Wikia


Het Internationale Statuut van Geheimhouding is een statuut dat is opgesteld in 1689, waarna het werd bevestigd in 1692. Het is vastgesteld door de Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters. Het statuut behelst de geheimhouding van de magische gemeenschap tegenover de Dreuzels.

OnderdelenEdit

Artikel 13Edit

Geen enkele magische activiteit mag opgemerkt worden door de niet-magische gemeenschap. Onder sectie 13 valt ook de Wet op de Restrictie van Toverkunst door Minderjarigen, dat verbied minderjarige tovenaars te toveren buiten school om.[1]

Artikel 73Edit

Artikel 73 werd in 1750 toegevoegd aan het Statuut van Geheimhouding en stelt dat:

Ieder magisch bestuurslichaam verantwoordelijk is voor de verberging van, de zorg voor en het toezicht op alle magische dieren, wezens en geesten die verblijven binnen de grenzen van het gebied waarover voornoemd lichaam zeggenschap heeft. Mocht een dergelijk wezen schade berokkenen aan de Dreuzelgemeenschap, of de aandacht van diezelfde Dreuzelgemeenschap trekken, dan zal het magisch bestuurslichaam in kwestie bestraft worden door het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters."

Het statuut is aangenomen omdat de magische wereld en de Dreuzelwereld niet samen kunnen leven. Dit blijkt van beide kanten: zowel de heksenverbrandingen als de misdaden tegen de Dreuzels.

KledingEdit

In het Statuut staat onder andere een passage over kledingvoorschriften: Wanneer men zich mengt tussen Dreuzels, zullen tovenaars en heksen zich kleden naar de Dreuzelstandaarden, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de mode van dat moment. Kleding moet passend zijn voor het klimaat, de geografische regio en voor de situatie. Niks wat zelf is gemaakt of aangepast, mag worden gedragen in het bijzijn van Dreuzels. Toch houdt men zich hier niet altijd aan. Niet zozeer uit onwil, maar tovenaars hebben niet de neiging om de Dreuzelmode goed te volgen. Heel zelden kondigt het Ministerie van Toverkunst een dag af, waarop tovenaars zich in hun eigen kleding mogen vertonen; zoals op de dag dat Voldemort door de baby Harry Potter was uitgeschakeld. Ook zijn er tovenaars die moedwillig van deze regels afwijken. Zo is er een organisatie die strijdt voor het dragen van gewaden in het openbaar en zijn er veel tovenaars die graag grappige kledingstukken overnemen van Dreuzels, zoals het dragen van voetbalschoenen in combinatie met een sombrero.

VerschijningEdit

Referenties Edit

  1. Harry Potter en de Orde van de Feniks
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.