Harry Potter Wiki
Advertisement
Harry Potter Wiki
Magic is Might.png
Toverkracht is Macht monument
Object informatie
Fabrikant
Gemaakt

1 augustus, 1997

Gebruik

Monument op het Ministerie van Toverkunst

Eigenaar(s)
"Nu werd alles overheerst door een kolossaal standbeeld van zwarte steen. Het was nogal angstaanjagend, die gigantische sculptuur van een heks en tovenaar die vanaf hun rijkbewerkte tronen neerkeken op de ambtenaren van het Ministerie die aan hun voeten uit de haardopeningen tuimelden. Op de sokkel van het beeld stond in letters van bijna een halve meter hoog: TOVERKRACHT IS MACHT... Harry keek eens wat beter en realiseerde zich dat wat hij eerst voor rijkversierde tronen had gehouden, in werkelijkheid gebeeldhouwde mensen waren: honderden en nog eens honderden naakte mannen, vrouwen en kinderen, met nogal lelijke stupide gezichten, waren met elkaar verstrengeld en samengeperst zodat ze het gewicht konden dragen van de heks en tovenaar met hun fraaie gewaden."
—Beschrijving[src]

Het Toverkracht is Macht monument (Engels: Magic is Might monument) was een zwarte stenen beeld gecreëerd nadat de Dooddoeners op 1 augustus 1997 het Ministerie van Toverkunst hadden overgenomen. Het verving de Fontein van de Magische Broederschap en bevond zich dus in het Atrium van het hoofdkwartier van het Ministerie van Toverkunst. Het "Toverkracht is Macht" monument toont een heks en tovenaar zittend op gebeeldhouwde tronen gemaakt van de verstrengelde en samengeperste naakte lichamen van Dreuzels, ieder met een lelijk en stupide gezicht, om de tronen van de heks en tovenaar te ondersteunen.

Achtergrond[]

Close-up van het standbeeld dat Dreuzels op hun "rechtmatige" plaats toont

De uitdrukking "Toverkracht is Macht" staat onderaan het standbeeld gegraveerd, waardoor het standbeeld een symbool werd van de tovenaars suprematie-idealen van het nieuwe regime en de verachting van Dreuzels, die als minderwaardig werden beschouwd. De Dreuzels in het beeld worden op een vernederende en beledigende manier onder de tovenaars afgebeeld.

Harry Potter, Hermelien Griffel en Ron Wemel zagen het beeld toen ze op 2 september 1997 het Ministerie infiltreerden en vonden de boodschap van het beeld verschrikkelijk.[1]

Het werd hoogstwaarschijnlijk na de nederlaag van Heer Voldemort in mei 1998 en de daaropvolgende hervorming van het Ministerie onder leiding van de nieuwe Minister, Romeo Wolkenveldt, vervangen door een ander standbeeld.

Trivia[]

Het Toverkracht is Macht standbeeld in Harry Potter en de Relieken van de Dood: Deel 1

  • In Harry Potter en de Relieken van de Dood: Deel 1 verschilt het Toverkracht is Macht monument aanzienlijk met de beschrijving in het boek. In de film worden volledig geklede Dreuzels (dit is waarschijnlijk vanwege censuur redenen) geplet door het gewicht van een marmeren kolom met de inscriptie "Toverkracht is Macht" en het logo van het Ministerie van Toverkunst. Bovenop de kolom staan een grote tovenaar en heks. De Fontein van de Magische Broederschap is niet volledig verwijderd uit het Atrium, omdat het gouden standbeeld van de tovenaar nog steeds op zijn sokkel aanwezig is.
  • De verschijning van het monument in de verfilming vertoont een sterke gelijkenis met de Sovjet-monumentale kunst, met name het sculptuur van de Arbeider en Kolchozboerin.

Verschijning[]

Concept artwork van het Toverkracht is Macht standbeeld voor Harry Potter en de Relieken van de Dood: Deel 1

Referenties[]

  1. Harry Potter en de Relieken van de Dood, Hoofdstuk 12 (Toverkracht is Macht)

Bron[]

Deze pagina is een (deelse) kopie en vertaling van de Engelse Harry Potter Wikia