Wikia


Een Schriftelijke Loftuiting wegens IJver, Magische Bekwaamheid en Algeheel Leervermogen, afgekort S.L.IJ.M.B.A.L., is een schooldiploma wat leerlingen per schoolvak ontvangen nadat ze de tentamens van het vijfde schooljaar hebben gehaald op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. Het cijfer van de S.L.IJ.M.B.A.L. van een vak bepaalt of de leerling door mag gaan met het volgen van het vak voor de resterende jaren.

Het behalen van een S.L.IJ.M.B.A.L. is belangrijk voor de toekomst van de studenten. Zo moet je voor sommige banen verplicht een bepaald cijfer halen voor een S.L.IJ.M.B.A.L.

S.L.I.J.M.B.A.L-examens

De examens zijn verdeeld over twee weken. ’s Ochtends vindt het schriftelijk examen plaats, en ’s middags het praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte van Astronomie wordt ’s nachts gegeven. De S.L.IJ.M.B.A.L.-examens vinden ieder jaar plaats in juni.

Elk vak heeft bepaalde onderwerpen die bijna zeker aan bod komen tijdens de SLIJMBAL examens. Als je zakt voor SLIJMBAL examens, moet je je verdere mogelijkheden bespreken met je Afdelingshoofd. De uitslag van je examens, krijg je vlak voordat het zesde schooljaar begint, per uil toegestuurd.

De examenopgaven zijn van de strengste anti-fraudespreuken voorzien. Betweterveren zijn absoluut verboden, net als Geheugenstenen, Snelwisselbare Spiekmanchetten en Zelfcorrigerende Inkt.

De SLIJMBAL-examens vinden plaats in de Grote Zaal. De vier afdelingstafels hebben dan plaatsgemaakt voor tientallen kleine tafeltjes. Op de plaats waar zich normaal gesproken de Oppertafel bevindt staat een bureau met een grote zandloper erop die de examentijd aangeeft. De examens beginnen om iets na half tien en duren 2 uur. ’s Middags zijn de praktijkexamens. De leerlingen worden dan op alfabetische volgorde afgeroepen en moeten tegelijk met een paar anderen hun praktijkvaardigheden laten zien.

S.L.I.J.M.B.A.L.-examen Bezweringstheorie

Voor dit examen moeten de leerlingen o.a. eenvoudige Locomotorbezweringen en Substantieerspreuken kunnen en kennen. De eerste vraag luidde: a) Geef de spreuk en b ) beschrijf de toverstokbeweging die nodig is om voorwerpen te laten vliegen.

Tijdens het praktijkexamen moest Harry een eierdopje een paar keer laten koppeltje duiken. Ook moest hij een rat oranje maken, maar door een foutje zwol zijn rat op tot het formaat van een das, voordat hij het kon herstellen. Ron had een bord veranderd in een reusachtige paddestoel, maar had geen idee hoe hij dat gedaan had.

SLIJMBAL-examen Gedaanteverwisselingen

Voor dit examen moesten de leerlingen allemaal ingewikkelde theorieën en spreukmodellen leren. Op het theorie-examen moesten ze de definitie van een Wisselspreuk geven. En op het praktijkexamen moest Harry een leguaan laten verdwijnen, wat hem lukte. Hannah Albedil raakte totaal in paniek toen ze per ongeluk haar fret vermenigvuldigde in een zwerm flamingo’, zodat het examen tien minuten onderbroken moest worden om de vogels te vangen.

SLIJMBAL-examen Kruidenkunde

Bij het praktijkgedeelte van dit examen werd Harry gebeten door een Getande Geranium.

SLIJMBAL-examen Verweer Tegen de Zwarte Kunsten

Harry moest o.a. een anti-Boemanspreuk demonstreren. Hij kreeg een bonuspunt voor zijn patronus.

SLIJMBAL-examen Oude Runen

Op dit examen moest Hermelien het woord ‘ehwaz’ vertalen, maar dat deed ze verkeerd. Het woord betekent namelijk verbond, maar ze vertaalde het als verdediging. Ze vergiste zich met het woord ‘eihwaz’.

SLIJMBAL-examen Toverdranken

Bij dit examen was er een vraag over Wisseldrank waarbij ze moesten beschrijven wat de uitwerkingen ervan zijn.

SLIJMBAL-examen Verzorging van Fabeldieren

Bij het praktijkexamen moesten de leerlingen een Knarl tussen een tiental egels uit zien te halen. De truc was om de dieren allemaal melk aan te bieden.: de Knarl, een uiterst achterdochtig wezen met pennen die veel magische eigenschappen bezaten, werd dan razend om wat hij als een poging tot vergiftiging beschouwde. Ook moesten ze de juiste manier om met een Boomtrul om te gaan demonstreren, een Vuurkrab voeren, en zijn kooi schoonmaken zonder ernstige brandwonden op te lopen en uit een heel scala aan etenswaren het dieet kiezen dat ze aan een zieke eenhoorn zouden geven.

SLIJMBAL-examen Astronomie

Bij het theorie-examen moesten de leerlingen alle namen van de manen van Jupiter geven. Ook moesten ze zeggen of er een bedekt was met rijst of niet. Bij het praktijkexamen moesten ze de planeten invullen op een sterrenkaart. Maar de leerlingen werden afgeleid omdat Omber Hagrid wilde laten meenemen en er een heel gevecht ontstond.

SLIJMBAL-examen Waarzeggerij

Het examen van Harry verliep beroerd. Hij zag niks bewegen in zijn glazen bol; tijdens het koffiedik kijken raakte hij helemaal in paniek en zei hij dat professor Koudstraal binnenkort een donkere, ronde, kleffe vreemdeling zou ontmoeten, en als klap op de vuurpijl haalde hij de levens- en doodslijnen op haar handpalm door elkaar en zei hij dat ze eigenlijk vorige week dinsdag al overleden had moeten zijn. Ron had gezegd dat hij een lelijke man met een wrat op zijn neus had gezien, die hij tot in detail had beschreven, om daarna tot de ontdekking te komen dat hij naar het spiegelbeeld van de examinator had gekeken.

SLIJMBAL-examen Geschiedenis van de Toverkunst

Tijdens dit examen was Harry zo uitgeput dat niks tot hem doordrong. Hij sloeg vraag 4 ‘Heeft, naar uw mening, toverstokwetgeving bijgedragen of geleid tot efficiëntere onderdrukkingen van het koboldenoproer in de achttiende eeuw?’ Vraag 5 luidde: ‘Hoe werd in 1749 het Statuut van Geheimhouding geschonden en welke maatregelen werden genomen om herhaling te voorkomen?’. Vraag 10: ‘Beschrijf de omstandigheden die tot de oprichting van het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters leidden en leg uit waarom de heksenmeesters van Liechtenstein weigerden zich hierbij aan te sluiten.’

SLIJMBAL-examen Voorspellend Rekenen

Harry en Ron volgden dit vak niet, maar Hermelien wel. Het is haar favoriete vak en ze haalt er uiteindelijk ook Uitmuntend voor.

Rooster

De examens worden over een periode van twee opeenvolgende weken gehouden, aan het einde van het vijfde schooljaar. Die examens zijn verdeeld in twee delen: een theorie-examen in de ochtend en een praktisch gedeelte in de middag, met uitzondering van het Astronomie praktijkexamen, die 's nachts wordt gehouden.

Rooster 1995-96

Eerste week

Tweede week

Puntentelling

Er zijn zes cijfers te behalen bij de S.L.IJ.M.B.A.L. examens; drie voldoendes en drie onvoldoendes. Deze cijfers zijn uiterst belangrijk voor de toekomst van de student.

Voldoendes:

Onvoldoendes:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.