Harry Potter Wiki
Advertisement
Harry Potter Wiki
0.41 Ravenclaw Crest Transparent.png
Ravenklauw
Afdelings informatie
Stichter Rowena Ravenklauw
Kleuren Blauw en brons[1]
Dier Arend[1]
Element Lucht
Eigenschappen
 • Intelligentie
 • Verstand
 • Wijsheid
 • Creativiteit
 • Originaliteit
 • Individualiteit
 • Acceptatie[2]
Afdelingshoofd
Afdelingsspook Grijze Dame
Leerlingenkamer Ravenklauw Toren
Leden
"En bij het wijze Ravenklauw,
Vinden mensen met verstand,
Die geleerd en bij de pinken zijn,
Altijd wel een geestverwant.
"
—De Sorteerhoed[src]

Ravenklauw (Engels: Ravenclaw) is één van de vier afdelingen op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. Haar oprichtster was de middeleeuwse heks Rowena Ravenklauw. Leden van deze afdelingen worden gekenmerkt door hun verstand, leergierigheid en wijsheid. Het symbool is een arend en de afdelingskleuren zijn blauw en brons.[3] Het afdelingshoofd is Filius Banning en de afdelingsspook is de Grijze Dame, ook bekend als Helena Ravenklauw.[4]

Ravenklauw representeert het element lucht,[5] en om die reden zijn ook de afdelingskleuren gekozen; blauw en brons staan respectievelijk voor de lucht en adelaarsveren, wat beiden met het element lucht te maken heeft.[1] De zandloper met afdelingspunten bevat blauwe saffieren.

Eigenschappen

"Wijsheid zonder grens, is ieders liefste wens."
—Rowena Ravenklauw[src]

Ravenklauw's stichtster, Rowena Ravenklauw

Ravenklauw prijst leergierigheid, wijsheid, verstand en intelligentie in haar studenten.[3] Veel Ravenklauwen blijken dan ook academisch gemotiveerd en getalenteerde studenten. Ze prijzen zichzelf ook als origineel in hun ideeën en methoden. Het is dan ook niet ongebruikelijk om studenten van Ravenklauw te zien oefenen met verschillende soorten magie die de andere afdelingen soms mijden. Hermelien Griffel, een uiterst intelligente heks en de beste student in haar jaar, werd gesorteerd in Griffoendor, hoewel ze heeft toegegeven dat de Sorteerhoed serieus had overwogen haar in Ravenklauw te plaatsen.[6]

Meestal hardwerkend en ijverig, zoals vaak het geval is met intellectuelen met een aanleg voor academici, is het bekend dat sommige van de leerlingen gesorteerd onder de blauwbruine arend geneigd zijn om bepaalde sociale verwachtingen te verwerpen omwille van het bevredigen van hun eigen intellectuele nieuwsgierigheid. Sommige van hen werden uiteindelijk ook niet enkel geaccepteerd, maar zelfs beroemd, ondanks dat ze aanvankelijk werden onderworpen aan minachting voor hun verschillende eigenaardigheden. Loena Leeflang was bijvoorbeeld zo'n student: Op zijn zachts gezegd excentriek, was ze een student van Ravenklauw die aanvankelijk werd gepest vanwege haar openlijke uitdaging van conventionaliteit, maar werd uiteindelijk een beroemde tovenaars-bioloog en bekend om haar deelname aan de legendarische strijd van de Slag om Zweinstein en voorgaande lidmaatschap bij de Strijders van Perkamentus. Een ander voorbeeld is professor Filius Banning, een half-kobold die mogelijk al eerder in zijn leven werd geminacht door zijn korte gestalte, maar later een befaamde duelleerkampioen werd en vervolgens één van de beste en meest kundige leraren Bezweringen van de toverwereld werd tijdens zijn dienstverband op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus (de beste, volgens sommige van zijn studenten).

Ravenklauwen zijn vaak nieuwsgierig naar de wereld en letten op de wereld om hen heen. Ravenklauwen staan bekend als logisch en rationeel.

Desondanks waren niet alle Ravenklauwen gemotiveerd door academische bekwaamheid. Voorbeelden van dergelijke personen waren onder meer Gladianus Smalhart en Cho Chang, die beiden de goede naam en bekendheid van hun afdeling wilden gebruiken, zoals de verwachtingen van bepaalde academische vaardigheden die zijn verbonden aan het worden gesorteerd in deze afdeling, en het vaak enigszins natuurlijke vermogen van haar leden om populariteit te verwerven bij hun leeftijdsgenoten (met name het geval bij eerstgenoemde). Dit bewijst dat een goede student niet noodzakelijk een goede heks of tovenaar hoeft te zijn.

Reputatie

"Ik heb in mijn derde jaar grote problemen gehad door met een klassenoudste van Ravenklauw te duelleren. Hij beweerde dat Brenda Wendekind in zijn afdeling zat, in plaats van de mijne."
—Een Huffelpuffer met een intelligente heks in hun afdeling[src]

Een adelaar, het symbool van Ravenklauw

Volgens Gemma Farley, klassenoudste van Zwadderich, zijn Ravenklauwen zo extreem competitief als het gaat om academische successen, dat ze elkaar (en waarschijnlijk ook andere studenten) willen overschaduwen, met het oog op het behalen van goede resultaten. Daarnaast beweerd de klassenoudste van HuffelpufGabriel Struman, dat ze zo trots zijn op het succes van beroemde leden, zoals Laverne de Montmorency, dat zij graag aanspraak maken op iedere intelligente heks of tovenaar als lid van Ravenklauw, zoals Brenda Wendekind, terwijl zij in feite een Huffelpuf was. Sommige Ravenklauwen, zoals Uric het Warhoofd, staan ook bekend om hun excentriciteit.

Het afdelingsspook, de Grijze Dame

Ravenklauw lijkt een lichte rivaliteit met de andere afdelingen te hebben, behalve met Zwerkbal. Harry Potter geloofde echter dat ze meer aan de kant van Griffoendor stonden, wanneer het gaat om de rivaliteit tegen Zwadderich, net als Huffelpuf. Echter bleek tijdens het Toverschool Toernooi in 1994 dat de meeste Ravenklauwen meer de kampioen van Huffelpuf, Carlo Kannewasser, ondersteunde dan Harry.[7] Ze geloofden dat Harry had vals gespeeld om mee te kunnen doen en dat Carlo de ware kampioen van Zweinstein was. Daarentegen hebben veel Ravenklauwen (zoals Cho Chang) zich uiteindelijk bij de Strijders van Perkamentus gevoegd en vochten ze samen met Griffoendor en Huffelpuf mee in de Slag om Zweinstein. Ook richtte zij haast op exact hetzelfde moment als Huffelpuf hun toverstokken op Patty Park en de andere Zwadderaars, toen de eerstgenoemde Harry Potter wilde overhandigen aan Heer Voldemort en zijn leger van Dooddoeners.

Binnen de afdeling staan ze echter bekend om het verwelkomen en aanmoedigen van creativiteit, excentriciteit en individualiteit en om zeer tolerant te zijn.

Leerlingenkamer

Deurklopper: "Wat kwam er eerst, de feniks of het vuur?"
Loena Leeflang: "Nou, in dat geval zou ik zeggen dat een cirkel geen begin heeft."
Deurklopper: "Goed geredeneerd."
— Loena lost een raadsel op om de Ravenklauw Toren binnen te komen[src]

Leerlingenkamer van Ravenklauw

De Ravenklauw leerlingenkamer bevindt zich in één van de torens van het kasteel en is breed en rond. Je moet een nauwe wenteltrap beklimmen om er te komen. Het heeft sierlijke boogramen, en de muren zijn bekleed met blauwe en bronzen zijde. Het koepelvormige plafond is beschilderd met sterren, die worden weerspiegeld in het nachtblauwen tapijt. Tafels, stoelen en boekenkasten staan verdeeld over de gehele ruimte, en een witmarmeren beeld van Rowena Ravenklauw bevindt zich naast de deur die leidt naar de slaapzalen boven. Harry Potter bezocht de leerlingenkamer in 1998 om te zoeken naar aanwijzingen naar de locatie van één van Voldemort's Gruzielementen.

In tegenstelling tot de andere leerlingenkamers, moet er een logisch raadsel, gegeven door een brozen adelaar-vormige deurklopper, worden beantwoord om het te kunnen betreden.[4] Dit kan problemen veroorzaken doordat iedereen met genoeg intellect de leerlingenkamer zou kunnen betreden, zoals blijkt in 1998, toen professor Anderling geen problemen had met het beantwoorden van het raadsel (dit komt doordat, net als bij Hermelien, de Sorteerhoed niet kon kiezen tussen Griffoendor en Ravenklauw). Hermelien verklaarde echter in haar eerste jaar dat, bij het ontcijferen van het ingewikkelde raadsel onder het luik van Pluisje, de meeste heksen en tovenaars geen gevoel hebben voor logica. Dit is iets wat Ravenklauw waarschijnlijk zelf ook doorhad, wat de reden kan zijn geweest dat ze er voor heeft gekozen om raadsels in plaats van wachtwoorden te gebruiken.

Afdelingshoofd

Het afdelingshoofd voor en tijdens Harry's schooltijd was Filius Banning. Het is niet bekend wanneer hij afdelingshoofd werd, maar wel dat hij in 1971 al Bezweringen gaf. Het is ook niet bekend wie hij heeft opgevolgd.

Bekende Ravenklauwen

Ravenklauw Periode op Zweinstein Notities
Helena Ravenklauw[8] Stichters' tijd Dochter van de stichtster van de afdeling, gedood tijdens haar schooltijd.[9] Werd later het afdelingsspook.
Uric het Warhoofd[2] Middeleeuwen Beroemd om zijn excentrieke gewoonten, zoals het dragen van een kwal als hoed en slapen in een kamer met vijftig Augureien.
Ignatia Wildsmid[2] c. 1238 - 1245 Uitvindster van Brandstof.
Joris Heerald[2] Onbekend Was Minister van Toverkunst van 1923 - 1925.
Laverne de Montmorency[2] c. 1834 - 1841 Uitvindster van de verschillende Liefdesdrankjes.
Basil Fronsac Midden 19de eeuw (hoogstwaarschijnlijk) Was Schoolhoofd ergens voorafgaand aan Armando Wafelaar.
Perpetua Vanvelden[2] c. 1911 - 1918 Uitvindster van de Lunascoop.
Garrick Olivander[10] Onbekend Getalenteerde en beroemde toverstokkenmaker.
Jenny Warren c. 1940 - 1943 Werd gedood door de Basilisk van Zalazar Zwadderich en is nu een geest die op het meisjestoilet op de eerste verdieping rondwaart.
Milene Boterberg[2] Onbekend Was Minister van Toverkunst van 1980 tot 1990.
Filius Banning[8][11] Werd later leraar Bezweringen en afdelingshoofd van Ravenklauw.
Xenofilus Leeflang[12] Onbekend Werd later de redacteur van de Kibbelaar.
Gladianus Smalhart[13] 1975 - 1982 Beroemde auteur en avonturier, later ontmaskerd als fraudeur. Diende als leraar Verweer Tegen de Zwarte Kunsten in het schooljaar van 1992-1993. Is nu een gevaar voor zichzelf in St. Holisto's na een terugkaatsende Vergetelheidsspreuk.
Sybilla Zwamdrift[14] Onbekend Sinds 1981 lerares Waarzeggerij op Zweinstein. Voorspelde de geboorte van degene die de kracht had om de Heer van het Duister te verslaan.
Quirinus Krinkel[15] Jaren 1960 of 1970 (mogelijk) Leraar Dreuzelkunde, tijdens het schooljaar van 1991-1992 leraar Verweer Tegen de Zwarte Kunsten en gastheer voor Heer Voldemort's lichaamsloze ziel.
Robert Hilliard[2] Jaren 1980 en 1990 Een Klassenoudste.
Patricia Hazelaar 1987 - 1994 Een Klassenoudste, datete in 1992 met Percy Wemel.
Robbie Davids 1989 - 1996[16] Jager van het Zwerkbalteam van Ravenklauw tijdens het schooljaar van 1995-1996.
Kanters Jaren 1990 Jager en aanvoerder van het Zwerkbalteam van Ravenklauw van 1993 tot 1995.
Pieren
Teutel Verloor 10 afdelingspunten door Sneep na te zijn betrapt in de rozentuin met Stalpeert tijdens het Kerstbal in 1994.
Alfons Gasthuis 1990 - 1997 Lid van de Slakkers.
Cho Chang Zoeker van het Zwerkbalteam van Ravenklauw van minimaal 1993 tot 1997; lid van de Strijders van Perkamentus. Harry Potter's jeugdliefde in zijn vijfde jaar.
Eddie Kamerling
Marina Elsdonk Lid van de Strijders van Perkamentus (verraadde de S.V.P. aan Dorothea Omber).
Anton Goldstein 1991 - 1998 Een Klassenoudste en lid van de Strijders van Perkamentus.
Lisa Turpijn
Amanda Brokkeling
Michel Kriek Lid van de Strijders van Perkamentus. Datete Ginny Wemel en later Cho Chang.
Padma Patil Een Klassenoudste en lid van de Strijders van Perkamentus.
Terry Bootsman Lid van de Strijders van Perkamentus.
Loena Leeflang 1992 - 1999 Lid van de Strijders van Perkamentus en goede vriendin van Harry Potter, Ron Wemel, Hermelien Griffel, Marcel Lubbermans en Ginny Wemel. Trouwde uiteindelijk met Rolf Scamander en werd een magie-zoöloog.
Ellen Vrolijk 1994 - 2001
Sextus Aardveil

Trivia

Screenshot 883.png
 • In de boeken zijn de afdelingskleuren van Ravenklauw blauw en brons; In de films werden ze echter veranderd in blauw en zilver. Dit gebeurde ook met het symbool wat een adelaar in de boeken was, maar een raaf in de films (hoewel er in de laatste film een adelaar als mascotte van Ravenklauw verschijnt).
 • Adelaars zijn een symbool voor een bredere visie en de kracht van de geest en het hart.
 • In Harry Potter en de Orde van de Feniks werd onthuldt dat de Sorteerhoed oorspronkelijk had overwogen om Hermelien Griffel vanwege haar intelligentie in Ravenklauw te sorteren, maar uiteindelijk besloot haar in Griffoendor te plaatsen.
 • Basil Fronsac was hoogstwaarschijnlijk een Ravenklauw.
 • Gladianus Smalhart zat in Ravenklauw. Dit is te zien op zijn Zwerkbal-uniform op een foto van hem op Zweinstein, en werd later door J.K. Rowling bevestigd op Pottermore .
 • In de Roemeense versies is Ravenklauw veranderd naar "Ochi-de-șoim", wat letterlijk "Oog-van-havik" betekend. Dit is waarschijnlijk gedaan, omdat raven bekend staan als tekenen van de dood of gevaar en de studenten van Ravenklauw een bredere manier van denken hebben, en slim en geestig zijn.
 • In de oorspronkelijke Italiaanse edities van de eerste drie boeken werd Ravenklauw veranderd in Pecoranera (zwart schaap). Vervolgens werd de naam veranderd in Corvonero (zwarte kraai of zwarte raaf).
 • In de Braziliaanse versies is Ravenklauw veranderd in "Corvinal", aangezien het woord "corvo" Portugees is voor "raaf".
 • In de Franse versies is Ravenklauw veranderd in "Serdaigle", wat in het Nederlands "arend's klauw" betekend.
 • De leerlingenkamer van Ravenklauw verschijnt niet in Harry Potter en de Relieken van de Dood deel 2 , maar het is wel mogelijk om het trappenhuis in de toren te zien. De deur van de leerlingenkamer is ook nog te zien. Dit geldt ook voor LEGO Harry Potter: Years 5-7.
 • Minerva Anderling was een Hoedstilde, met ongeveer gelijke eigenschappen van zowel Ravenklauw als Griffoendor; de Sorteerhoed plaatste haar in Griffoendor. Hermelien Griffel werd ook bijna gesorteerd in Ravenklauw, maar ook in haar geval werd gekozen voor Griffoendor. Filius Banning zat in dezelfde situatie tijdens het sorteren, maar in zijn geval besloot de Sorteerhoed hem juist in Ravenklauw te plaatsen. 
 • Isolde Sayre, stichtster van Ilbermorger Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus, wilde als kind een Ravenklauw zijn, maar mocht nooit naar Zweinstein. Haar keuze voor blauw als kleur voor het schooluniform van Ilbermorger werd geïnspireerd door Ravenklauw. 
 • In de filmversie van Harry Potter en de Steen der Wijzen worden er tijdens de sorteerceremonie geen studenten van Ravenklauw gesorteerd.

Afdelingsbeker op Pottermore

 • Ravenklauw werd derde voor de eerste afdelingsbeker met 71.815.917 afdelingspunten.
 • Ravenklauw werd vierde voor de tweede afdelingsbeker met 45.455.773 punten.
 • Ravenklauw werd tweede voor de derde afdelingsbeker met 26.916.164 punten.
 • Ravenklauw werd vierde voor de vierde afdelingsbeker met 24.567.337 punten.
 • Ravenklauw won de vijfde afdelingsbeker met 28.048.578 punten.
 • Ravenklauw won de zesde afdelingsbeker met 32.377.299 punten en werd daarmee de enige afdeling die tweemaal achtereenvolgens de afdelingsbeker won.
 • Ravenklauw werd derde voor de zevende en achtste afdelingsbekers met respectievelijk 49.775.819 en 23.712.525 punten.

Verschijning

Zie ook

Referenties

 1. 1,0 1,1 1,2 Writing by J.K. Rowling: "Colours" op Pottermore
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Pottermore introducties van de afdelingen#Ravenklauw (gearchiveerd)
 3. 3,0 3,1 Harry Potter en de Steen der Wijzen, Hoofdstuk 7 (De Sorteerhoed)
 4. 4,0 4,1 Harry Potter en de Relieken van de Dood, Hoofdstuk 29 (Het Verloren Diadeem)
 5. The Leaky Cauldron en Mugglenet interview met J.K. Rowling op 16 juli 2005
 6. Harry Potter en de Orde van de Feniks
 7. Harry Potter en de Vuurbeker
 8. 8,0 8,1 F.A.Q. question op J.K. Rowling's officiële website (gearchiveerd)
 9. Volgens "The secret lives and deaths of the Hogwarts ghosts" op Pottermore verraadde ze haar moeder enkele jaren in haar magische opleiding door het diadeem te stelen – in de overtuiging dat het haar krachtig zou kunnen maken – en weg te rennen van Zweinstein. Het verraad beschaamde Rowena, die niemand vertelde dat het diadeem was vermist. Op haar sterfbed stuurde ze een jongeman om Helena te zoeken, zodat ze haar dochter nog één laatste keer kon zien.
 10. Writing by J.K. Rowling: "Mr. Ollivander" op Pottermore
 11. "Filius Flitwick fact file" op Pottermore
 12. In Harry Potter: The Artifact Vault, een officieel erkend boek, wordt Xenofilus, in het hoofdstuk over het diadeem van Ravenklauw, beschreven als een Ravenklauw, net als zijn dochter. Details in het boek worden als canon beschouwd, tenzij ze door hogere bronnen worden tegengesproken.
 13. Writing by J.K. Rowling: "Gilderoy Lockhart" op Pottermore
 14. Writing by J.K. Rowling: "Sybill Trelawney" op Pottermore
 15. Writing by J.K. Rowling: "Professor Quirrell" op Pottermore
 16. Robbie moet ouder zijn dan Harry Potter, gezien Fleur Delacour hem af wees als een "kleine jongen" maar met Robbie naar het Kerstbal ging. Hij was aanvoerder van het Zwerkbalteam van Ravenklauw voor op zijn minst Harry's derde jaar, waardoor hij ongeveer twee jaar ouder was dan Harry.

Bron

Deze pagina is een (gedeeltelijke) kopie en vertaling van de Engelse Harry Potter Wiki


Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus
Afdelingen van Zweinstein:
Gryffindorcrest.jpg Hufflepuffcrest.jpg Ravenclawcrest.jpg Slytherincrest.jpg
Naam van Stichter:
Goderic Griffoendor · Helga Huffelpuf · Rowena Ravenklauw · Zalazar Zwadderich
Afdelingshoofden:

Minerva Anderling · Pomona Stronk · Filius Banning · Hildebrand Slakhoorn

Afdelingsspoken:

Haast Onthoofde Henk · Dikke Monnik · Grijze Dame · Bloederige Baron

Advertisement