Harry Potter Wiki
Advertisement
Harry Potter Wiki


Kingsley Shacklebolt PM.png
Romeo Wolkenveldt
Biografische informatie
Geboren

Vóór 1973[1]

Groot-Brittannië of Ierland[2]
Bloed status Volbloed[3]
Ook bekend als Don Juan[4] (Met het Oog op Potter)
Titel(s) Minister van Toverkunst[4]
Fysieke beschrijving
Species Mens[5]
Geslacht Man[5]
Lengte 1.89 m[3]
Haar kleur Kaal[5]
Oog Kleur Bruin[5]
Huid Kleur Donker[5]
Familie informatie
Familie Wolkenveldt familie
Magische kenmerken
Stok Onbekend
Patronus Lynx[4]
Affiliatie
Beroep
Trouw
"Ik weiger Romeo Wolkenveldt te ontslaan, als u dat soms bedoelt! Hij is super efficiënt en verzet twee keer zoveel werk als de anderen —"
—Romeo's indrukwekkende werkhouding[src]

Minister Romeo Wolkenveldt (Engels: Kingsley Shacklebolt) was een volbloed tovenaar[3] in dienst van het Ministerie van Toverkunst. Hij werkte voor het Ministerie als Schouwer, maar voegde zich in 1995 bij de gereconstrueerde Orde van de Feniks, nadat hij overtuigd was van de terugkeer van Heer Voldemort. Doordat hij bij het Ministerie werkte gaf hij informatie door aan de Orde en wist hij het onderzoek naar de locatie van Sirius Zwarts te dwarsbomen. In 1996 vocht hij in het Gevecht op het Departement van Mystificatie en werd hij later als bescherming toegewezen aan de Dreuzelpremier, bij wie hij zich voordeed als secretaris. In 1997 werd hij na de val van het Ministerie gedwongen onder te duiken, maar bleef hij zich verzetten tegen het nieuwe regime. In 1998 vocht hij in de Slag om Zweinstein en werd daarna tot waarnemend Minister van Toverkunst benoemd.

Toen hij uiteindelijk officieel tot Minister van Toverkunst werd benoemd, werkte hij hard samen met Harry Potter, Ron Wemel en Hermelien Griffel om het Ministerie te veranderen. Zij slaagden er uiteindelijk in om de corruptie en volbloed overtuigingen sterk te verminderen. In 2019 werd Romeo als Minister van Toverkunst opgevolgd door Hermelien.

Biografie[]

Vroegere leven (voor 1970-1995)[]

Er is weinig bekend gemaakt over het leven van Romeo voordat hij een Schouwer werd. Alles wat bekend is, is dat hij in 1973 of eerder[1] in een volbloed familie geboren werd. Hij ging tijdens zijn jeugd naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus, hoewel het niet bekend is in welke afdeling hij is gesorteerd.[3] Hij heeft kennelijk ook James Potter ontmoet, omdat hij de fysieke overeenkomsten tussen hem en zijn zoon Harry zag.

Tweede Tovenaarsoorlog (1995-1998)[]

Werk als Schouwer[]

"We hebben wel een aantal mensen weten te overtuigen. Tops, bijvoorbeeld — ze is te jong om de vorige keer bij de Orde van de Feniks te hebben gehoord en het is een geweldig voordeel als er ook een paar Schouwers aan onze kant staan. Aan Romeo Wolkenveldt hebben we ook veel gehad; hij heeft de leiding over de jacht op Sirius en heeft het Ministerie wijsgemaakt dat Sirius ergens in Tibet zit."
—Een bespreking over de aanstaande oorlog[src]

Romeo als onderdeel van de Voorhoede gestuurd om Harry Potter op te halen

Romeo werkte als een hooggeplaatste Schouwer bij het Ministerie van Toverkunst en werd aangewezen om de klopjacht naar de uit Azkaban ontsnapte Sirius Zwarts te leiden. Toen geruchten over Heer Voldemort's terugkeer door het Ministerie werden ontkend, was Romeo echter wel overtuigd van zijn terugkeer en werd vervolgens lid van de Orde van de Feniks. Samen met Nymphadora Tops werkte hij als een geheim agent, waardoor ze de Orde informatie konden leveren. Daarnaast werd Romeo sinds zijn toetreding tot de gereformeerde Orde op de hoogte gebracht van Zwarts' onschuld, waardoor hij het onderzoek heeft beïnvloed door het Ministerie verkeerde informatie te geven en ze wijs te maken dat Zwarts zich schuil hielt in Tibet.[5] In de zomer van 1995, nadat Harry Potter werd aangevallen door twee Dementors, bood Romeo zich vrijwillig aan als lid van de Voorhoede om Harry te verplaatsen naar het hoofdkwartier van de Orde op Grimboudplein 12 in Londen.

Romeo in het hoofdkwartier met andere leden van de Orde

Romeo was ook aanwezig bij vele diners die op Grimboudplein plaats vonden. Hij was tevens op het Ministerie op de dag van Harry's hoorzitting met betrekking tot het gebruik van de Patronusbezwering in het bijzijn van zijn Dreuzel-neef en acteerde een discussie met Arthur Wemel om hun dekking te beschermen, aangezien Rufus Schobbejak vragen begon te stellen. Tijdens de discussie overhandigde hij Arthur een tijdschrift waarvan hij dacht dat Sirius het wel interessant vond. Hij was later aanwezig op het feest op Grimboudplein om Ron Wemel's en Hermelien Griffel's aanstelling tot Klassenoudsten te vieren.[5]

Romeo in Albus Perkamentus' kantoor met Jan Donders, Dorothea Omber en Cornelis Droebel

In 1996 vergezelde Romeo Cornelis Droebel, Jan Donders en Droebel's assistent Percy Wemel naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus om Albus Perkamentus te confronteren met de ontdekking van de Strijders van Perkamentus door Dorothea Omber. Ondanks zijn loyaliteit jegens de Orde was Romeo gedwongen om te doen alsof hij het met de Minister eens was, hoewel hij een Vergetelheidsspreuk over Marina Elsdonk wist uit te spreken zodat zij niet meer geheimen over de Strijders van Perkamentus kon onthullen. Dit was in overeenstemming met Perkamentus' versie van gebeurtenissen; Wanneer Omber Marina aanvalt vanwege haar plotselinge verandering in getuigenis, komt Romeo tussen beide en waarschuwt Omber. Tijdens Perkamentus' ontsnapping werd Romeo, samen met de Minister, Donders en Omber vervloekt om zijn dekking te beschermen, een actie die Perkamentus betreurde maar noodzakelijk achtte.[5]

Gevecht op het Departement van Mystificatie[]

"Op dat moment vlogen er boven twee deuren open en stormden nog eens vijf mensen naar binnen: Sirius, Lupos, Dolleman, Tops en Romeo Wolkenveldt."
—De Orde arriveert in de Kamer des Doods[src]

Romeo en "Dwaaloog" Dolleman Verschijnselen in het Departement van Mystificatie

Op 18 juni 1996 werd Harry naar het Departement van Mystificatie gelokt, met het schijn dat Sirius Zwarts gevangen gehouden werd. Romeo, samen met Nymphadora Tops, Alastor Dolleman, Remus Lupos en Sirius Zwarts, reisde naar het Ministerie om Harry en zijn vrienden te redden. In de daaropvolgende strijd duelleerde Romeo met twee Dooddoeners tegelijk, waarna hij vervolgens Augustus Ravenwoud confronteerde. Aan het einde van het gevecht duelleerde Romeo met Bellatrix van Detta, vlak nadat Sirius door het gordijn viel. Romeo raakte gewond in het duel, maar herstelde uiteindelijk van zijn verwondingen.[5]

Beschermen van de Dreuzelpremier[]

"De helft van de stoelen werd al bezet door een merkwaardig verzameling mensen: sjofel en chic, jong en oud. De meeste herkende Harry niet, maar sommigen wel, waaronder leden van de Orde van de Feniks: Romeo Wolkenveldt, Dwaaloog Dolleman, Tops..."
—Romeo en anderen wonen Perkamentus' begrafenis bij[src]

Nu de terugkeer van Heer Voldemort publiekelijk werd erkend, verving Rufus Schobbejak Cornelis Droebel als Minister van Toverkunst. Na de mislukte poging om onderminister Herbert Corvers onder invloed van de Imperiusvloek te plaatsen, werd besloten dat de Dreuzelpremier bescherming nodig had.

Begrafenis van Albus Perkamentus

In 1996 werd Romeo, die zich als zijn nieuwe secretaris voordeed, als bodyguard aan de premier toegewezen. Romeo's act als een Dreuzel overtuigde de premier, die geschokt was om een paar dagen later de waarheid van Schobbejak te weten. De premier beschouwde hem als een uitstekende secretaris, die twee keer zoveel werk deed als zijn voorganger.[6] Ondanks zijn toewijzing aan de Dreuzelpremier was Romeo in juli 1997 aanwezig bij de begrafenis van Albus Perkamentus.[6]

Strijd van de Zeven Potters[]

Harry Potter: "Romeo, ik dacht dat jij op de Dreuzelpremier moest passen?"
Romeo Wolkenveldt: "Die kan wel een nachtje zonder me, jij bent veel belangrijker."
— Romeo en Harry voor aanvang van de strijd[src]

Met de dood van Perkamentus en de Tweede Tovenaarsoorlog in volle gang, is de aandacht van de Orde gevestigd op het beschermen van Harry Potter. Door de bescherming op Ligusterlaan 4 die wanneer hij zeventien wordt verloopt, werd er een plan gevormd om deze bescherming vroegtijdig te breken en hem naar de veiligheid van het Nest te begeleiden. Hoewel hij nog steeds tot de Dreuzelpremier was toegewezen, werd Romeo gekozen om met de Duffelingen te praten, gezien zijn vermogen om zich als een Dreuzel te kleden en te gedragen hen minder zouden beledigen. Hij vertelde hen dat ze voor hun eigen veiligheid moesten onderduiken.[4]

De zeven Potters en hun beschermers vlak voor het gevecht

Op 27 juli was Romeo één van de leden van de Orde die naar Harry werd gestuurd om hem in veiligheid te brengen. Als één van de beschermers reed hij op een Terzieler met Hermelien Griffel, die door Wisseldrank was vermomd als Harry. Gedurende de daaropvolgende strijd werden Romeo en Hermelien achtervolgd door vijf Dooddoeners, waarvan ze er twee verwondde en mogelijk één doodde. Ze werden ook voor korte tijd achtervolgd door Heer Voldemort zelf nadat hij Alastor Dolleman had vermoord, maar hij staakte deze achtervolging nadat hij de echte Harry ontdekte. Zijn huis was één van de dozijn andere veilige huizen die gebruikt werd om de Dooddoeners te verwarren, zodat het minder waarschijnlijk werd om Harry's echte bestemming te ontdekken.[4]

Romeo veilig in het Nest na zijn deelname in het gevecht eerder die nacht

Romeo en Hermelien keerden uiteindelijk terug naar het Nest, maar Romeo was ervan overtuigd dat hun plan was ontdekt en stelde Remus Lupos een persoonlijke vraag om zijn identiteit te waarborgen. Toen hij tevreden was gaf hij zijn nieuw door — inclusief het feit dat Heer Voldemort zonder hulpmiddel kon vliegen — aan de rest van de Orde en wachtte bezorgd op de anderen. Uiteindelijk werd Romeo echter gedwongen het Nest te verlaten en terug te keren naar zijn taak de Dreuzelpremier te beschermen.[4] Hij kon Remus en Bill niet helpen met het zoeken naar het Dolleman's lichaam, omdat hij zich op het Ministerie moest melden.

Val van het Ministerie[]

"Het Ministerie is gevallen. Schobbejak is dood. Ze komen eraan."
—Romeo's Patronus waarschuwing[src]

Op 1 augustus 1997 viel het Ministerie van Toverkunst dankzij Heer Voldemort en zijn Dooddoeners. Waar Romeo op die dag was, ofwel op het Ministerie of nog steeds de Dreuzelpremier aan het bewaken, is onbekend. Hij was echter op de hoogte van de gebeurtenissen en stuurde zijn Lynx Patronus naar het Nest om de gasten op Bill Wemel en Fleur Delacour's bruiloft te waarschuwen. Zijn waarschuwing bood de mogelijkheid voor Harry, Ron en Hermelien om ongezien van de receptie te ontsnappen.[4]

Romeo's Patronus waarschuwt over de val van het Ministerie

Romeo leek na de dood van Schobbejak voor het Ministerie van Toverkunst te blijven werken, net zoals andere leden van de Orde zoals Arthur Wemel. Hij werd gedwongen te vluchten nadat hij de Taboe had verbroken door Heer Voldemort's naam uit te spreken en moest zich tegen verschillende Dooddoeners verdedigen. Hij dook onder, maar bleef actief in de verzetspogingen, zoals zijn bijdrage aan de radio-uitzending van Met het Oog op Potter onder het alias Don Juan, waarmee hij tovenaars aanspoorde om hun Dreuzel-buren te beschermen en hoop te blijven houden in deze donkere tijden.[4]

Slag om Zweinstein[]

Romeo: "Zeg tegen Anderling dat Remus en ik deze kant van het kasteel nemen."
Daan Tomas: "Ja, meneer."
Romeo: "Hé, Daan, bij ander inzien, moet je haar misschien vertellen dat we hier nog wel één of twee stokken kunnen gebruiken."
— Een bespreking met betrekking tot de voorbereidingen voor de aankomende strijd[src]

Romeo en de Orde arriveren vlak voor het begin van de Slag om Zweinstein

In mei 1998 werd Romeo over de aanstaande strijd op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus gewaarschuwd, Verschijnselde naar de Zwijnskop en reisde naar de school door de geheime tunnel die hem naar de Kamer van Hoge Nood leidde. Toen hij in de Grote Zaal arriveerde ging hij in overleg met Minerva Anderling en nam de leiding over de situatie, verdeelde de aanwezige strijders in groepen en gaf ze de opdracht bepaalde gebieden van de school te verdedigen.

Hij, samen met Arthur Wemel en Remus Lupos, leidde groepen strijders naar het schoolterrein om de vijand te onderscheppen.[4] Kort voordat de Acromantula's Zweinstein binnen stormden, duelleerde Romeo met een gemaskerde Dooddoener terwijl naast hem Banning met Jeegers aan het duelleren was. Remus werd voor het laatst gezien in een duel tegen Dolochov. Romeo verdreef ook de Dementors die zich hadden aangesloten bij Heer Voldemort en zijn leger.

De verdedigers van Zweinstein aanschouwen Harry Potter's definitieve overwinning op Heer Voldemort

Tegen het einde van de strijd, nadat Heer Voldemort een schijnbaar dode Harry aan de verdedigers van het kasteel toonde en Marcel Lubbermans Nagini had gedood, duelleerde Romeo, samen met Minerva Anderling en Hildebrand Slakhoorn tegen Voldemort in de Grote Zaal. Nadat Molly Wemel Bellatrix van Detta had vermoord, scheeuwde Voldemort in woede en blies hij hen alle drie omver. Toen Voldemort probeerde om Molly te vermoorden, wierp Harry een Schildspreuk, onthulde zichzelf, ging de strijd met Voldemort aan en vermoordde hem voor goed. In de nasleep van de strijd werd Romeo benoemd tot waarnemend Minister van Toverkunst.[4]

Latere leven (na 1998)[]

Romeo werd uiteindelijk definitief Minister van Toverkunst en begon met het grondig reorganiseren van het Ministerie. Zo pakte hij onder meer de discriminatie en de corruptie binnen het Ministerie aan. Ook verbood hij het gebruik van Dementors om Azkaban te beschermen en zorgde ervoor dat ze niet zouden worden gebruikt tegen de tegenstanders van het Ministerie. Hij benoemde Harry Potter tot Hoofd van het Schouwershoofdkwartier en Percy Wemel tot een hooggeplaatste ambtenaar,[7] waardoor hij het Ministerie grondig hervormde en de Tovenaarswereld bevorderlijk hielp in het herstel van Voldemort's terreurbewind. Hij slaagde erin om de manier waarop het Ministerie te werk ging te revolutioneren en met hulp van Hermelien Griffel de pro-zuiverbloedwetten uit te bannen. In 2019 werd Romeo als Minister van Toverkunst opgevolgd door Hermelien.

Uiterlijk[]

Romeo op middelbare leeftijd

Romeo was een grote, donkere tovenaar en werd beschreven als breedgeschouderd. Hij was kaal en droeg een enkele gouden oorbel. Hij had een diepe, trage stem waarvan werd gezegd dat deze erg geruststellend kon zijn.[5] In tegenstelling tot vele andere tovenaars was hij in staat om zich als een Dreuzel te kleden, tot op het punt dat zelfs de Dreuzelpremier het verschil niet kon herkennen.

Persoonlijkheid[]

Romeo was kalm en gecontroleerd, met een diepe geruststellende stem en een indrukwekkend postuur. In tegenstelling tot vele tovenaars was Romeo in staat zich te kleden en te gedragen als een Dreuzel, wat leidde tot zijn opdracht om tijdens de Tweede Tovenaarsoorlog de Dreuzelpremier te beschermen.[4][6] Romeo stond bekend om zijn verstand, hoewel zijn rustige houding zijn ongelofelijke kracht en woede verborg, zoals aangetoond na de Strijd van de Zeven Potters, als hij zijn zeldzame temperament toont wanneer hij Remus Lupos ondervraagt om er zeker van te zijn dat het hem was. Dit indrukwekkende voorbeeld van zijn controle over zijn zeer verantwoordbare vermoeden en boosheid werd waarschijnlijk verergerd door de dood van Dwaaloog Dolleman door Heer Voldemort. Dit toont ook Romeo's respect jegens de legendarische Schouwer.

Romeo was tevens een goede beoordelaar van karakter en vertrouwde individuen, ongeacht leeftijd, op basis van zijn kennis van hun karakter en vaardigheden. Hij vertrouwde Fred en George Wemel met de verdediging van de geheime gangen tijdens de Slag om Zweinstein[4] en liet Harry Potter op zeventienjarige leeftijd toe tot het Schouwershoofdkwartier.[8] Toen het corrupte Ministerie Harry en Perkamentus in diskrediet brachten vanwege hun beweringen over Heer Voldemort's terugkeer, sloot Romeo zich in plaats daarvan aan bij de Orde van de Feniks, omdat hij de oprechtheid in de uitspraken van Harry en Perkamentus zag en zelfs geloofde Sirius onschuldig was, tot op het punt dat hij de klopjacht misleidde.[5]

In tegenstelling tot de zuiverbloed bureaucraten geloofde Romeo in gelijkheid en eerlijkheid voor alle tovenaars en Dreuzels. Hij was tevens moedig genoeg om Voldemort bij zijn naam te noemen, hoewel dit resulteerde in zijn ontdekking door een groep Dooddoeners.[4]

Hoewel hij een hoopvolle en toegewijd individu was, was Romeo geen blindelings loyale man, omdat hij op zijn eigen oordeel handelde in plaats van te wachten op bevelen van anderen (in tegenstelling tot zijn collega, Jan Donders) en was hij niet bang om zijn gedachten uit te spreken. Hij werd lid van de Orde van de Feniks ondanks de onderdrukking door het Ministerie, door enkel de situatie in te schatten en snel te handelen door in het geheim Marina Elsdonk's herinneringen te modificeren en Dorothea Omber te waarschuwen dat ze de studenten niet te ruw mocht behandelen. Tegelijkertijd was hij bekwaam genoeg om zijn eigen agenda voor het corrupte Ministerie van Toverkunst te verbergen, zoals de indruk geven dat hij toegewijd was om Sirius op te sporen, of dat hij met Arthur Wemel in discussie ging om geen twijfel op te wekken (hoewel de twee zachtjes vriendelijke opmerkingen uitwisselden).[5]

Magische vaardigheden[]

Romeo's lynx Patronus

Romeo Wolkenveldt was een getalenteerde en formidabele tovenaar, die een genoeg bekwame duellist was om talrijke ontmoetingen met gevaarlijke Duistere Tovenaars te overleven.

 • Duelleren: Romeo was een bekwame duellist en was in staat om twee Dooddoeners tegelijkertijd te verslaan; Hij was ook in staat om met Augustus Ravenwoud te duelleren, die zeer bekwaam was in de Zwarte Kunsten. Hij was echter niet in staat om Bellatrix van Detta tijdens het Gevecht op het Departement van Mystificatie te verslaan. Tijdens de Strijd van de Zeven Potters werd hij door vijf Dooddoeners achtervolgd en, hoewel hij op een Terzieler reed en tegelijkertijd Hermelien Griffel moest beschermen, versloeg hij er drie van hen. Hij was later in dezelfde strijd zelfs in staat om Heer Voldemort te weerstaan en dit zonder ernstige verwondingen te overleven (hoewel er op moet worden gewezen dat Voldemort snel zijn interesse in hem verloor toen hij de echte Harry gevonden had). Romeo vocht later in zijn eentje tegen verschillende Dooddoeners, nadat hij Voldemort's naam had genoemd. Tijdens de Slag om Zweinstein duelleerde hij een tweede keer tegen Heer Voldemort, samen met twee andere bekwame duellisten: Minerva Anderling en Hildebrand Slakhoorn.[4]
 • Schouwers vaardigheden: Nymphadora Tops verklaarde dat Romeo een hooggeplaatste Schouwer was en haar uitspraak werd volledig ondersteund door zijn natuurlijke verstand, geweldige duelleersvaardigheden en zijn talent in defensieve magie.
 • Bezweringen: Tijdens de Slag om Zweinstein gebruikte Romeo een onbekende spreuk op een Dooddoener, waardoor deze uit een raam werd geblazen dat net gebroken was, maar zichzelf weer repareerde.
 • Verweer Tegen de Zwarte Kunsten: Als lid van de Orde van de Feniks was hij in staat om een sprekende Patronus op te roepen — een methode van communicatie uitgevonden door Albus Perkamentus. Het nam de vorm aan van een lynx.[4]
 • Vliegen: Romeo gebruikte een bezem om te helpen Harry naar Grimboudplein 12 te begeleiden en overleefde de Strijd van de Zeven Potters waarin hij vele Dooddoeners wist te ontwijken en Hermelien moest beschermen.
 • Geheugenmodificatie: Romeo was in staat om het geheugen van Marina Elsdonk te modificeren om te voorkomen dat zij Cornelis Droebel, Jan Donders en Dorothea Omber zou vertellen dat de Strijders van Perkamentus elkaar al enkele maanden in het geheim ontmoetten.
 • Verschijnselen: Romeo was in staat om te Verschijnselen.[9]
 • Leiderschapsvaardigheden: Romeo nam na de dood van Dolleman de leiding van de Orde van de Feniks over. Hij werd later tot permanent Minister van Toverkunst benoemd, waarbij hij zijn vaardigheden als een effectieve leider benadrukte.

Bezittingen[]

Romeo's toverstok

 • Toverstok: Zijn toverstok heeft een onbekende lengte, houtsoort en kern. Er kan worden aangenomen dat deze door Garrick Olivander is gemaakt.
 • Huis: Romeo's huis bevond zich ergens in Engeland en was zijn verblijfplaats tijdens de Tweede Tovenaarsoorlog.

Relaties[]

Orde van de Feniks[]

De originele Orde van de Feniks

Romeo had een goede relatie met alle leden van de Orde van de Feniks en hun bondgenoten, waaronder Harry Potter, Hermelien Griffel, de familie Wemel, Alastor Dolleman, Nymphadora Tops en Albus Perkamentus. Vanwege zijn overtuigingen had Romeo bij de meeste leden een hoog aanzien.

Hij leek ook een vriend van Remus Lupos en Sirius Zwarts te zijn. Nadat Sirius door Bellatrix van Detta werd vermoord, vocht Romeo tegen Bellatrix, hoewel hij echter verslagen werd. Hij lijkt ook goed bevriend te zijn met Engelbert Dop, Dedalus Diggel, Emmeline Vonk en Severijn Zonderland, gezien zij allen lid waren van de Voorhoede in 1995. Hij kende waarschijnlijk ook James Potter persoonlijk, omdat hij zei dat zijn zoon (Harry) op James leek.

Verscheidene leden van de Orde werden gedood tijdens gevechten. Het is niet bekend hoe Romeo reageerde toen hij op de hoogte was van hun dood. Na de Tweede Tovenaarsoorlog bleven Romeo en de overige leden van de Orde waarschijnlijk in contact.

Net als bij de andere leden van de Orde, vertrouwde hij oorspronkelijk Severus Sneep, die een Dooddoeners was en ten bate van de Orde een dubbelagent werd. Toen Sneep Perkamentus doodde, op verzoek van Perkamentus zodat hij rustig kon sterven en Draco Malfidus niet zijn ziel zou beschadigen door de moord, verloor Romeo zijn respect en vertrouwen in Sneep. Nadat Sneep's ware loyaliteit was onthuld, werd dit waarschijnlijk hersteld.

Trivia[]

Romeo als een LEGO minifiguur

 • Romeo werd in de filmversies van Harry Potter en de Orde van de Feniks en Harry Potter en de Relieken van de Dood geportretteerd door George Harris.
 • Het is nooit bekend gemaakt of Romeo wel of geen lid was van de eerste Orde van de Feniks, aangezien hij niet op de foto van de originele Orde staat. Echter noemt hij in Harry Potter en de Orde van de Feniks James Potter bij zijn voornaam en vergelijkt hij Harry met hem, wat zou betekenen dat hij hem persoonlijk kende. Dit zou kunnen betekenen dat hij lid was van de eerste Orde, maar dit nooit officieel is bevestigd of vermeld. Gezien zijn leeftijd ook niet officieel bekend is gemaakt, is een andere mogelijkheid dat hij tegelijkertijd met James Potter en zijn vrienden op Zweinstein zat.
 • Romeo toont ook een goed gevoel voor humor te hebben in Harry Potter en de Orde van de Feniks. Hij kreeg Firminus Nigellus Zwarts' tekst met betrekking tot Perkamentus over hoe veel stijl hij had na zijn ontsnapping van de Minister van Toverkunst en verschillende Schouwers.
 • Het is niet bekend in welke afdeling Romeo tijdens zijn tijd op Zweinstein is gesorteerd, zelfs niet in de administratie van het Ministerie.
 • Hoewel dit niet expliciet vernoemd wordt, is het mogelijk dat, na Dorothea Omber's opsluiting in Azkaban, Romeo haar anti-Weerwolfwet heeft ingetrokken, gezien zijn vriendschap met de overleden Remus Lupos.
 • Romeo's rol met betrekking tot zijn benoeming als de nieuwe Minister van Toverkunst wordt weggelaten in Harry Potter en de Relieken van de Dood: Deel 2, maar men kan ervan uitgaan dat hij dit wel is geworden.
 • Van alle leden van de Orde van de Feniks die de Strijders van Perkamentus hebben geholpen tijdens het Gevecht op het Departement van Mystificatie, is Romeo de enige die de Tweede Tovenaarsoorlog heeft overleefd.

Verschijning[]

Referenties[]

Bron[]

Deze pagina is een (deelse) kopie en vertaling van de Engelse Harry Potter WikiaMinister van Toverkunst van Groot-Brittannië
Ministers van Toverkunst:
Ministry of magic logo.png