"Wijs me de weg!"
Dit artkel gaat over de broer van Sirius Zwarts. Wellicht zoek je naar de zoon van Sirius Zwarts II en Hesper Grondel.


RegulusPM.png
Regulus Zwarts
Biografische informatie
Geboren

1961[1]

Groot-Brittannië
Gestorven

1979[1] (18 jaar)

De Grot, Groot-Brittannië
Bloed status Volbloed
Schuilnaam R.A.Z.
Titel(s)
Fysieke beschrijving
Species Mens
Geslacht Man
Haar kleur Donker[2]
Huid Kleur Bleek
Familie informatie
Familie
Magische kenmerken
Affiliatie
Afdeling Zwadderich
Trouw


"Ik heb het echte Gruzielement gestolen en ben van plan het zo snel mogelijk te vernietigen. Ik bereid me voor op de dood in de hoop dat u weer sterfelijk zult zijn als u uiteindelijk uw gelijke ontmoet..."
—Regulus' afscheidsbrief aan Voldemort[src]

Regulus Arcturus[2] Zwarts (Engels: Regulus Arcturus Black) was een Engelse volbloed tovenaar, geboren als zoon van Orion en Walburga Zwarts, en de jongere broer van Sirius Zwarts. Hij was lid van het Geslacht Zwarts, een oude tovenaarsfamilie, die waarschijnlijk dateert uit de middeleeuwen. In 1972 studeerde hij aan Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus en werd in de afdeling Zwadderich gesorteerd. Regulus werd in zijn jeugd een Dooddoener, maar liep over toen hij ontdekte wat Heer Voldemort zou doen om zijn doelen te bereiken. Hij werd gedood na het verkrijgen van het Medaillon van Zalazar Zwadderich in 1979.

Biografie[bewerken | brontekst bewerken]

Jeugd[bewerken | brontekst bewerken]

"Omdat ik ze niet meer kon uitstaan: mijn ouders met hun obsessie voor bloedzuiverheid en hun overtuiging dat je een soort koning was als je de naam Zwarts droeg... mijn halfgare broer die stom genoeg was om hen te geloven... daar heb je hem. Hij was jonger dan ik, en een veel betere zoon, zoals ik altijd te horen kreeg."
Sirius Zwarts herinnert zijn broer[src]

Regulus werd geboren in 1961 in de rijke, volbloed Zwarts familie, als de jongste zoon van Orion en Walburga Zwarts en jongere broer van Sirius Zwarts. Er wordt aangenomen dat hij is vernoemd naar zijn oudoom, ook Regulus genaamd, en zijn grootvader aan vaderszijde Arcturus. Familieleden omvatten Bellatrix van Detta, een loyale Dooddoener van Heer Voldemort, Andromeda Tops, die trouwde met een Dreuzelgeborene en vervolgens werd verstoten door de familie, en Narcissa Malfidus, die trouwde met Dooddoener Lucius Malfidus.

De Zwartsen in de vroege jaren zeventig. Van links naar rechts: Orion, Regulus, Walburga en Sirius

Regulus' ouders beschouwden hem als heel anders dan zijn oudere broer Sirius Zwarts. Hoewel Sirius de oudste zoon en erfgenaam was, volgde hij op geen enkele manier de familietradities van de Zwarts op, in tegenstelling tot Regulus. Hun ouders keurden dit af en Sirius werd later in de afdeling Griffoendor gesorteerd toen hij aan Zweinstein studeerde. Als gevolg hiervan verliet Sirius op zestienjarige leeftijd het ouderlijk huis en werd vervolgens door zijn ouders verstoten en van het wandtapijt geschroeid, zoals een paar jaar eerder Andromeda Tops was overkomen. Regulus werd daarentegen door zijn ouders bewonderd om zijn loyaliteit jegens zijn familie en het in stand houden van hun tradities.

Regulus met zijn teamgenoten en Slakhoorn

Regulus, in tegenstelling tot Sirius, werd gesorteerd in Zwadderich en werd lid van het Zwerkbalteam van zijn afdeling. Harry Potter ontdekte jaren later een foto van het team van Regulus, en suggereerde dat hij een positie als Zoeker bekleedde, gebaseerd op de zitplaatsen.[2] Hij was lid van De Slakkers,[3] en ging naar Zweinstein van ongeveer 1972 tot 1979.

Leven als Dooddoener[bewerken | brontekst bewerken]

"Ze gaan allemaal over Voldemort. Blijkbaar was Regulus al een tijdje een fan voor hij zich bij de Dooddoeners aansloot..."
—Een collage krantenknipsels in Regulus' kamer[src]

Al vanaf jonge leeftijd bewonderde Regulus Heer Voldemort en had hij de ambitie om later in zijn leven een Dooddoener te worden. Regulus had verscheidene foto's en artikelen over de Heer van het Duister en zijn volgelingen uit de Ochtendprofeet geknipt, die in zijn slaapkamer bij een schilderij van zijn familiewapen hingen. Regulus ontving zijn Duistere Teken rond de leeftijd van zestien, wat zijn familie goedkeurde omdat Voldemort werd gezien als het perfecte voorbeeld voor het streven naar zuiverbloed-suprematie over andere tovenaars en Dreuzels. Hoewel zijn ouders zelf nooit Dooddoeners waren, waren ze het eens met veel van Heer Voldemort's eigen overtuigingen.[4]

Nadat hij een Dooddoener was geworden, begon Regulus te overwegen Heer Voldemort in de steek te laten, deels omdat zijn meester de loyale Huis-elf Knijster martelde en wilde doden, terwijl hij de veiligheidsmaatregelen voor één van zijn Gruzielementen opstelde.[2]

Ontdekking van Voldemort's Gruzielementen[bewerken | brontekst bewerken]

"Nee, hij is vermoord door Voldemort. Of waarschijnlijk alleen op bevel van Voldemort; ik betwijfel of Regulus ooit belangrijk genoeg was om door Voldemort zelf te worden gedood. Voorzover ik heb kunnen nagaan, raakte hij in paniek toen hij hoorde wat hij allemaal moest doen nadat hij eenmaal in de organisatie verstrikt was geraakt, en probeerde hij terug te krabbelen. Nou, je kunt niet zomaar tegen Voldemort zeggen dat je een andere baantje zoekt. Of je dient hem je leven lang, of je gaat eraan."
Sirius Zwarts' versie van Regulus' dood[src]

Tegen 1979 begon Regulus te twijfelen over het dienen als Dooddoener, maar aarzelde om op te treden tegen de Dooddoeners en Voldemort. Op een dag vroeg Voldemort Regulus om het gebruik van zijn huiself, Knijster, wat Regulus enthousiast accepteerde omdat hij zijn meester wilde behagen. Voldemort gebruikte Knijster om de verdediging rondom zijn medaillon-Gruzielement te testen, en liet hem achteraf stervend achter. Knijster wist te ontsnappen met behulp van huis-elfenmagie en vertelde Regulus wat er was gebeurd. Regulus kwam erachter dat het medaillon een Gruzielement was en de reden was voor Voldemort's onsterfelijkheid.

Regulus' brief aan Voldemort

Dit was de doorslaggevende factor voor Regulus' afvalligheid. Hij maakte een duplicaat van het medaillon en plaatste er een briefje in voor iedereen die het Gruzielement wilde vernietigen, en beval vervolgens Knijster hem naar de plek te brengen waar het echte medaillon verborgen was. Knijster leidde Regulus langs de verdedigingswerken van de grot. Op het eiland met het bassin dat het medaillon bevatte, beval Regulus Knijster zodra de toverdrank verdwenen was het medaillon te vervangen door de namaak, vervolgens zonder hem te ontsnappen en een manier te vinden om het Gruzielement te vernietigen. Regulus dronk de toverdrank zelf en toen hij water uit het meer probeerde te pakken om zijn dorst te lessen, werd hij door Necroten naar zijn dood gesleurd. Knijster gehoorzaamde het laatste bevel van zijn meester en verwisselde de medaillons voordat hij ontsnapte. Ondanks zijn inspanningen was hij echter niet in staat om het Gruzielement te vernietigen.

Regulus' vader, Orion, stierf ook ergens in 1979.

Nalatenschap[bewerken | brontekst bewerken]

"Vecht! Vecht! Vecht voor mijn meester, de verdediger van de huis-elfen! Vecht tegen de Heer van het Duister, in naam van dappere Regulus! Vecht!"
Knijster spoort de huiselfen van Zweinstein aan om te vechten in de naam van Regulus en Harry Potter[src]

De werkelijke omstandigheden van Regulus' dood waren volledig onbekend voor de leden van zijn familie, aangezien hij Knijster had gevraagd de gebeurtenissen in de grot geheim te houden, omdat dit veiliger zou zijn voor de familie.[2] Sirius Zwarts, die de waarheid niet kende, begon te geloven dat Regulus gewoon te diep verstrikt was geraak en werd vermoord omdat hij er tussenuit probeerde te knijpen als Dooddoener.[4] Remus Lupos was ervan overtuigd dat Regulus had geprobeerd zich terug te trekken als Dooddoener en merkte op dat hij dacht dat Regulus nog "een paar dagen" na zijn afvalligheid in leven was voordat hij werd gedood.

In 1997 vertelde Knijster Harry Potter, Ron Wemel en Hermelien Griffel van Regulus' poging om het Gruzielement te vernietigen, daar zelf bij aanwezig te zijn geweest, omdat het trio ook probeerde Voldemort's Gruzielementen te vernietigen. Ze beseften toen dat Regulus de R.A.Z. was die het briefje aan Heer Voldemort had ondertekend. Als gevolg hiervan gaf Harry Knijster het vervalste medaillon waarmee Regulus het echte medaillon had vervangen, wat Harry's eigen respect voor de huiself weergaf. Knijster verdiende later dit respect door vervolgens meer respect te tonen voor Harry, Ron en Hermelien. Het echte medaillon werd later vernietigd door Ron Wemel met het Zwaard van Goderic Griffoendor, waardoor eindelijk werd bereikt wat Regulus had willen doen.

Tijdens de Slag om Zweinstein beval Knijster, nadat hij veel van de huis-elfen van de school had verzameld om hem te helpen, hen om te vechten voor Regulus terwijl ze met messen in de enkels en schenen van de Dooddoeners staken.[5]

Uiterlijk[bewerken | brontekst bewerken]

"Hij herkende Regulus meteen als de jongen in het midden van de voorste rij: hij had hetzelfde donkere haar en de enigszins hooghartige uitdrukking van zijn broer, maar was kleiner, lichter gebouwd en een stuk minder knap dan Sirius."
—Beschrijving van Regulus[src]

Van Regulus is bekend dat hij op zijn oudere broer leek, met het donkere haar en de hooghartige uitdrukking dat gebruikelijk is in hun familiegeschiedenis. Harry Potter was van mening dat Regulus, "kleiner, lichter gebouwd en een stuk minder knap dan Sirius" was.[2] Als Dooddoener droeg hij het Duistere Teken aan de binnenkant van zijn linker onderarm.

Persoonlijkheid[bewerken | brontekst bewerken]

"Jarenlang sprak hij over de Heer van het Duister, die ervoor zou zorgen dat tovenaars zich niet meer hoefden te verschuilen maar juist zouden heersen over Dreuzels en Modderbloedjes... en toen hij zestien was, sloot Meester Regulus zich bij de Heer van het Duister aan."
Knijster zijn herinnering aan Regulus[src]

Regulus, gesorteerd in Zwadderich, wilde graag gelijkenis vertonen met zijn ouders, in tegenstelling tot Sirius, die liever verschil toonde. Regulus' ouders hadden een voorkeur voor zuiverbloedige tovenaars, dus er wordt aangenomen dat Regulus dit ook deed toen hij opgroeide. Regulus' kamer hing vol met banieren van Zwadderich, in tegenstelling tot die van Sirius, wiens kamer vol hing met die van Griffoendor. Harry vergeleek op een gegeven moment het naambordje met iets wat Percy Wemel geschreven zou kunnen hebben, wat enkele overeenkomsten in persoonlijkheid suggereert, namelijk hooghartigheid en pompeusheid.

Net als zijn ouders bewonderde Regulus Heer Voldemort en geloofde dat hij een grote duistere tovenaar was. Nadat hij een Dooddoener werd, besefte hij echter hoe wanhopig zijn meester was om zijn doelen te bereiken, waaruit blijkt dat Regulus hogere morele waarden had ondanks zijn algemene overtuigingen. Regulus ontdekte later de creatie van de Heer van het Duister van (minstens één) Gruzielement en wat ze betekenden. Nadat hij zich tegen zijn meester had gekeerd, besloot hij het medaillon te vernietigen terwijl hij zichzelf opofferde in het proces, dat zowel zijn moed als onbaatzuchtigheid toonde. Hij beval Knijster (de familiehuis-elf) om zijn familie niet te vertellen wat er was gebeurd om hun veiligheid te waarborgen. Dit toont hoeveel hij om Knijster en zijn familie, inclusief Sirius, gaf, ondanks hun vervreemding, terwijl verder wordt geïllustreerd dat hij bereid was om zichzelf op te offeren voor mensen die hij lief had. Regulus had ook respect voor Knijster, en behoorde net als vele tot degenen die geloofden dat Voldemort zou worden vernietigd door de Uitverkorene.

Magische vaardigheden[bewerken | brontekst bewerken]

 • Vliegen: Regulus speelde als Zoeker voor het Zwerkbalteam van Zwadderich gedurende zijn tijd op Zweinstein, wat betekent dat hij een zeer volleerde en bekwame bezemsteelvlieger was en zeer begaafd in Zwerkbal, of althans in zijn jeugd.
 • Zwarte Kunsten: Als voormalig Dooddoener zou Regulus enige vaardigheid en bekwaamheid hebben gehad in duistere spreuken en bezweringen. Regulus had ook uitstekende en esoterische kennis van zeer geavanceerde duistere magie, aangezien hij intelligent en deskundig genoeg was om te weten wat Gruzielementen zijn, Zwarte Kunsten van het hoogste niveau die slechts zeer weinigen ooit zouden kennen, en achterhaalde dat Voldemort er één had gemaakt, terwijl geen van de andere Dooddoeners dit wisten. Hij slaagde er ook in om langs de verdedigingen te glippen die Voldemort over het medaillon had geplaatst en wist het te verkrijgen in de Grot, hoewel dit ten koste ging van zijn eigen leven door toedoen van Voldemort's Necroten in de wateren van de grot.

Relaties[bewerken | brontekst bewerken]

Zwarts familie[bewerken | brontekst bewerken]

Sirius Zwarts, zijn oudere broer

Regulus en zijn ouders, Orion en Walburga, hadden een goede relatie. Omdat zijn broer, Sirius, de ideologie van zijn ouders niet deelde, vertelden hun ouders aan Sirius dat Regulus "een veel betere zoon" was dan hij. Regulus' ouders waren erg blij dat hun zoon in Zwadderich werd gesorteerd en dat hij een Dooddoener werd nadat hij Zweinstein had verlaten, hoewel zij zelf geen Dooddoeners waren. Regulus' ouders waren echter geschokt toen ze hoorden wat Voldemort zou doen om zijn doelen te bereiken.

Regulus en zijn oudere broer Sirius hadden geen goede relatie na hun respectievelijke sorteringen, deels omdat Sirius in Griffoendor werd gesorteerd. Sirius had ook een hekel aan Regulus vanwege zijn ambitie om een Dooddoener te worden, maar hij wist niet dat Regulus later probeerde één van Voldemort's Gruzielementen te vernietigen. Sirius betreurde hoe jong zijn broer stierf en wenste dat Regulus niet zo zachtaardig was geweest in wat zijn ouders hem hadden opgedragen. Sirius spreekt in eerste instantie met spot over zijn jongere broer, hoewel zijn gevoelens later lijken te vertederen.

Regulus' ouders op de stamboom

Regulus' relaties met andere familieleden, zoals zijn nichten Bellatrix, Andromeda en Narcissa, is onbekend. Het is waarschijnlijk dat hij goed overweg kon met Bellatrix en Narcissa, omdat ze allemaal voorstander waren van zuiverbloed-suprematie en betrokken waren bij de Dooddoeners. Het is mogelijk dat hij en Andromeda niet hecht waren, omdat de laatstgenoemde werd beschouwd als een bloedverrader voor het trouwen met Ted Tops, een Dreuzelgeborene. Ze werd ook verwijderd van het wandtapijt met de Zwarts stamboom.

Heer Voldemort[bewerken | brontekst bewerken]

"Aan de Heer van het Duister. Ik weet dat ik al lang dood zal zijn voor u dit leest, maar ik wil dat u weet dat ik uw geheim ontdekt heb. Ik heb het echte Gruzielement gestolen en ben van plan het zo snel mogelijk te vernietigen. Ik bereid me voor op de dood in de hoop dat u weer sterfelijk zult zijn als u uiteindelijk uw gelijke ontmoet. R.A.Z."
—Regulus Zwarts' brief aan Heer Voldemort[src]

Heer Voldemort, zijn voormalige meester

Vanaf jonge leeftijd bewonderde Regulus de Heer Voldemort, omdat hij dezelfde ideologie had als de Heer van het Duister. Voldemort dacht dat Regulus een loyale dienaar was, aangezien hij hem genoeg vertrouwde om hem te vragen Knijster, zijn huis-elf, te lenen. Voldemort wilde zijn magische beschermingen testen en ging met Knijster naar de grot. Toen Voldemort Knijster opdracht gaf een toverdrank te drinken, gehoorzaamde de huis-elf. Voldemort liet de huis-elf achter om te sterven en verliet de grot, lachend om Knijster. De huis-elf verdween echter en vertelde Regulus wat er was gebeurd. Regulus besloot dat hij Voldemort niet langer meer wilde dienen en ontdekte ook dat Voldemort een Gruzielement had gecreëerd. Regulus ging met Knijster naar de grot om het Medaillon van Zalazar Zwadderich te verkrijgen en dronk de toverdrank. Hij beval vervolgens Knijster het medaillon mee te nemen en te vertrekken. Regulus slaagde er niet in het Gruzielement te vernietigen, maar was wel de eerste persoon die te weten kwam over Voldemort's Gruzielementen.

Knijster[bewerken | brontekst bewerken]

Knijster, zijn familie's voormalige huis-elf

Knijster, de huis-elf van de Zwarts familie, was zeer loyaal aan Regulus, die altijd beleefd naar hem was. Knijster respecteerde Regulus enorm, en hij diende Heer Voldemort toen deze Regulus vroeg hem een huis-elf te lenen.

Voldemort wilde in feite de magische bescherming van één van zijn Gruzielementen testen. Voldemort gaf Knijster de opdracht een toverdrank te drinken, wat de huis-elf gehoorzaamde. Knijster leed vreselijk toen hij de toverdrank dronk en hij wilde dat water de brandende dorst die daaruit voortvloeide leste. Hij probeerde wat uit het nabijgelegen meer te halen, maar werd gegrepen door de Necroten. Omdat Regulus hem echter had gevraagd terug te komen nadat hij de taak van Voldemort had volbracht, Verdwijnselde Knijster en vertelde Regulus wat er was gebeurd. De manier waarop Voldemort Knijster had behandeld en de kennis van zijn Gruzielement verontrustte Regulus, waardoor hij zich uiteindelijk tegen zijn voormalige meester zou keren. Wetende dat hij de Dooddoeners niet kon verlaten en blijven leven, vroeg Regulus aan Knijster om hem terug naar de Grot te brengen. Dit keer was het Regulus die de toverdrank dronk. Nadat hij Knijster had laten beloven dat hij Walburga hier niets over zou vertellen, verwisselde Regulus de medaillons en vertelde Knijster om te vertrekken en het Gruzielement-medaillon mee te nemen. Lijdend aan de krankzinnige dorst veroorzaakt door de toverdrank, werd Regulus naar beneden getrokken en gedood door de Necroten in het meer.

Knijster was uiterst bedroefd door de dood van Regulus. Het was de wetenschap dat Harry, Ron en Hermelien hetzelfde probeerde te doen als Regulus wat Knijster aan Harry's kant bracht. Hij vocht in 1998, tijdens de Slag om Zweinstein, tegen de Dooddoeners van Voldemort in naam van Regulus.

Etymologie[bewerken | brontekst bewerken]

 • Leden van de Zwarts familie en hun geschiedenis lijken een traditie te hebben gemaakt van het vernoemen van hun kinderen naar sterren en sterrenbeelden. Als naam is het ook toegepast op de ster Alpha Leonis, die in het sterrenbeeld Leeuw "hart van de leeuw" wordt genoemd. Het is ook de helderste ster in dat sterrenbeeld. Het is noemenswaardig om te bedenken dat Rowling opzettelijk een naam heeft gekozen uit het sterrenbeeld dat een leeuw voorstelt, dat ook het dier is dat Griffoendor vertegenwoordigt. Verder koos ze de ster die het Leeuwenhart wordt genoemd, waarvan de term wordt gedefinieerd als "een buitengewoon moedig man". Wederom zou de verwijzing naar moed niet alleen een associatie van de moed zijn die Regulus vertoont als hij zichzelf opoffert om het Medaillon van Zalazar Zwadderich te verkrijgen, maar ook een referentie tot één van de kernmerken van een Griffoendor. Dit is een merkbare afwijking van de oorsprong van de namen van andere leden van Zwadderich, die consequent verwijzen naar termen die een verband hebben met dingen die de afdeling Zwadderich weerspiegelen.
 • Regulus was ook de familienaam van een Romeinse generaal, Marcus Atilius Regulus, die bekend stond om zijn eer en zelfopoffering.[6]
 • In het Latijn betekent Regulus "kleine koning" en was het een term voor een basilisk.
 • Het is interessant dat in de Russische versie van het boek, de initialen van Regulus vertaald als "Р.А.Б.", klinkt en lijkt op "раб" (Russisch voor "slaaf").

Trivia[bewerken | brontekst bewerken]

De brief in het namaak medaillon Gruzielement

 • In de verfilming van Harry Potter en de Halfbloed Prins werd Regulus vertolkt door Tom Moorcroft op Slakhoorn's foto met het Zwerkbalteam van Zwadderich.
 • De verklarende woordenlijst op de officiële website van Scholastic, die lijkt te zijn samengesteld vóór de release van Relieken van de Dood, beweerde aanvankelijk dat Regulus werd gedood door zijn mede-Dooddoeners, maar was later aangepast om te verklaren dat in plaat daarvan "hij werd gedood door Heer Voldemort".
 • Remus Lupos vertelde Harry ooit dat het slechts twee weken tot na zijn verraad duurde voordat Regulus werd gedood,[7] wat suggereert dat het bekend was dat hij Voldemort tegenwerkte, of Remus (en waarschijnlijk de rest van de Orde) veronderstelde dat dit was gebeurd.
 • Het is onbekend wat Voldemort dacht dat er met Regulus was gebeurd, omdat hij waarschijnlijk zou weten dat Regulus niet door de Dooddoeners was gedood. Het is mogelijk dat Voldemort veronderstelde dat hij op een andere manier was gestorven.
 • Op de Zwarts stamboom afgebeeld in de verfilming van Harry Potter en de Orde van de Feniks, wordt Regulus afgebeeld als een schedel. Hesper Zwarts werd op eenzelfde manier afgebeeld.
 • J.K. Rowling verklaarde in een interview dat Regulus te weten kwam van Voldemort's Gruzielementen omdat de Heer van het Duister het indirect vertelde, zoals hij deed op het kerkhof van Havermouth. Vervolgens was Regulus intelligent genoeg om te beseffen wat het betekende.[8]
 • In LEGO Harry Potter: Years 5-7, wanneer Harry het namaak medaillon opent, verschijnt een geest van Regulus en blaast een framboos naar hem waarop Harry als reactie het medaillon van het balkon gooit.
 • Interessant is dat Regulus extreme moed, ridderlijkheid en eerlijkheid bezat en dus alle eigenschappen had die nodig zijn voor een echte Griffoendor.
 • Regulus begon op Zweinstein in 1972, een jaar na Severus Sneep. Omdat ze allebei in Zwadderich werden gesorteerd, was het waarschijnlijk dat ze elkaar kenden, maar het is onbekend hoe Severus zich gedroeg tegenover Regulus, aangezien Regulus' broer, Sirius, één van de grootste rivalen van Sneep was en een gehate vijand.
 • Het is mogelijk dat Regulus deel uitmaakte van een groep toekomstige Dooddoeners toen hij een student was, omdat het bekend was dat hij tegelijkertijd met hen op Zweinstein zat, maar dit is niet bevestigd. Er moet echter worden opgemerkt dat zijn nicht, Bellatrix van Detta, deel uitmaakte van deze groep.

Verschijning[bewerken | brontekst bewerken]

Regulus Zwarts in LEGO Harry Potter: Years 5-7

Referenties[bewerken | brontekst bewerken]

 1. 1,0 1,1 (Zie deze afbeelding)
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Harry Potter en de Relieken van de Dood, Hoofdstuk 10 (Knijsters Verhaal)
 3. 3,0 3,1 Harry Potter en de Halfbloed Prins, Hoofdstuk 4 (Hildebrand Slakhoorn)
 4. 4,0 4,1 Harry Potter en de Orde van de Feniks, Hoofdstuk 6 (Het Nobele en Aloude Geslacht Zwarts)
 5. Harry Potter en de Relieken van de Dood, Hoofdstuk 36 (Het Zwakke Punt in het Plan)
 6. Regulus op Wikipedia
 7. Harry Potter en de Halfbloed Prins, Hoofdstuk 6 (Draco's Ommetje)
 8. J.K. Rowling Web Chat Transcript van 30 juli 2007 op The Leaky Cauldron

Bron[bewerken | brontekst bewerken]

Deze pagina is een (gedeeltelijke) kopie en vertaling van de Engelse Harry Potter Wiki

Dooddoeners
Dark Mark.JPG
Leider:
Heer Voldemort
Dooddoeners:
Alecto Kragge | Amycus Kragge | Antonin Dolochov | Augustus Ravenwoud | Arduin (I) | Arduin (II) |
Bartolomeus Krenck Jr. | Bellatrix van Detta | Korzel Sr. | Draco Malfidus (overgelopen) | Edwin Roselier | Grafblom | Kwast Sr. |
Igor Karkarov (ovrgelopen) | Jekers | Van Detta Sr. | Lucius Malfidus (overgelopen) | Schoorvoet (I) | Schoorvoet (II) | Noot Sr. | Peter Pippeling (overgelopen) | Rabastan van Detta |
Regulus Zwarts (overgelopen) | Rodolphus van Detta |
Roselier | Zagrijn | Severus Sneep (defected) | Waldemar Bijlhout | Totelaer | Waldemar Bijlhout | Krodde | Jeegers
Dooddoener Bondgenoten:
Vincent Korzel | Golgor | Vincent Korzel | Fenrir Vaalhaar | Narcissa Malfidus (overgelopen) | Quirinus Krinkel | Scabior | Dorothea Omber
Andere betrokkenen:
Dementors | Reuzen (Golgor's controle) | Registratiecommissie van Dreuzeltelgen | Bloedhonden | Weerwolven
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.