Regel 26: Regel 26:
 
2e Maandag: Toverdranken
 
2e Maandag: Toverdranken
 
2e Dinsdag: Fabeldieren
 
2e Dinsdag: Fabeldieren
2e Woensdag: Astronomie en Waarzeggerij/Voorspellend Rekenen
+
2e Woensdag: Astronomie en Waarzeggerij/Voorspellend Rekenen
 
e Donderdag: Geschiedenis van Toverkunst
 
e Donderdag: Geschiedenis van Toverkunst
   

Versie van 24 sep 2011 om 17:03

Een S.L.IJ.M.B.A.L. (Schriftelijke Loftuiting wegens IJver, Magische Bekwaamheid en Algeheel Leervermogen ) (Engels: O.W.L, Ordinary Wizarding Levels) is een schooldiploma wat leerlingen per schoolvak ontvangen nadat ze de tentamens van het vijfde schooljaar hebben gehaald.. De examens vinden plaats in de Grote zaal. De vier afdelingstafels hebben dan plaatsgemaakt voor tientallen kleine tafeltjes. De examens zijn verdeeld over twee weken. ’s Ochtends vindt het schriftelijk examen plaats, en ’s middags het praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte van Astronomie wordt ’s nachts gegeven. Een Schriftelijke Lofuiting wegens IJver, Magische Bekwaamheid en Algeheel Leervermogen. Dit is de graad de studenten aan Zweinstein trachten te behalen als ze vijftien zijn. Volgens Fred word je in je vijfde jaar zo ongenadigd afgebeuld dat je er overspannen van wordt. Veel leerlingen krijgen een zenuwinzinking, woede-aanvallen of huilbuien. Hannah Albedil kreeg in Harry's SLIJMBALjaar als eerste een Sussapje toegediend door madame Plijster, nadat ze tijdens Kruidenkunde in tranen was uitgebarsten en had gesnikt dat ze te stom was om ooit examen te kunnen doen en het liefst meteen van school wilde.

Fred en George hebben allebei 3 SLIJMBALLEN gehaald. SLIJMBALlen zijn hartstikke belangrijk als je gaat sollicteren.

Vlak voor de S.L.IJ.M.B.A.L.-examens werd Ernst Marsman heel irritant en vroeg hij iedereen hoeveel ze gemiddeld op een dag leerden. Hijzelf leerde gemiddeld 8 uur op een dag.

S.L.I.J.M.B.A.L-examens

De S.L.IJ.M.B.A.L.-examens vinden ieder jaar plaats in juni. Hermelien had in haar vierde jaar of eerder eens een paar oude S.L.IJ.M.B.A.L.-examens gemaakt om te oefenen. Hier kwam iets in voor over jezelf van gedaante verwisselen. Elk vak heeft bepaalde onderwerpen die bijna zeker aan bod komen tijdens de SLIJMBAL examens. Als je zakt voor SLIJMBAL examens, moet je je verdere mogelijkheden bespreken met je Afdelingshoofd. De uitslag van je examens, krijg je vlak voordat het zesde schooljaar begint, per uil toegestuurd.

De S.L.I.J.M.B.A.L.-examens zijn verdeeld over twee weken. ’s Ochtends vindt het schriftelijk examen plaats, en ’s middags het praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte van Astronomie wordt ’s nachts gegeven. De examenopgaven zijn van de strengste anti-fraudespreuken voorzien. Betweterveren zijn absoluut verboden, net als Geheugenstenen, Snelwisselbare Spiekmanchetten en Zelfcorrigerende Inkt.

De SLIJMBAL-examens vinden plaats in de Grote Zaal. De vier afdelingstafels hebben dan plaatsgemaakt voor tientallen kleine tafeltjes. Op de plaats waar zich normaal gesproken de Oppertafel bevindt staat een bureau met een grote zandloper erop die de examentijd aangeeft. De examens beginnen om iets na half tien en duren 2 uur. ’s Middags zijn de praktijkexamens. De leerlingen worden dan op alfabetische volgorde afgeroepen en moeten tegelijk met een paar anderen hun praktijkvaardigheden laten zien.

SLIJMBAL-Examenrooster Harry's SLIJMBAL-jaar

1e Maandag: Bezweringen 1e Dinsdag: Gedaanteverwisseling 1e Woensdag: Kruidenkunde 1e Donderdag: Verweer Tegen de Zwarte Kunsten 1e Vrijdag: Oude Runen 2e Maandag: Toverdranken 2e Dinsdag: Fabeldieren 2e Woensdag: Astronomie en Waarzeggerij/Voorspellend Rekenen e Donderdag: Geschiedenis van Toverkunst

Harry's S.L.I.J.M.B.A.L-examens

S.L.I.J.M.B.A.L.-examen Bezweringstheorie

Voor dit examen moeten de leerlingen o.a. eenvoudige Locomotorbezweringen en Substantieerspreuken kunnen en kennen. De eerste vraag luidde: a) Geef de spreuk en b ) beschrijf de toverstokbeweging die nodig is om voorwerpen te laten vliegen.

Tijdens het praktijkexamen moest Harry een eierdopje een paar keer laten koppeltje duiken. Ook moest hij een rat oranje maken, maar door een foutje zwol zijn rat op tot het formaat van een das, voordat hij het kon herstellen. Ron had een bord veranderd in een reusachtige paddestoel, maar had geen idee hoe hij dat gedaan had.

SLIJMBAL-examen Gedaanteverwisselingen

Voor dit examen moesten de leerlingen allemaal ingewikkelde theorieën en spreukmodellen leren. Op het theorie-examen moesten ze de definitie van een Wisselspreuk geven. En op het praktijkexamen moest Harry een leguaan laten verdwijnen, wat hem lukte. Hannah Albedil raakte totaal in paniek toen ze per ongeluk haar fret vermenigvuldigde in een zwerm flamingo’, zodat het examen tien minuten onderbroken moest worden om de vogels te vangen.

SLIJMBAL-examen Kruidenkunde

Bij het praktijkgedeelte van dit examen werd Harry gebeten door een Getande Geranium.

SLIJMBAL-examen Verweer Tegen de Zwarte Kunsten

Harry moest o.a. een anti-Boemanspreuk demonstreren. Hij kreeg een bonuspunt voor zijn patronus.

SLIJMBAL-examen Oude Runen

Op dit examen moest Hermelien het woord ‘ehwaz’ vertalen, maar dat deed ze verkeerd. Het woord betekent namelijk verbond, maar ze vertaalde het als verdediging. Ze vergiste zich met het woord ‘eihwaz’.

SLIJMBAL-examen Toverdranken

Bij dit examen was er een vraag over Wisseldrank waarbij ze moesten beschrijven wat de uitwerkingen ervan zijn.

SLIJMBAL-examen Fabeldieren

Bij het praktijkexamen moesten de leerlingen een Knarl tussen een tiental egels uit zien te halen. De truc was om de dieren allemaal melk aan te bieden.: de Knarl, een uiterst achterdochtig wezen met pennen die veel magische eigenschappen bezaten, werd dan razend om wat hij als een poging tot vergiftiging beschouwde. Ook moesten ze de juiste manier om met een Boomtrul om te gaan demonstreren, een Vuurkrab voeren, en zijn kooi schoonmaken zonder ernstige brandwonden op te lopen en uit een heel scala aan etenswaren het dieet kiezen dat ze aan een zieke eenhoorn zouden geven.

SLIJMBAL-examen Astronomie

Bij het theorie-examen moesten de leerlingen alle namen van de manen van Jupiter geven. Ook moesten ze zeggen of er een bedekt was met rijst of niet. Bij het praktijkexamen moesten ze de planeten invullen op een sterrenkaart. Maar de leerlingen werden afgeleid omdat Omber Hagrid wilde laten meenemen en er een heel gevecht ontstond.

SLIJMBAL-examen Waarzeggerij

Het examen van Harry verliep beroerd. Hij zag niks bewegen in zijn glazen bol; tijdens het koffiedik kijken raakte hij helemaal in paniek en zei hij dat professor Koudstraal binnenkort een donkere, ronde, kleffe vreemdeling zou ontmoeten, en als klap op de vuurpijl haalde hij de levens- en doodslijnen op haar handpalm door elkaar en zei hij dat ze eigenlijk vorige week dinsdag al overleden had moeten zijn. Ron had gezegd dat hij een lelijke man met een wrat op zijn neus had gezien, die hij tot in detail had beschreven, om daarna tot de ontdekking te komen dat hij naar het spiegelbeeld van de examinator had gekeken.

SLIJMBAL-examen Geschiedenis van Toverkunst

Tijdens dit examen was Harry zo uitgeput dat niks tot hem doordrong. Hij sloeg vraag 4 ‘Heeft, naar uw mening, toverstokwetgeving bijgedragen of geleid tot efficiëntere onderdrukkingen van het koboldenoproer in de achttiende eeuw?’ Vraag 5 luidde: ‘Hoe werd in 1749 het Statuut van Geheimhouding geschonden en welke maatregelen werden genomen om herhaling te voorkomen?’. Vraag 10: ‘Beschrijf de omstandigheden die tot de oprichting van het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters leidden en leg uit waarom de heksenmeesters van Liechtenstein weigerden zich hierbij aan te sluiten.’

Puntentelling bij SLIJMBAL examens

Voldoendes:

  • U - Uitmuntend
  • B - Boven Verwachting
  • A - Acceptabel

Onvoldoendes:

  • S - Slecht
  • D - Dieptreurig
  • Z - Zwakzinnig

Bron

Deze pagina is een (deelse) kopie van [http://www.wizardzone.nl Wizardzone.nl/ipb/index.php Wizardzone

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.