Een Gruzielement (Engels: Horcrux) is een object dat duistere tovenaars maken om onsterfelijk te worden. Wie normaal zou sterven maar eerder een Gruzielement heeft gemaakt, sterft niet, maar blijft leven. Het gaat echter niet om een volwaardige vorm van leven. Men wordt uit zijn lichaam weggescheurd en leeft in een vorm, nog minder dan een geest. Door middel van het toepassen van bepaalde, zeer geavanceerde duistere magie kan zo'n entiteit echter weer een lichaam verkrijgen.

Het creëren van een Gruzielement[bewerken | brontekst bewerken]

Voldemort vraagt hoe je een Gruzielement moet maken

Wie een Gruzielement maakt, doet iets onnatuurlijks. De ziel moet namelijk worden gesplitst: één deel dat binnen het lichaam blijft, één deel dat in het Gruzielement wordt opgesloten; dit proces kan ook herhaald worden zodat een tovenaar dus meerdere Gruzielementen kan maken. Die splitsing van de ziel is alleen mogelijk door het plegen van een moord. Na die moord kan de ziel gesplitst worden. Daarna kan één deel van de ziel met behulp van een spreuk in een bepaald object worden opgesloten. De ziel wordt hierdoor zeer onstabiel.

Een Gruzielement is exact het tegenovergestelde van een mens. Bijvoorbeeld: Als iemand een zwaard in je lichaam steekt is je ziel niet beschadigd enkel je lichaam. Dit betekent dat je ziel altijd ongedeerd blijft wat er ook gebeurt met je lichaam. Bij een Gruzielement is het andersom; het stukje ziel is afhankelijk van zijn omhulsel, zonder zijn omhulsel kan het stukje ziel niet voortleven. Het is dus de bedoeling om het omhulsel zo te vernietigen dat het magisch onherstelbaar is zodat het Gruzielement dus vernietigd is. Bijvoorbeeld: Harry zou nooit het dagboek van Vilijn vernietigd kunnen hebben zonder het gif van een basilisk, het gif zorgde ervoor dat het omhulsel zo vernietigd werd dat het onherstelbaar was zodat het Gruzielement niet kon voortbestaan. Dus het voordeel is dat een Gruzielement nooit in een ander voorwerp zou kunnen intrekken. De eigenaar zelf voelt echter niet dat het Gruzielement vernietigd wordt.

Het vernietigen van een Gruzielement[bewerken | brontekst bewerken]

Zolang de Gruzielementen die iemand heeft gemaakt nog bestaan, kan die persoon nooit echt worden gedood. Daarvoor moeten eerst diens Gruzielementen worden vernietigd.

De mate waarin een Gruzielement kan worden vernietigd verschilt. Gruzielementen die bestaan uit levenloze voorwerpen zijn erg lastig te vernietigen. Het voorwerp moet namelijk op een dusdanige manier worden vernietigd, dat het zelfs met magie niet meer hersteld kan worden. Er zijn maar een paar methodes afdoende om dit effect te bereiken: met gif van de Basilisk, duivelsvuur of specifieke wapens zoals het zwaard van Goderic Griffoendor (omdat het zwaard van koboldkwaliteit is heeft het ooit het gif van een basilisk op kunnen zuigen). Gruzielementen die bestaan uit levende wezens zijn echter makkelijk te vernietigen. Hiervoor hoeft enkel het wezen in kwestie gedood te worden. De laatste manier om een Gruzielement te vernietigen is extreem zwaar. Dit is als de moordenaar en maker in kwestie echt tot in het diepst van zijn ziel wroeging krijgt.

Gruzielementen van Heer Voldemort[bewerken | brontekst bewerken]

Heer Voldemort heeft, waarschijnlijk als enige tovenaar ooit, niet één, maar maar liefst zeven Gruzielementen gecreëerd. Hij is naar eigen zeggen degene die "het pad dat naar onsterfelijkheid leidt" verder heeft gevolgd dan wie ook. Daarmee is hij echter ook degene met de minste menselijkheid in zich. Albus Perkamentus vermoedde dat Voldemort er voor had gekozen, zijn ziel in zeven delen te splitsen, omdat dat getal de meeste magische krachten heeft. Zijn ziel is echter in acht delen gesplitst, want toen deze van zijn lichaam werd gescheiden bij de mislukte moord op Harry Potter in 1981 hechtte een stukje van zijn ziel zich aan Potter, het enige levende wezen in de buurt, waardoor deze effectief zijn zevende Gruzielement was geworden. Voldemort was zich hier niet van bewust. Alle Gruzielementen moesten worden vernietigd alvorens Voldemort definitief kon worden verslagen. Dit zijn de zeven Gruzielementen van Voldemort:

Gruzielement Gecreëerd met de dood van[1] Gecreëerd in Rechtmatige eigenaar (voor het een Gruzielement werd) Verstopplaats Vernietigd door Vernietigd met Opmerkingen
Dagboek van Marten Vilijn Jammerende Jenny 1943 Marten Vilijn Gegeven aan Lucius Malfidus Harry Potter Gif van de basilisk Lucius Malfidus gaf het aan Ginny Wemel zonder dat hij wist dat het een Gruzielement was.
Ring van Asmodom Mergel, met daarin de Steen van Wederkeer Marten Vilijn Sr. 1943 Morfin Mergel Mergels krot Albus Perkamentus Zwaard van Griffoendor Voldemort maakte dit Gruzielement zonder dat hij wist dat de Steen van Wederkeer in de ring gezet was.
Medaillon van Zwadderich Een Dreuzellandloper +/- 1946 Orchidea Smid Een grot bij de kust Ron Wemel Zwaard van Griffoendor Gestolen van Orchidea Smid, die ook de Beker van Huffelpuf in bezit had. Werd uit de grot gestolen door Regulus Zwarts en Knijster.
Beker van Huffelpuf Orchidea Smid +/- 1946 Orchidea Smid Goudgrijp, in de kluis van Bellatrix van Detta Hermelien Griffel Gif van de basilisk Gestolen van Orchidea Smid, die ook het Medaillon van Zwadderich in bezit had.
Diadeem van Ravenklauw Een Albanese boer +/- 1950 Rowena Ravenklauw Kamer van Hoge Nood Vincent Korzel Duivelsvuur Werd onbedoeld vernietigd
Harry Potter Lily Potter 31 oktober 1981 Harry Potter Heer Voldemort Avada Kedavravloek Voldemorts ziel was instabiel na de moord op Lily Potter. Daardoor hechtte een deel van zijn ziel zich aan Harry Potter nadat Voldemort getroffen werd door de terugkaatsing van de vloek waarmee hij Potter had proberen te vermoorden. Werd onbedoeld vernietigd.
Nagini Berta Kriel 1994 Voldemort Bij Voldemort Marcel Lubbermans Zwaard van Griffoendor Perkamentus dacht dat dit Gruzielement werd gemaakt door de moord op Frank Braam, Joanne Rowling bevestigde echter dat hij werd gemaakt door de moord op Berta Kriel.

Nagini

Beker van Huffelpuf

Ring van Asmodom Mergel.

Diadeem van Ravenklauw

Harry het gruzielement dat Voldemort nooit had willen maken.

Het achtste deel van Voldemorts ziel zat nog in Voldemort zelf. Pas nadat alle zeven Gruzielementen waren vernietigd, kon Voldemort daadwerkelijk worden gedood en was hij pas definitief vernietigd. Er was immers geen Gruzielement meer over om Voldemort in (een primitieve vorm van) leven te houden.

Het einde van Voldemort[bewerken | brontekst bewerken]

Harry Potter ontdekte pas nadat de eerste vijf Gruzielementen waren vernietigd dat hij zelf ook een Gruzielement was (in zich had). Dit vertelde Severus Sneep hem vlak voordat hij stierf door Harry Potter een deel van zijn geheugen te geven. Hij besefte toen dat hij moest sterven om dat Gruzielement(zijn bliksemvormige litteken) te vernietigen. Voordat hij dat deed gaf hij Marcel Lubbermans de opdracht Voldemorts slang Nagini te vernietigen indien Ron Wemel of Hermelien Griffel hierin niet zouden slagen. Pas als hij dood was en Nagini gedood werd, zou Voldemort sterfelijk zijn. Uiteindelijk stierf Harry Potter zelf niet, alleen het Gruzielement, omdat Harry Potters bloed met daarin de bescherming van zijn moeder ook in de aderen van Voldemort stroomde (hij gebruikte Harry Potters bloed bij zijn verrijzenis), en daardoor kon Voldemort Harry Potter niet doden. Harry Potter komt na zijn schijndood eerst nog wel in een soort metafysische ruimte terecht waar hij met Perkamentus praat, en daar ligt het zeer zwakke zevende deel van Voldemorts ziel onder een stoel. Hoewel het lelijke schepsel eerst Harry Potters medelijden weet op te wekken, laat hij het achter als hij terugkeert naar de aarde.
Na de vernietiging van dit zevende Gruzielement kon Voldemort de vrienden van Harry Potter niet meer doden omdat Harry Potter zich (net als zijn moeder bij hem had gedaan) voor iedereen had opgeofferd door te kiezen om te sterven voor anderen. Nadat Marcel Lubbermans Nagini doodde met het Zwaard van Griffoendor uit de sorteerhoed was Voldemort een sterveling en ernstig verzwakt omdat hij niemand kon doden. Hij stierf uiteindelijk door een combinatie van het gebruik van een zeer krachtige gestolen toverstok(de Zegevlier) tegen de rechtmatige meester ervan (namelijk Harry Potter) en zijn eigen Vloek des Doods die op hemzelf terugkaatste door de gelijktijdig uitgesproken ontwapeningsspreuk van Harry Potter. Vanaf het moment dat Marcel Lubbermans Nagini doodde was Voldemort eigenlijk al machteloos:

  • Hij was een sterveling, hij had tenslotte geen enkel Gruzielement over.
  • Hij kon niemand die zich tegen hem verzette (en voor wie Harry zich dus opofferde) meer doden, hij kon alleen proberen te voorkomen dat ze hem doodden.
  • Hij kon Harry Potter niet doden door de bescherming van Lily Potters bloed en doordat zijn Zegevlier dit niet zou toestaan, omdat Harry de rechtmatige meester ervan is.

Waarschijnlijk kon hij Harry Potter bij de vernietiging van het zevende Gruzielement wel "doden" met de Zegevlier omdat deze "wist" dat Harry Potter ervoor koos te sterven, dit deed om zijn vijand (en de "ontvoerder" van de staf) te bestrijden, en bovendien door de bloedbescherming (een fout van Voldemort) niet zou sterven.

Verschijning[bewerken | brontekst bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties[brontekst bewerken]


</gallery>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.