Wikia
Internationale Magische Handelsorganisatie
Organisatie informatie
Hoofdkwartier

Vijfde verdieping, Ministerie van Toverkunst, London

Percy Wemel: "Een rapport voor het Departement van Internationale Magische Samenwerking,' 'We proberen de bodemdikte van toverketels te standaardiseren. Sommige van die goedkope prullen uit het buitenland zijn net een cruciale fractie te dun - het aantal lekkages neemt jaarlijks met bijna drie procent toe -'"
Ron Wemel: "'Dat wordt vast een wereldschokkend rapport,' 'Het zou me niks verbazen als je lekkende ketels de voorpagina van de Ochtendprofeet halen.'"
Percy Wemel: "'Ja, doe maar schamper, Ron,' 'maar als we niet tot internationale afspraken komen, zou de markt wel eens overspoeld kunnen worden met gammele, flinterdunne producten die ernstig gevaar kunnen opleveren voor -'"
Ron Wemel: "'Ja, ja, al goed, al goed,'"
— Percy Wemel en Ron Wemel over het werk van de mensen op de afdeling Internationale Magische Samenwerking. [src]

De Internationale Magische Handelsorganisatie is een kantoor belast met het toezicht en de beoordeling van handelspraktijken binnen de tovenaarswereld, maar ook het passeren van de internationale wetgeving ten aanzien van de handelsnormen.[1] Te oordelen uit het rapport van Percy Wemel op de standaardisatie van de minimale dikte voor ketels, was dit kantoor de plek waar hij werkzaam was toen hij voor het eerst bij het Ministerie van Toverkunst ging werken in 1994.[1]

VerschijningEdit

ReferenciesEdit


Departement van Internationale Magische Samenwerking
Vijfde verdieping, Ministerie van Toverkunst
Department of International Magical Cooperation
Internationale Magische Handelsorganisatie · Internationaal Magisch Wetsbureau · Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters, Brits
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.