Wikia


Vanaf hun zeventiende jaar, kunnen de leerlingen van Zweinstein Verschijnsellessen volgen op school. Harry doet dit ook in zijn zesde jaar.

De cursus Verschijnselen duurt twaalf weken en wordt gegeven door een instructeur van het Ministerie van Toverkunst, Wilco Draaisma. Leerlingen kunnen zich opgeven via een lijst in de leerlingenkamer. De cursus kost twaalf Galjoenen.

Bij de lessen zijn de Afdelingshoofden ook aanwezig. De eerste les wordt gegeven in de Grote Zaal, waar voor één uur de anti-Verschijnselspreuken zijn opgeheven zodat de leerlingen ongestoord hun gang kunnen gaan.

De leerlingen moeten zó gaan staan dat ze ieder ongeveer anderhalve meter vrije ruimte vóór zich hebben. Ze staan netjes in rijen opgesteld per afdeling. Daarna zorgt Draaisma ervoor dat er voor iedere leerlingen een ouderwetse houten hoepel op de grond komt te liggen. Daarna moeten de leerlingen zich concentreren op de drie B's.

De drie B'sEdit

De drie B's zijn belangrijk bij het Verschijnselen. Ze staan voor:

BestemmingEdit

In het geval van de lessen is dit de ruimte binnen de hoepel. Om goed te kunnen Verschijnselen, moet je je concentreren op je bestemming.

BesluitvaardigheidEdit

Je moet besluitvaardigheid creëren om de gevisualiseerde ruimte ook werkelijk in bezit te nemen. Het verlangen om er te willen verschijnen, moet vanuit je geest naar iedere vezel van je lichaam trekken.

Tijdens de eerste les raakte Suzanne versprokkeld . Haar linkerbeen stond nog op de originele plaats, terwijl de rest van haar lichaam wel verplaatst was. Dit kan gebeuren als je niet besluitvaardig genoeg bent.

BedachtzaamheidEdit

Als laatste moet je in het rond draaien, een pad aftasten door het niets en dit vooral doen met bedachtzaamheid.

VerschijnselexamenEdit

In Harry's zesde schooljaar, hangt het volgende bericht in de Leerlingenkamers op Zweinstein: Leerlingen die op of voor 21 april zeventien jaar oud worden, kunnen zich inschrijven voor extra Verschijnsellessen die onder streng toezicht plaats zullen vinden in Zweinsveld.

BronEdit

Deze pagina is een (deelse) kopie van Wizardzone

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.