WikiaImproperUseofMagic
Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik
Organisatie informatie
Leider(s)
Hoofdkwartier

Tweede verdieping, Ministerie van Toverkunst, Whitehall, Londen, Engeland

Bedoelingen

Onderzoekt illegaal gebruik van magie

Affiliatie

Brits Ministerie van Toverkunst

Vijanden
"Maar als Ongepast Spreukgebruik Dwaaloog te pakken krijgt, kan hij het schudden — denk aan wat hij allemaal op zijn kerfstok heeft."
—Dwaaloog Dolleman's staat van dienst[src]
De Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik (Engels: Improper Use of Magic Office) is een afdeling op het Departement van Magische Wetshandhaving van het Ministerie van Toverkunst. Zoals de naam doet vermoeden, behandelt het het ongepast gebruik van magie, zowel door studenten van Zweinstein als door volledig gekwalificeerde heksen en tovenaars.

Taken Edit

De afdeling is verantwoordelijk voor het handhaven en reguleren van schendingen van het Internationale Statuut van Geheimhouding, aantoonbaar de meest prominente internationale tovenaarswet van allemaal, die heksen en tovenaars verbiedt om magie te gebruiken in de aanwezigheid van Dreuzels of in Dreuzel-bewoond gebied, en van de Wet op de Restrictie van Toverkunst door Minderjarigen, dat minderjarige heksen en tovenaars beperkt tot het gebruiken van magie binnen school.

Bij het ontvangen van informatie over een overtreding, wordt er een notitie naar de dader gestuurd met de acties die door de afdeling zullen worden genomen.[1][2] In de gevallen waarbij de overtreding ernstig is, kan de afdeling vertegenwoordigers van het Ministerie sturen om een juridische affaire aan te gaan, in het ergste geval kunnen zij de toverstok van de verdachte vernietigen,[2] of de overtreder kan worden verwezen naar het hoofd van het Departement van Magische Wetshandhaving[3] voor een officiële disciplinaire hoorzitting om tot een officiële beslissing te komen wat kan leiden tot gevangenisstraf en vernietiging van de toverstok van de verdachte — hoewel bekend is dat belangrijke zaken hebben plaatsgevonden voor de Wikenweegschaar, maar dit is hoogst ongebruikelijk.

Een opmerkelijk voorbeeld van hun dagelijkse werk was de taak van de afdeling om actie te ondernemen tegen de activiste Charlotte Rozega, die doelbewust magie op openbare plaatsen gebruikte, in het volle zicht van Dreuzels, en als gevolg hiervan het onderwerp was van een lange reeks aan veroordelingen en opsluitingen in Azkaban.

Terwijl het zich richt op overtredingen van de Wet op de Restrictie van Toverkunst door Minderjarigen, houdt het zich in het bijzonder bezig met heksen en tovenaars die leven in een gebied dat wordt bewoond door Dreuzels. In deze gevallen worden overtreders in eerste instantie meestal gewaarschuwd, terwijl extreme gevallen kunnen vereisen dat ze juridische stappen ondernemen tegen de persoon in kwestie.

Geschiedenis Edit

De uitvindster van de Reparatiespreuk werkte in de 18de eeuw bij de Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik.

Dorothea Omber begon haar carrière als een laaggeplaatste stagiaire bij deze afdeling, vlak nadat ze op zeventien jarige leeftijd Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus verliet, en vanwege haar tirannieke methodes onder haar zoete houding, samen met het erkennen van andermans werk als haar eigen, werd ze voor dat zij 30 jaar was Hoofd van deze afdeling. Uiteindelijk verliet ze de afdeling toen ze werd gepromoveerd tot Secretaris-Generaal van de Minister van Toverkunst.

Contact met Harry Potter Edit

De Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik kwam tijdens zijn jeugd herhaaldelijk in contact met Harry Potter. Hij ontving een waarschuwingsbrief van hen toen Dobby, een huiself, een Zweefspreuk gebruikte om een pudding op de gasten van zijn oom en tante te laten vallen. Er werd aangenomen dat Harry de pudding liet zweven, maar Minister van Toverkunst Cornelis Droebel liet hem met een waarschuwing gaan. Een jaar later zorgde Harry ervoor dat tante Margot zweefde als een ballon, maar Droebel liet hem gaan omdat hij medelijden had met Harry, omdat ze geloofden dat Sirius Zwarts op hem joeg.

Dit medelijden veranderde twee jaar later in boosaardigheid, toen Harry bericht kreeg van zijn schorsing van Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus nadat hij een Patronusbezwering had gebruikt tegen Dementors in het door Dreuzels bewoonde Klein Zanikem. In de brief werd hem medegedeeld dat zijn toverstok zou worden vernietigd door ambtenaren van het Ministerie en dat hij zou worden opgesloten tot de kennisgeving van het Hof; dit lijkt de standaardprocedure te zijn. Door tussenkomst van Albus Perkamentus werd de straf en het vernietigen van de toverstok uitgesteld tot er een hoorzitting voor Harry kon worden gehouden.

Harry werd inderdaad voor de gehele Wikenweegschaar berecht, maar dit was een hoogst ongebruikelijk procedure voor een eenvoudig geval van het gebruik van magie door een minderjarige. De hoorzitting vond plaats in Rechtszaal Tien, onder het Departement van Mystificatie.

Bekende medewerkers Edit

Trivia Edit

  • Gezien het bestaan van de Afdeling Misbruikpreventie van Dreuzelvoorwerpen en de Afdeling voor de Opsporing en Inbeslagneming van Vervalste Verdedigingsspreuken en Beveiligde Voorwerpen, die beide in strikte zin zijn belast met het handelen met 'ongepast spreukgebruik', zou de Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik, naast de plek waar Mafalada Russula werkt, ook in een groter stelsel van dingen kunnen verwijzen naar een hele divisie die is verdeeld in verschillende subsecties met betrekking tot de verschillende soorten van 'ongepast spreukgebruik'. Deze subsecties zouden hun opdrachten ontvangen van het figuratieve 'commandocentrum' dat de Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik is, dat informatie over ongepast spreukgebruik ontvangt en de praktische en regelgevende aspecten van de taak delegeert aan de relevante subsectie, afhankelijk van het specifieke soort ongepast spreukgebruik in kwestie. Dit terwijl de Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik zelf deel uitmaakt van het gerechtelijke deel, evenals schriftelijke correspondentie handhaafd met de betrokken partijen, en indien nodig ook het Departement van Magische Rampen en Catastrofes op de hoogte brengt.
  • In Harry Potter en de Relieken van de Dood: Deel 1, wordt de Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik ten onrechte aangeduid als het "Departement Ongepast Spreukgebruik". Dit is niet consistent met de functionele leidraad van het Ministerie die uiteen is gezet in de boeken, waarin afdelingen kleinere divisies zijn van de grotere Departementen (in dit geval het Departement van Magische Wetshandhaving).
  • In de brief die werd gemaakt voor de verfilming van Harry Potter en de Orde van de Feniks (die uiteindelijk niet in de films werd gebruikt), wordt Mafalda Russula aangeduid als Hoofd van de Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik, terwijl zij in Harry Potter en de Relieken van de Dood slechts de positie van assistent op deze afdeling bekleed.[4]

Verschijning Edit

Referenties Edit

  1. Harry Potter en de Geheime Kamer, Hoofdstuk 2 (Dobby's Waarschuwing)
  2. 2,0 2,1 Harry Potter en de Orde van de Feniks, Hoofdstuk 2 (Een Hoos Uilen)
  3. Harry Potter en de Orde van de Feniks, Hoofdstuk 7 (Het Ministerie van Toverkunst)
  4. 4,0 4,1 Harry Potter en de Relieken van de Dood, Hoofdstuk 12 (Toverkracht is Macht)

Bron Edit

Deze pagina is een (deelse) kopie en vertaling van de Engelse Harry Potter Wikia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.