mee te schrijven, die zijn behekst met een Anti-spiek spreuk. Examens worden afgenomen in grote lokalen of in de Grote Zaal.

Examens in Harry's eerste jaar

 • Bezweringen - Een ananas laten tapdansen op het bureau van Professor Banning
 • Gedaanteverwisselingen - Een muis in een snuifdoos veranderen
 • Toverdranken - Vergetelheidsdrank maken
 • Geschiedenis van de Toverkunst - Vragen beantwoorden over geschifte oude tovenaars die zelfroerende ketels hadden uitgevonden

Aan het eind van het jaar gaan Harry en Ron met goede cijfers over. Marcel haalt het net met zijn hakken over de sloot en Hermelien is de beste van het jaar. Ook Kwast was jammer genoeg over.

Examens in Harry's derde jaar

 • Gedaanteverwisselingen - Een theepot in een schildpad veranderen
 • Bezweringen - Gniffelspreuken
 • Verzorging van Fabeldieren - Flubberwurmen een uur lang in leven houden
 • Toverdranken - Benevelingsbrouwsel maken
 • Astronomie - Exameninhoud onbekend
 • Gechiedenis van de Toverkunst - Middeleeuwse heksenverbrandingen
 • Kruidenkunde - In de brandende zon in de kassen zwoegen
 • Verweer tegen de Zwarte Kunsten - Hindernisbaan in de open lucht
 • Waarzeggerij - Toekomst voorspellen met glazen bol

Examens in Harry's vijfde jaar

SLIJMBAL-examen Bezweringen Voor dit examen moeten de leerlingen o.a. eenvoudige Locomotorbezweringen en Substantieerspreuken kunnen en kennen. De eerste vraag luidde: a) Geef de spreuk en b ) beschrijf de toverstokbeweging die nodig is om voorwerpen te laten vliegen.

Tijdens het praktijkexamen moest Harry een eierdopje een paar keer laten koppeltje duiken. Ook moest hij een rat oranje maken, maar door een foutje zwol zijn rat op tot het formaat van een das, voordat hij het kon herstellen. Ron had een bord veranderd in een reusachtige paddestoel, maar had geen idee hoe hij dat gedaan had.

SLIJMBAL-examen Gedaanteverwisselingen Voor dit examen moesten de leerlingen allemaal ingewikkelde theorieën en spreukmodellen leren. Op het theorie-examen moesten ze de definitie van een Wisselspreuk geven. En op het praktijkexamen moest Harry een leguaan laten verdwijnen, wat hem lukte. Hannah Albedil raakte totaal in paniek toen ze per ongeluk haar fret vermenigvuldigde in een zwerm flamingo’s, zodat het examen tien minuten onderbroken moest worden om de vogels te vangen.

SLIJMBAL-examen Kruidenkunde Bij het praktijkgedeelte van dit examen werd Harry gebeten door een Getande Geranium.

SLIJMBAL-examen Verweer Tegen de Zwarte Kunsten Harry moest o.a. een anti-Boemanspreuk demonstreren. Hij kreeg een bonuspunt voor zijn patronus.

SLIJMBAL-examen Oude Runen Op dit examen moest Hermelien het woord ‘ehwaz’ vertalen, maar dat deed ze verkeerd. Het woord betekent namelijk verbond, maar ze vertaalde het als verdediging. Ze vergiste zich met het woord ‘eihwaz’.

SLIJMBAL-examen Toverdranken Bij dit examen was er een vraag over Wisseldrank waarbij ze moesten beschrijven wat de uitwerkingen ervan zijn.

SLIJMBAL-examen Verzorging van Fabeldieren Bij het praktijkexamen moesten de leerlingen een Knarl tussen een tiental egels uit zien te halen. De truc was om de dieren allemaal melk aan te bieden. De Knarl, een uiterst achterdochtig wezen met pennen die veel magische eigenschappen bezaten, werd dan razend om wat hij als een poging tot vergiftiging beschouwde. Ook moesten ze de juiste manier om met een Boomtrul om te gaan demonstreren, een Vuurkrab voeren, en zijn kooi schoonmaken zonder ernstige brandwonden op te lopen en uit een heel scala aan etenswaren het dieet kiezen dat ze aan een zieke eenhoorn zouden geven.

SLIJMBAL-examen Astronomie Bij het theorie-examen moesten de leerlingen alle namen van de manen van Jupiter geven. Bij het praktijkexamen moesten ze de planeten invullen op een sterrenkaart. Maar de leerlingen werden ze afgeleid omdat Omber Hagrid wilde laten meenemen en er een heel gevecht ontstond.

SLIJMBAL-examen Waarzeggerij Het examen van Harry verliep beroerd. Hij zag niks bewegen in zijn glazen bol; tijdens het koffiedik kijken raakte hij helemaal in paniek en zei hij dat professor Koudstraal binnenkort een donkere, ronde, kleffe vreemdeling zou ontmoeten, en als klap op de vuurpijl haalde hij de levens- en doodslijnen op haar handpalm door elkaar en zei hij dat ze eigenlijk vorige week dinsdag al overleden had moeten zijn. Ron had gezegd dat hij een lelijke man met een wrat op zijn neus had gezien, die hij tot in detail had beschreven, om daarna tot de ontdekking te komen dat hij naar het spiegelbeeld van de examinator had gekeken.

SLIJMBAL-examen Geschiedenis van Toverkunst Tijdens dit examen was Harry zo uitgeput dat niks tot hem doordrong. Hij sloeg vraag 4 ‘Heeft, naar uw mening, toverstokwetgeving bijgedragen of geleid tot efficiëntere onderdrukkingen van het koboldenoproer in de achttiende eeuw?’ over. Vraag 5 luidde: ‘Hoe werd in 1749 het Statuut van Geheimhouding geschonden en welke maatregelen werden genomen om herhaling te voorkomen?’. Vraag 10: ‘Beschrijf de omstandigheden die tot de oprichting van het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters leidden en leg uit waarom de heksenmeesters van Liechtenstein weigerden zich hierbij aan te sluiten.’ Deze categorie is voor Examens

Bron[bewerken | brontekst bewerken]

Deze pagina is een (deelse) kopie van Wizardzone

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.