Wikia


Incendio (1)
Incendio
Woorden:Incendio (in-SEN-dee-oh)
Type:Bezwering
Beweging Fire-making-spell
Effect:zet een object in vuur


"Cruc-
Maar Sneep pareerde de vloek en sloeg Harry achterover voor hij hem kon voltooien. Harry krabbelde weer overeind op het moment dat de enorme Dooddoener achter hem 'Incendio!' schreeuwde. Harry hoorde een donderende knal en plotseling werd alles verlicht door een dansende oranje gloed: Hagrids huisje stond in brand.
"
— Hagrids huisje wordt in brand gestoken
Incendio (Engels: Incendio) is een spreuk waarmee je dingen in de brand laat vliegen. De beweging die je maakt met je toverstok is in de vorm van een vlam. Het woord is afkomstig van het Latijnse woord incendium wat "brand" of "brandstichting" betekent. 

Bekende ToepassingenEdit

Personage Datum Opmerkingen
Albus Perkamentus (eventueel) 1890
Albus Perkamentus (eventueel) 1938
Peter Pippeling (eventueel) 24 juni, 1995
Rubeus Hagrid (eventueel) 1991
Minerva Anderling (eventueel) 1992
Tom (eventueel) 1993
Arthur Wemel 1994
Alastor Dolleman (eventueel) 1995
Albus Perkamentus (eventueel) 1997
Grote Dooddoener 1997
Hermelien Griffel 1998
Harry Potter 1998


Incendio

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.