Wikia


TheBoyWhoLies
Ochtendprofeet
Object informatie
Gemaakt
  • 2 keer per dag
  • Zondags
Gebruik
  • Lezen van de meest recente gebeurtenissen in de Toverwereld
Eigenaar(s)

De Ochtendprofeet is de tovenaarskrant. Hij wordt gebracht door speciale uilen. Die moet je dan betalen voor je krant met 5 Knoeten. Je moet de Knoeten in een klein leren zakje stoppen dat aan een van hun poten zit.

De hoofdredacteur heet Barnabas Botterijk. Ook werkt Rita Pulpers voor de Ochtendprofeet, een journaliste die veel dingen verzint en enorm overdrijft. Ze probeert iedereen in een kwaad daglicht te stellen, inclusief Harry, omdat dat de meeste lezers trekt. Fred en George gebruiken de krant om advertenties te zetten voor hun toversnoep.

Wanneer Voldemort herrijst, schildert de Ochtendprofeet Harry af als een gestoord, op aandacht gexifeerd persoon die zichzelf als een tragische held beschouwt. Om hem zwart te maken, verwerken ze zijn naam een paar keer per week als vaste grap in artikelen. Waarschijnlijk doen ze dit in opdracht van Cornelis Droebel.

Na de boeken wordt Ginny professioneel Zwerkbal-speelster bij de Holyhead Harpies. Daarna wordt ze sport-verslaggeefster voor de Ochtendprofeet.

Bekende titels van artikelen uit de Ochtendprofeet

  • OFFICIEEL ONDERZOEK MINISTERIE VAN TOVERKUNST

Arthur Wemel, Hoofd van de Dienst Misbruikpreventie van Dreuzelvoorwerpen, is veroordeeld tot een boete van vijftig Galjoenen wegens het betoveren van een Dreuzelauto. De heer Lucius Malfidus, een bestuurslid van Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus, waar de behekste auto eerder dit jaar neerstortte, vroeg om het ontslag van de heer Wemel. 'Wemel heeft het Ministerie in diskrediet gebracht,' verklaarde de heer Malfidus tegenover onze verslaggever. 'Hij is absoluut niet geschikt om wetten op te stellen en zijn belachelijke Dreuzelbeschermingswet hoort zo snel mogelijk naar de vuilnisbak verwezen te worden.' De heer Wemel was niet bereikbaar voor commentaar, maar zijn vrouw zei tegen verslaggevers dat ze moesten maken dat ze wegkwamen of dat ze anders de familiegeest op hen zou loslaten.

  • INSLUIPER OP MINISTERIE

Severijn Zonderland, 38, Rozenhof 2, Zuid-Londen, is voor de Wikenweegschaar verschenen op beschuldiging van insluiping en poging tot diefstal in het Ministerie van Toverkunst. Zonderland werd op 31 augustus gearresteerd door bewakingstovenaar Erik Marter, die de verdachte betrapte toen hij om één uur 's nachts een streng beveiligde deur trachtte te forceren. Zonderland, die zich beriep op zijn zwijgrecht, werd op beide punten schuldig bevonden en tot zes maanden Azkaban veroordeeld.

  • MINISTERIE DRINGT AAN OP ONDERWIJSHERVORMING DOROTHEA OMBER BENOEMD TOT EERSTE HOOG-INQUISITEUR

Het Ministerie van Toverkunst nam gisteren een verrassende stap door wetgeving aan te nemen die het Ministerie een ongekende mate van controle geeft over Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. {C "De Minister maakt zich reeds geruime tijd zorgen om de situatie op Zweinstein," zei Percy Wemel, Juniorassistent van de Minister. "Hij reageert hiermee op klachten van bezorgde ouders, die menen dat de school een steeds discutabeler beleid voert." {C Minister Droebel heeft de laatste weken vaker nieuwe wetten gebruikt om hervormingen af te dwingen op de toverschool. Op 30 agustus werd Onderwijsdecreet Nummer 22 aangenomen, dat het Ministerie de bevoegdheid geeft een docent te benoemen als het schoolhoofd er niet in slaagt een geschikte kandidaat te vinden. {C "Volgens deze procedure is Dorothea Omber toegevoegd aan het onderwijzend personeel," verklaarde Wemel gisteravond. :"Perkamentus kon niemand vinden en dus wees de Minister Omber aan. Uiteraard was ze direct een doorslaand succes. Ze heeft het lesprogramma van Verweer tegen de Zwarte Kunsten ingrijpend gewijzigd en informeert de Minister uit de eerste hand over wat er werkelijk op Zweinstein speelt." {C Vooral deze laatste functie heeft het Ministerie geformaliseerd door het aannemen van Onderwijsdecreet Nummer 23, dat voorziet in de benoeming van een Hoog-Inquisiteur van Zweinstein. {C "Dit is een opwindende nieuwe fase in het plan van de Minister om af te rekenen met wat sommigen het gebrekkige onderwijs op :Zweinstein noemen," zei Wemel. "De Inquisiteur heeft de bevoegdheid om medeleraren te inspecteren en te zorgen dat ze naar behoren presteren. De Minister heeft deze funtie aangeboden aan professor Omber, naast haar baan als lerares, en tot onze vreugde heeft ze geaccepteerd." {C De nieuwe maatregelen van het Ministerie werden enthousiast ontvangen door ouders van leerlingen. {C "Ik voel me enorm opgelucht nu ik weet dat Perkamentus eerlijk en objectief geëvalueerd wordt," liet Lucius Malfidus, 41, weten vanuit zijn landhuis in het zuiden des lands. "Veel ouders die het beste met hun kinderen voorhebben maken zich zorgen om de excentrieke besluiten die Perkamentus de afgelopen jaren heeft genomen, en zijn blij dat het Ministerie de zaak nu in de gaten houdt." {C Tot die excentrieke besluiten behoren ongetwijfeld de controversiële benoemingen waarover in deze krant verslag is gedaan. De aanstelling van weerwolf Remus Lupos, halfreus Rubeus Hagrid en aan waanvoorstellingen lijdende ex-Schouwer "Dwaaloog" Dolleman zijn slechts een paar voorbeelden. {C Uiteraard gaan er vele geruchten dat Albus Perkamentus, ooit Opperste Hotemetoot van het Internationale Overlegorgaan van :Heksenmeesters en Hoofdbewindwijzer van de Wikenweegschaar, niet meer in staat is behoorlijk leiding te geven aan de prestigieuze toverschool. {C "De benoeming van de Inquisiteur is een eerste stap in een proces waardoor Zweinstein uiteindelijk een schoolhoofd zal krijgen dat ieders vertrouwen geniet," zei een insider op het Ministerie gisteravond. {C Griselda Koudstaal en Canisius Klare, leden van de Wikenweegschaar, hebben hun functie neergelegd uit protest tegen de benoeming van de Inquisiteur. {C "Zweinstein is een school, geen verlengstuk van Droebels Ministerie," zei madame Koudstaal. "Dit is de zoveelste weerzinwekkende poging om Albus Perkamentus in diskrediet te brengen." {C (Zie pagina 17 voor een uitgebreid verslag over madame Koudstaals vermeende banden met subversieve koboldgroepen.)

  • HIJ DIE NIET GENOEMD MAG WORDEN TERUGGEKEERD

Cornelis Droebel, de Minister van Toverkunst, bevestigde vrijdagavond in een korte verklaring dat Hij Die Niet Genoemd Mag Worden is teruggekeerd. {C "Tot mijn grote spijt moet ik bevestigen dat de tovenaar die zichzelf betitelt als Heer - nou, u weet wie ik bedoel - weer leeft en actief is," zei een vermoeid en geschokt ogende Droebel tegen de verzamelde pers. "Met bijna even grote spijt moet ik melding maken van de massale opstand van de Dementors van Azkaban, die duidelijk hebben gemaakt niet langer voor het Ministerie te willen werken. We geloven dat de Dementors momenteel de bevelen opvolgen van Heer - Dinges. {C We vragen de tovergemeenschap om waakzaam te blijven. Het Ministerie werkt op dit moment aan een handleiding met wenken voor de bescherming van woningen en personen, die binnen een maand gratis bij ieder tovergezin thuisbezorgd zal worden." {C De verklaring van de Minister leidde tot geschokte en angstige reacties binnen de tovergemeenschap, vooral omdat het :Ministerie woensdag jongstleden nog had benadrukt dat "de aanhoudende geruchten dat Jeweetwel is teruggekeerd volkomen ongegrond zijn". {C Er zijn nog weinig bijzonderheden bekend omtrent de gebeurtenissen die tot de ommezwaai van het Ministerie hebben geleid, al schijnt Hij Die Niet Genoemd Mag Worden met een selecte groep volgelingen (ook wel bekend als Dooddoeners) donderdagnacht het :Ministerie van Toverkunst te zijn binnengedrongen. {C Albus Perkamentus, die inmiddels weer benoemd is tot schoolhoofd van Zweinstein, lid van het Internationaal Overlegorgaan van :Heksenmeesters en Hoofdbewindwijzer van de Wikenweegschaar, was tot dusver niet bereikbaar voor commentaar. Perkamentus heeft het afgelopen jaar altijd volgehouden dat Jeweetwel niet dood was, zoals algemeen aangenomen en gehoopt werd, maar bezig was volgelingen te rekruteren voor een nieuwe greep naar de macht. Intussen is "De Jongen Die Bleef Leven" -

  • HARRY POTTER: DE UITVERKORENE?

Er blijven geruchten de ronde doen over de recente, mysterieuze opschudding op het Ministerie van Toverkunst, waarbij Hij Die :Niet Genoemd Mag Worden opnieuw gesignaleerd zou zijn. {C "We mogen er niet over praten, dus stel alsjeblieft geen vragen," zei een geagiteerde Revalideur die anoniem wilde blijven toen hij het Ministerie gisteravond verliet. {C Desondanks bevestigen hooggeplaatste bronnen binnen het Ministerie dat het incident plaatsvond in en rond de welhaast legendarische Hal der Profetieën. {C Hoewel woordvoerders van het Minsiterie tot nu toe geweigerd hebben te bevestigen dat zo'n ruimte zelfs maar zou bestaan, gelooft een steeds groter deel van de tovergemeenschap dat de Dooddoeners die momenteel een straf uitzitten in Azkaban wegens inbraak en poging tot diefstal, probeerden een profetie te stelen. Het is niet bekend om wat voor profetie het gaat, al wordt er druk gespeculeerd dat het Harry Potter zou betreffen, de enige persoon van wie bekend is dat hij de Vloek des Doods overleefd heeft en die op de avond in kwestie ook op het Ministerie aanwezig was. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze Potter betitelen als "de Uitverkorene" en geloven dat hij in de profetie genoemd wordt als de enige die ons zal kunnen verlossen van :Hij Die Niet Genoemd Mag Worden. Het is niet bekend waar de profetie, als die al bestaat, zich momenteel bevindt, alhoewel (lees verder op pagina 2, kolom 5)

  • SCHOBBEJAK VOLGT DROEBEL OP

Rufus Schobbejak, de voormalige nummer één van het Schouwershoofdkwartier op het Departement van Magische Wetshandhaving, zal :Cornelis Droebel opvolgen als Minister van Toverkunst. De benoeming is over het algemeen goed gevallen binnen de tovergemeenschap, al doken er enkele uren na de benoeming van Schobbejak al geruchten op over een conflict tussen de nieuwe :Minister en Albus Perkamentus, die onlangs opnieuw is aangesteld tot Hoofdbewindwijzer van de Wikenweegschaar. Woordvoerders van Schobbejak bevestigden dat hij direct nadat hij de hoogste baan bemachtigd had een ontmoeting had met :Perkamentus, maar weigerden iets los te laten over de besproken onderwerpen. Van Albus Perkamentus is bekend dat hij (lees verder op pagina 3, kolom 2)

  • MINISTERIE GARANDEERT VEILIGHEID VAN LEERLINGEN

Rufus Schobbejak, de kersverse Minister van Toverkunst, besprak vandaag de ingrijpende nieuwe maatregelen die het Ministerie genomen heeft om de veiligheid te verzekeren van de leerlingen die deze herfst terugkeren naar Zweinsteins Hogeschool voor :Hekserij en Hocus-Pocus.

"Om voor de hand liggende redenen geeft het Ministerie geen details vrij omtrent onze strenge nieuwe beveiligingsplannen," zei de Minister, al bevestigde een bron binnen het Ministerie dat de maatregelen defensieve spreuken en bezweringen omvatten, plus een complex geheel van tegenvervloekingen en een kleine, speciale eenheid van Schouwers die uitsluitend belast is met de bewaking van Zweinstein.

De meeste mensen lijken gerustgesteld door het doortastende optreden van het Ministerie wat betreft de veilighed van de leerlingen. Mevrouw Augusta Lubbermans zei: "Mijn kleinzoon Marcel - die trouwens een goede vriend is van Harry Potter en in juni nog samen met hem tegen de Dooddoeners heeft gevochten op het Ministerie -.

Andere kranten en tijdschriften uit de Harry Potterboeken

Verschijning

Severus-Snape-death-eaters-7536700-1920-1080

Severus Sneep met de Ochtendprofeet

Bron

Deze pagina is een (deelse) kopie van Wizardzone

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.