Wikia


Deze les is de enige die wordt gegeven door een spook, professor Kist. Het is een erg saaie les waarin je de hele tijd namen en data moet opschrijven. Het spannendste wat er ooit in het lokaal gebeurde, was dat professor Kist binnen kwam zweven door het schoolbord.

Dingen die Harry heeft geleerd bij Geschiedenis van de Toverkunst:Edit

Opstel over De Middeleeuwse Europese TovenaarsraadEdit

In Harry's tweede jaar moeten de leerlingen dit opstel schrijven van minimaal één meter lang. Over de inhoud is verder niks bekend.

Internationale Tovenaarscongres van 1289Edit

Dit onderwerp behandelt professor Kist tijdens een les in Harry's tweede jaar, waarin Hermelien zijn verhaal onderbrak om hem te vragen naar de Geheime Kamer.

Gedragscode voor Weerwolven uit 1637Edit

Dit is een van de dingen die worden behandeld tijdens de les.

De opstand van Elfric de GrijpgrageEdit

Deze opstand wordt behandeld in het eerste jaar.

De Legende van de Geheime KamerEdit

Volgens professor Kist, gaat deze Legende als volgt:

Zweinstein werd meer dan duizend jaar geleden gesticht - de precieze datum is onzeker - door de vier grootste heksen en tovenaars van die tijd. De vier afdelingen van de school zijn naar hen vernoemd: Goderic Griffoendor, Helga Huffelpuf, Rowena Raveklauw en Zalazar Zwadderich. Samen bouwden ze het kasteel, ver van nieuwsgierige Dreuzelogen, want in die tijd werd magie gevreesd door het gepeupel en stonden heksen en tovenaars overal aan vervolging bloot.

Een paar jaar werkten de stichters harmonieus samen. Ze zochten kinderen die tekenen van tovertalent vertoonden en brachten die naar het kasteel om onderwezen te worden. Maar toen ontstond er onenigheid. Er groeide een kloof tussen Zwadderich en de anderen. Zwadderich stelde een restrictiever toelatingsbeleid voor. Hij vond dat onderwijs in de toverkunst beperkt moest blijven tot de oude, zuiver magische families en was tegen het toelaten van leerlingen van Dreuzelouders, die hij onbetrouwbaar vond. Na een tijdje volgde een ernstig conflict tussen Zwadderich en Griffoendor en verliet Zwadderich de school.

Voor dat deel van het verhaal bestaan betrouwbare historische bronnen, maar die eerlijke feiten zijn helaas naar de achtergrond verdrongen door de belachelijke legende van de Geheime Kamer. Volgens de mythe bouwde Zwadderich een verborgen kamer in het kasteel en wist alleen hij van het bestaan van die ruimte. Zwadderich zou die Geheime Kamer verzegeld hebben, zodat hij pas geopend kon worden als zijn eigen, ware erfgenaam op school arriveerde. Alleen die erfgenaam kan het zegel verbreken, de Kamer openen, de gruwel die hij bevat ontketenen en die gebruiken om de school te zuiveren van hen die het niet waardig zijn om magie te mogen leren.

ReuzenoorlogenEdit

Hierover moeten de leerlingen van Zweinstein leren in hun vijfde jaar, bij Geschiedenis van de Toverkunst.

Bekende Examens van Geschiedenis van de Toverkunst:Edit

  • 1e jaar: Vragen beantwoorden over geschifte oude tovenaars die zelfroerende ketels hebben uitgevonden
  • 3e jaar: Middeleeuwse Heksenverbrandingen
  • 5e jaar: SLIJMBAL-examens

SLIJMBAL-examen Geschiedenis van ToverkunstEdit

Tijdens dit examen was Harry zo uitgeput dat niks tot hem doordrong. Hij sloeg vraag 4 over: ‘Heeft, naar uw mening, toverstokwetgeving bijgedragen of geleid tot efficiëntere onderdrukkingen van het koboldenoproer in de achttiende eeuw?’ Vraag 5 luidde: ‘Hoe werd in 1749 het Statuut van Geheimhouding geschonden en welke maatregelen werden genomen om herhaling te voorkomen?’. Vraag 10: ‘Beschrijf de omstandigheden die tot de oprichting van het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters leidden en leg uit waarom de heksenmeesters van Liechtenstein weigerden zich hierbij aan te sluiten.’

BronEdit

Deze pagina is een (deelse) kopie van Wizardzone

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.