Wikia


Sorting Hat
Sorteerhoed
Object informatie
Fabrikant
Gemaakt

Stichters' tijd (ca. 993 na Chr.)

Gebruik

Sorteert de studenten (van Zweinstein) in één van de vier Afdelingen van Zweinstein (Griffoendor, Huffelpuf, Ravenklauw en Zwadderich)

Eigenaar(s)
"Ik ben misschien wat sjofel, maar dat is de buitenkant. Niemand weet zo goed als ik, van de hoed en van de rand."
—De Sorteerhoed's openingszinnen van zijn lied uit 1991[src]
De Sorteerhoed (Engels: Sorting Hat) is een levende hoed op Zweinstein die op magische wijze bepaalt in welke van de vier afdelingen elke nieuwe student het meest toebehoort. Deze vier afdelingen zijn Griffoendor, Huffelpuf, Ravenklauw en Zwadderich. De Sorteerhoed behoorde oorspronkelijk aan Goderic Griffoendor toe, één van de stichters van Zweinstein. Het verblijft normaal in het kantoor van het Schoolhoofd totdat het nodig is.

Geschiedenis Edit

"Hij zingt elk jaar een ander. Ik bedoel, je leidt als hoed niet echt een spannend leven, hè? Waarschijnlijk is hij het hele jaar bezig om zijn volgende lied te verzinnen."
—Ron Wemel's mening over de Sorteerhoed zijn bestaan[src]
Sorting

De Sorteerhoed sorteert de studenten in hun respectievelijke afdelingen tijdens de ceremonie

Volgens de legende werd de Sorteerhoed ruwweg duizend jaar geleden genaaid en begon hij als een normale hoed van Goderic Griffoendor. Toen Griffoendor, samen met Zalazar Zwadderich, Rowena Ravenklauw en Helga Huffelpuf, zich afvroeg hoe ze de studenten zouden blijven sorteren na hun dood, trok Griffoendor de hoed van zijn hoofd en betoverde het, te samen met de andere stichters, met hun gecombineerde intelligentie. Alle vier de stichters wilden ervoor zorgen dat studenten werden gesorteerd in hun gelijknamige afdelingen, en zouden worden geselecteerd op basis van elk van de stichters' specifieke voorkeuren bij studenten.[1]

DOffice

De Sorteerhoed op een plank in het kantoor van het Schoolhoofd

De Sorteerhoed, nu tot leven gekomen, was in staat om studenten te sorteren en te verdelen over de afdelingen van Zweinstein, en bleef dit voor een millennium doen, doordat hij werd doorgegeven aan elk nieuw Schoolhoofd van de school. Wanneer het niet in gebruik is, wordt het op een plank in het kantoor van het huidige Schoolhoofd geplaatst.

Het Zwaard van Goderic Griffoendor, één van de enige andere relikwieën van de stichter, kan op magische wijze uit de hoed worden getrokken door een ware Griffoendor, ongeacht de locatie van het zwaard. Het is onbekend waarom dit mogelijk is, maar is gekoppeld aan loyaliteit van de hoogste gratie ten opzichte van Zweinstein. Er zijn twee bekende voorbeelden van deze gebeurtenis in de zeven jaren van Harry's avonturen; eenmaal toen Harry in de Geheime Kamer was en eenmaal toen Marcel weigerde om zich bij Voldemort aan te sluiten tijdens de Slag om Zweinstein.

Sorteerceremonie Edit

Tijdens het openingsbanket aan het begin van elk schooljaar staan de eerstejaars studenten in een rij en worden hun namen op alfabetische volgorde voorgelezen. Ze nemen dan plaats op een kruk en de Hoed wordt vervolgens op hun hoofd gezet.

Het spreekt met de drager aan de binnenkant van de hoed met een kleine, stille stem, gebruikmakend van Legilimentie om hun gedachten te interpreteren en erop te reageren.[1] Na een tijd van overweging, kondigt de hoed zijn keuze hardop aan iedereen aan, en de student voegt zich bij de geselecteerde afdeling. Het moment van afweging varieert in lengte, van maar dan vijf minuten (bekend als "Hoedstilde") tot minder dan een seconde.

Sorteerliederen Edit

1rightarrow zie voor dit onderwerp het artikel Sorteerliederen

De Sorteerhoed geeft een verklaring van zijn eigen ontstaan in een reeks inleidende liederen, die hij aan het begin van elk jaar opvoert alvorens het sorteren.[1] Deze liederen variëren in lengte en inhoud, maar ze introduceren over het algemeen de hoed zijn rol bij het sorteren van nieuwe studenten. Ron Wemel was ervan overtuigd dat de hoed het hele schooljaar besteedde aan het componeren van zijn volgende lied.

Ze waarschuwen soms voor gevaar, zoals het lied van 1995, hoewel het niet bekend is hoe de hoed zich bewust is van aankomende gebeurtenissen. Er werd gesuggereerd dat de Hoed sommige informatie van Albus Perkamentus verkreeg, hoewel het niet bekend is of dit zou zijn gebeurd voordat een dergelijke invloedrijke figuur uit de toverwereld in functie was.

Uiterlijk Edit

De hoed is gehavend en oud; het is versteld, gerafeld en extreem vies. Om te spreken en te zingen, opent een scheur langs de rand zich als een mond. Door gebruik te maken van Legilimentie interpreteert de hoed de drager zijn gedachten, om daar vervolgens met een kleine, stille stem aan de binnenkant van de hoed op te reageren.[1]

Persoonlijkheid Edit

Hoewel het een hoed is, is de Sorteerhoed levend en heeft hij een eigen persoonlijkheid. Aan het begin van elk semester zingt de hoed een nieuw lied (waarvan Ron Wemel speculeerde dat het de rest van het jaar besteedde aan het bedenken ervan), waarbij elk van de vier afdelingen van Zweinstein wordt beschreven. Ondanks het gebruik ervan in de zin van "sorteren", is bekend dat de Hoed er bij studenten op aandringt om een verenigd front te behouden in het vooruitzicht van tegenspoed en gevaar. De liederen kunnen worden gebruikt om te waarschuwen voor aankomende problemen, en uiteindelijk vertegenwoordigt de hoed de eenheid van de vier afdelingen op Zweinstein.

De Sorteerhoed is berucht om het weigeren toe te geven aan het maken van fouten tijdens het sorteren van studenten. Bij die gelegenheden dat Zwadderaars onbaatzuchtig handelen, wanneer Ravenklauwers voor al hun examens zakken, wanneer Huffelpuffers lui en academisch begaafd blijken te zijn, en wanneer Griffoendors lafheid vertonen, blijft de Hoed standvastig bij zijn oorspronkelijke beslissing. Over het algemeen heeft de Hoed echter opvallend weinig beoordelingsfouten gemaakt gedurende de vele eeuwen dat hij zijn werk uitvoerde.[1]

De hoed lijkt ook een gevoel voor humor en een uitgebreid geheugen te hebben (zoals in het geval dat alle Wemels in Griffoendor zitten en alle Malfidussen in Zwadderich).

Relaties met studenten Edit

Harry Potter Edit

Sorteerhoed: "Hmmm. Moelijk. Heel moeilijk. Meer dan voldoende moed, zie ik. En een goed stel hersens. Talent heb je ook, lieve hemel, ja — en een sterke drang om je te bewijzen. Heel interessant... Waar zal ik je indelen?"
Harry Potter: "Niet bij Zwadderich, niet bij Zwadderich!"
Sorteerhoed: "Niet bij Zwadderich, hè? Weet je dat zeker? Je zou grootste dingen kunnen doen, weet je. Het zit allemaal in je hoofd en Zwadderich zou je helpen om groot te worden, dat staat vast — nee? Nou, als je het echt zeker weet, houden we het maar op — GRIFFOENDOR!"
— De Sorteerhoed en Harry's discussie over laatstgenoemde zijn toekomstige afdeling[src]
De Sorteerhoed leek moeite te hebben met het sorteren van Harry Potter. Het suggereerde dat Harry veel roem en glorie zou krijgen door zich bij Zwadderich aan te sluiten, omdat Harry eigenschappen van Zwadderich bezat zoals sluwheid en vastberadenheid. Harry vroeg specifiek om zich van dat lot te ontzien. In plaats daarvan, op basis van deze keuze, plaatste de Hoed hem in Griffoendor, waar zijn beide ouders ook waren ingedeeld. Toen Harry in zijn tweede jaar met de Hoed sprak, herhaalde het zijn eerdere verklaringen — dat Harry het goed had gedaan in Zwadderich. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door het fragment van Voldemort's ziel dat in Harry leefde tijdens zijn sortering; de hoed zou zijn aanwezigheid hebben geregistreerd, evenals Harry's potentie hebben opgemerkt.
Harry-potter1-disneyscreencaps.com-5582

In het volgende jaar op Zweinstein, speelde de Hoed ook een belangrijke rol in het succes van Harry tegen de Basilisk. Felix had de Sorteerhoed naar de Geheime Kamer gebracht om Harry te helpen. Hierdoor verkreeg hij het Zwaard van Goderic Griffoendor, waarmee Harry de Basilisk van Zwadderich doodde. Het zwaard en de hoed samen zijn de enige twee bekende relikwieën van die tovenaar.

Bijna twee decennia na de Slag om Zweinstein uitte Albus Severus Potter zijn zorgen over zijn eigen sortering. Hij gaf aan dat de Sorteerhoed hem in Zwadderich zou kunnen indelen en dat zijn oordeel mogelijk niet correct was na te zijn gerepareerd. Omdat de hoed naar verluidt oud is en vanaf zijn eerste verschijning versteld, leek het erop dat deze zorgen onnodig waren.

Hermelien Griffel Edit

"Ah, daar gaan we. Hmm, juist. Oké. GRIFFOENDOR!"
—Hermelien wordt gesorteerd in Griffoendor[src]
Harry-potter1-sorting1

De Sorteerhoed leek ook moeite te hebben gehad met het sorteren van Hermelien Griffel, omdat haar enorme intelligentie haar geschikt maakte voor Ravenklauw. Er kan echter worden gesteld dat Hermelien een grote uitdaging in zichzelf zag om moedig en dapper te worden, een aantal eigenschappen van Griffoendor. Dit is duidelijk zichtbaar wanneer Hermelien boeken en verstand betwijfelt als de kenmerken van een grote heks en in plaats daarvan laat zien dat vriendschap en dapperheid belangrijker zijn. Hermelien zei ook dat ze dacht dat Griffoendor veruit de beste van de vier was.[2]

Ron Wemel Edit

"Ha, alweer een Wemel. Ik weet al wat ik met jou ga doen. GRIFFOENDOR!"
—Ron wordt gesorteerd in Griffoendor[src]
Ron And The Sorting Hat

Het was niet moeilijk voor de Sorteerhoed om Ron Wemel in te delen, omdat alle leden van de Wemel familie in Griffoendor zijn gesorteerd. Ron was bang dat hij de enige Wemel zou zijn die niet in Griffoendor zou zitten. Enige momenten nadat de Hoed zijn hoofd had aangeraakt, kondigde het zijn afdeling aan. Een jaar later was zijn kleine zusje Ginny ook in Griffoendor terechtgekomen.

Draco Malfidus Edit

SortingHat WB F1 DracoMalfoyInTheSortingHat Still 100615 Land

Op het moment dat de Sorteerhoed op Draco Malfidus zijn hoofd werd geplaatst, verklaarde de hoed ogenblikkelijk dat Draco in Zwadderich thuishoorde. Naast het feit dat Malfidus egoïstisch en sluw is, is hij een zuiverbloed, zoals de meeste Zwadderaars. Bijna zijn hele familie was in die afdeling geplaatst, waaronder zijn ouders Lucius en Narcissa Malfidus, zijn tante Bellatrix van Detta en een lange reeks van zijn voorouder uit het Geslacht Zwarts.

Marten Vilijn Edit

Volgens Albus Perkamentus plaatste de Sorteerhoed Marten Vilijn in Zwadderich onmiddelijk nadat het zijn hoofd raakte. Hij had veel van de eigenschappen die met Zwadderich worden geassocieerd en was de laatst overgebleven afstammeling van Zalazar Zwadderich.

Marcel Lubbermans Edit

Neville being Sorted-0

De Sorteerhoed nam lang de tijd om te beslissen waar Marcel Lubbermans moest worden geplaatst. Tijdens zijn sortering discussieerde Marcel met de hoed, en zei hij thuishoorde in Huffelpuf. De Hoed betoogde anders en verklaarde dat Marcel het goed zou doen in Griffoendor. Marcel was geïntimideerd door de reputatie van Griffoendor, maar zijn koppigheid werkte niet en de hoed sorteerde hem in Griffoendor.[3] Gezien de dapperheid die Marcel later toonde in zijn zevende jaar, en het voor zichzelf opkomen tegen Draco, Harry, Ron en Hermelien in zijn eerste jaar, hoeft deze keuze niet worden betreurd.

Gedurende de Slag om Zweinstein was Marcel in staat het Zwaard van Griffoendor uit de hoed te rekken (als dit mogelijk was, werd de persoon als een echte Griffoendor beschouwd), ondanks dat Voldemort probeerde het te vernietigen en het vervolgens gebruikte om de slang Nagini te onthoofden.

Minerva Anderling Edit

Minerva Anderling was wat als een Hoedstilde wordt beschouwd, wat betekent dat de Sorteerhoed meer dan vijf minuten nodig had om te beslissen waar hij haar moest indelen. Hoedstildes zijn erg zeldzaam. De Sorteerhoed overwoog om Anderling in Ravenklauw te sorteren, alvorens Griffoendor te kiezen. Later werd ze lerares op Zweinstein en Afdelingshoofd van haar oude afdeling. Het is haar taak om de Sorteerhoed op de hoofden van de nieuwe studenten te plaatsen.

Filius Banning Edit

De Sorteerhoed overwoog om Filius Banning in Griffoendor te sorteren voordat hij Ravenklauw koos. Later werd hij leraar op Zweinstein en Afdelingshoofd van zijn afdeling, en maakte grappen met Minerva Anderling over het feit dat ze de tegenovergestelde ervaringen hadden als dingen een andere weg hadden afgelegd, ze elkanders baan hadden kunnen hebben.[4]

Gladianus Smalhart Edit

De Sorteerhoed overwoog Gladianus Smalhart in Zwadderich te sorteren, maar besloot uiteindelijk om hem in Ravenklauw te plaatsen.[5]

Peter Pippeling Edit

De Sorteerhoed had meer dan vijf minuten nodig om te beslissen of Peter Pippeling in Zwadderich of Griffoendor moest worden gesorteerd. Deze beslissing werd door velen als een vergissing beschouwd, hoewel de Sorteerhoed zelf het naderhand nooit als een vergissing beschouwde.[6]

Trivia Edit

Sorting Hat LEGO

De Sorteerhoed als LEGO figuur

 • Het lijkt erop dat de Sorteerhoed studenten vaak indeelt op basis van kwaliteiten die ze waarderen, in plaats van eigenschappen die ze verpersoonlijken. Dit is nooit duidelijker dan met Peter Pippeling, die in Griffoendor werd gesorteerd maar uiteindelijk nogal laf, egoïstisch en vergankelijk bleek te zijn. Hij werd daar waarschijnlijk geplaatst omdat hij destijds sterke, dappere personen als James Potter en Sirius Zwarts bewonderde. Hoewel het mogelijk is dat Pippeling in Griffoendor werd gesorteerd omdat hij deze kwaliteiten ambieerde.
 • De Sorteerhoed kan ontluikende eigenschappen van een student detecteren en in de afdeling plaatsen die hem het meest uitdaagt en zijn karakter op de proef zal stellen. In dit geval is Marcel Lubbermans gesorteerd in Griffoendor omdat de Hoed voelde dat hij in staat was moed en leiderschap te tonen tijdens zijn tijd op Zweinstein. Deze eigenschappen kwamen echter niet aan het oppervlak voordat hij leerde om in zichzelf te geloven.
 • De Hoed leek ook rekening te houden met de wensen van de student. Alleen maar omdat iemand in een bepaalde afdeling is geplaatst, betekent nog niet dat ze geen eigenschappen van andere afdelingen kunnen bezitten. Perkamentus beweerde dat keuzes evenveel of zelfs meer tonen wie iemand is dan hun capaciteiten. Harry Potter, bijvoorbeeld, belichaamt veel van de eigenschappen die werden gewaardeerd door Zalazar Zwadderich. Hij is slim, vindingrijk en sluw, maar de Sorteerhoed maakte hem een Griffoendor omdat hij niet het gevoel had dat hij daar thuishoorde. De hoed ontkende echter dat Marcel een Huffelpuf zou zijn, ondanks dat hij hierom smeekte.
 • Een ander goed voorbeeld van deze gebeurtenis is Severus Sneep. Op een gegeven moment zei Albus Perkamentus dat zijn loyale, moedige karakter veel meer paste bij Griffoendor. Als kind maakten Sneep's ambitie, sociale gedrag en verborgen neiging tot sadisme hem echter tot een voor de hand liggende Zwadderich toen hij voor het eerst op Zweinstein aankwam.
 • In de verfilming van Harry Potter en de Steen der Wijzen lijkt de Sorteerhoed tot alle studenten te spreken, terwijl in het boek de Sorteerhoed zo zachtjes praat dat alleen de drager het kan horen.
 • In de eerste twee Harry Potter-films is de stem van de Sorteerhoed ingesproken door acteur Leslie Phillips.
 • De liederen worden alleen vermeld in boeken 1, 4 en 5 en worden volledig weggelaten uit de films.
 • Harry was niet fysiek aanwezig voor de liederen van de Sorteerhoed in boeken twee, drie, zes en zeven. Harry was echter wel aanwezig voor het lied en de Sorteerceremonie in de derde film.
 • Volgens Rowling ontdekte de hoed het stuk van Voldemort's ziel in Harry dat het sterk verleidde om Harry in Zwadderich te sorteren.[7]
 • Men kan een exemplaar van de Sorteerhoed kopen in The Wizarding World of Harry Potter
 • Voorafgaand aan het creëren van de Sorteerhoed overwoog Rowling een Magische Poort, standbeelden van de stichters, een Geestenraad of een Selectiecomité te gebruiken.

Sorteerhoed op Pottermore Edit

De Sorteerhoed op Pottermore gebruikt een aantal vragen om de afdeling van een gebruiker te bepalen. De vragen variëren in stijl en hoeven niet noodzakelijk vier antwoorden te bevatten (één voor elke afdeling). Er zijn in totaal 27 vragen en aan elke gebruiker kan een maximum van 7 worden gevraagd, of 8 wanneer de hoed niet tussen afdelingen kan beslissen en om de gebruiker zijn mening vraagt.

Verschijning Edit

L MAGICALWORLD Headwear Novelty HarryPotter Headwear SortingHat 1219098

De Sorteerhoed zoals te koop bij The Wizarding World of Harry Potter

Zie ook Edit

Referenties Edit

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Writing by J.K. Rowling: "The Sorting Hat" op Pottermore
 2. Harry Potter en de Geheime Kamer
 3. PotterCast #122
 4. Writing by J.K. Rowling: "Professor McGonagall" op Pottermore
 5. Exclusive: JK Rowling on Harry Potter character Gilderoy Lockhart - audio in The Guardian
 6. Writing by J.K. Rowling: "Hatstall" op Pottermore
 7. Transcript of Part 1 of PotterCast's JK Rowling Interview op The Leaky Cauldron

Bron Edit

Deze pagina is een (gedeeltelijke) kopie en vertaling van de Engelse Harry Potter Wiki

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.