Wikia


Gevoelige Handelswaar, Klasse B is een titel voor voorwerpen waarvan het invoeren en exporteren gevaarlijk is en onderhevig aan strenge beperkingen. De producten waarvan het tot nu toe bekend is dat ze tot deze categorie behoren, zijn:

BronEdit

Deze pagina is een (deelse) kopie van Wizardzone

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.